Pergunte ao Google

Você procurou por: fast (Maltês - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Maltês

Dinamarquês

Informações

Maltês

Feldene Fast

Dinamarquês

Feldene Fast

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Maltês

E 105 Fast yellow AB,

Dinamarquês

E 105 Syregult

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Minħabba n-natura pluralista u l-preżenza ta’ l-orga-nizzazzjonijiet tassoċjetà ċivili fi ħdanu, il-KESE jikkostittwixxi għodda flessibbli li kapaċi tirrispondi malajr għall-attwalità – xhieda ta’ dan, fakkar is-Sur Verheugen, hemm il-proċedura msejħa “fast track” użata fl-opinjoni relatata mat-tneħħija tad-diskriminazzjoni fuq il-prez-zijiet ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel (relatur: is-Sur Gkofas).

Dinamarquês

EØSU udgør i kraft af sin pluralis- tiske natur og tilstedeværelsen af civilsamfundsorganisationer i medlemskredsen en multifunktionel instans, der hurtigt kan reagere på aktualitetsspørgsmål — her henviste Verheugen til anvendelsen af »fast track«-pro-ceduren i udtalelsen om ophævelse af prisdiskrimination på fødevarer (ordfører: Panagiotis Gkofas).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Fil-konferenza ta’ Berlin, is-Segretarjat ta’ URBACT ippreżenta d-dettalji ta’ l-ewwel sejħa għal proposti għall-ħolqien ta’ 23 netwerk tematiku ta’ URBACT II (inklużi n-netwerks “Fast Track”) u 7 gruppi ta’ ħidma.

Dinamarquês

På Berlin-konferencen redegjorde URBACT-sekretariatet for enkeltheder i den første indkaldelse af forslag til oprettelsen af 23 tematiske net (herunder fast tracknettene) og 7 arbejdsgrupper.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Wara s-Sur DIAMANDOUROS u s-Sinjura ABRAHAM taw preEentazzjoni konãunta lill-istudenti ta’ l-European Fast Stream fl-Iskola Nazzjonali tal-Gvern.

Dinamarquês

P. Nikiforos DIAMANDOUROS og Ann ABRAHAM holdt der e W er et fælles indlæg for European Fast Stream-studerende ved National School of Government. Titlen på Ombudsmandens præsentation var »The role of the European Ombudsman in the EU institutional framework«.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

IsSur Diamandouros u s-Sna Ann Abraham, Ombudsperson Parlamentari u tas-Servizzi tas-Sa]]a tarRenju Unit, tindirizza l-istudenti Fast Stream Ewropej fl-Iskola Nazzjonali tal-Gvern. Londra, ir-Renju Unit, 28 taÔ Novembru 2005.

Dinamarquês

Nikiforos Diamandouros og Ann Abraham, britisk parlamentarisk ombudsmand og ombudsmand for sundhedstjenester, holder tale for »European Fast Stream«-studerende ved National School of Government.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Xi karatteristiċi ġodda li jqisu l-kuntest li qiegħed jiżviluppa jinkludu:• Il-prijoritajiet il-ġodda tal-programm huma allinjati aktar mill-viċin mal-miri ta’ Lisbona u ta’ Gothenburg. • Iż-żieda ta’ l-impatt u n-natura eżemplari ta’ l-iskambji, kull belt li tissieħeb l-ġejjieni se tkun meħtieġa tfassal pjan ta’ azzjoni lokali dwar tema speċifika bl-għajnuna ta’ grupp ta’ ħidma urmat minn imsieħba ewlenin. • Bil-ħolqien ta’ netwerks jew tematiċi jew "Fast Track", il-programm se jżid il-firxa tiegħu u jinvolvi wkoll lillAwtoritajiet Amministrattivi tal-Programmi Operattivi tal-Programm ta’ Koeżjoni 2007-13. • Il-programm il-ġdid se jkun miftuħ għall-bliet kollha mill-UE, in-Norveġja u l-Isvizzera, kif ukoll għal awtoritajiet reġjonali u universitajiet.

Dinamarquês

Blandt det nye indhold, hvormed der tages højde for udviklingen, bør følgende bemærkes:• programmets nye prioriteter er mere samstemmende med målsætningerne fra Lissabon og Göteborg• med henblik på at øge udvekslingernes effektivitet og mønsterværdighed skal hver af partnerbyerne fremover udarbejde en lokal handlingsplan om et specifikt emne ved hjælp af en arbejdsgruppe sammensat af hovedpartnere• gennem oprettelse af enten tematiske net eller "fast track-net" vil programmets rækkevidde blive forøget og også omfatte forvaltningsmyndighederne for de operationelle programmer under samhørighedspolitikken for 2007-13• det nye program vil være åbent for alle byer i EU, Norge og Schweiz samt for regionale myndigheder og universiteter.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

Il-Kummissjoni nfisha ser tikkoordina wħud minn dawn in-netwerks, magħrufa bħala fast track netwerks, li ser jintużaw sabiex jiġu ttestjati ideat ġodda fuq temi speċifiċi.

Dinamarquês

Kommissionen vil selv koordinere nogle af disse netværk, der vil blive kendt som ”højhastigheds- netværk”, og som skal bruges til at teste nye ideer inden for særlige temaer.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

•L-għażliet tad-differenzjazzjoni skond ilfrekwenza jridu jinkludu d-differenzjazzjoni "A" u d-differenzjazzjoni "C" u jistgħu jinkludu rispons ta' frekwenza lineari.•Il-kwantitajiet ta' ħin li ma jvarjawx jirregolaw ilveloċità tar-rispons tal-Livell talPressjoni talĦoss indikat fuq l-iskrin u jistgħu jinkludu r-risponsi standard li ġejjin:–f u s (Fast u Slow) jirregolaw l-indikazzjoni medja tal-Livell talPressjoni talĦoss RMS.

Dinamarquês

•Mulighederne for frekvensvægtning skal omfatte A-vægtning og C-vægtning og kan omfatte en lineær frekvensrespons.•Tidskonstanter styrer responshastigheden i forbindelse med det viste lydtrykniveau og kan omfatte følgende standardindstillinger:–f og s (“Fast” og “Slow”) er betegnelsen for midlingstider for målervisningen ved måling af RMS-lydtrykniveau.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

Fis-sentenza Sigla vs UASI – Elleni Holding (VIPS)76, kellu jiġi ddeterminat jekk ir-reputazzjoni tattrade mark verbali VIPS, li tkopri, fost l-oħrajn, katina ta’ stabbilimenti ta’ fast food, setgħetx twaqqaf ir-reġistrazzjoni ta’ din listess trade mark għal, fost l-oħrajn, servizzi ta’ programmazzjoni ta’ kompjuters għal lukandi jew restoranti.

Dinamarquês

Sagen Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS) 76 vedrørte spørgsmålet, om renomméet af ordmærket VIPS, der bl.a. omfatter en fast food-kæde, kunne hindre registreringen af det samme varemærke for bl.a. tjenesteydelser vedrørende computerprogrammering, der henvender sig til hoteller eller restauranter.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Għal perjodu ta’ sena, ilKummissjoni kellha l-presidenza ta’ lazzjoni “Education forA l l – Fast Track Initiative (FTI)” (Lulju 2006-Ġunju 2007), ħaġa li poġġietha fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet li saru fuq livell internazzjonali biex ikun hemm aktar armonizzazzjoni bejn iddonaturi u biex tiġi mkejla l-effikaċja ta’ lgħajnuna mogħtija filqasam ta’ l-edukazzjoni.

Dinamarquês

I 2007 blev der i alt ydet 59 mio. EUR i støtte til glemte kriser (de sahariske flygtninge i Algeriet, konflikten i Tjetjenien, den separatistiske konflikt mellem Jammu og Kashmir i Indien og konflikterne i Nepal, Myanmar (Burma) og Colombia), svarende til 13 % af de beløb, som i 2007 blev afsat til de geografiske afgørelser, der blev truffet vedrørende budgetposten for humanitær bistand.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Huma possibbli żewġ tipi ta’ interventi taħt INTER-REG IVC: proġetti ta’ ‘Inizjattiva Reġjonali’, li jiffokaw fuq skambju ta’ esperjenzi u trasferiment ta’ prattiċi tajba, u proġetti ta’ ‘Kapitalizzazzjoni’, li jinkludu proġetti Fast Track li jfittxu sabiex jottimizzaw ittrasferiment tar-riżultati u tal-prattiċi tajba fi programmi mainstream.

Dinamarquês

Der er mulighed for to typer af interventioner under INTERREG IVC, nemlig projekter om henholdsvis "regionalt initiativ og "kapitalisering", herunder såkaldte fast track-projekter. Her søger man at optimere overførslen af resultater og god praksis til mainstream-programmerne.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

Minħabba domanda qaw-wija,il-programmta’taħriġiddedikat ġiemtawwalminnjumunofs(1,5)sa tlett(3)ijiemfl-2009.Biextiġipromossa l-Kondiviżjoni taxXogħol (DoL) bejn ilKummissjoni u l-Istati Membrital-UE,id-Delegazzjonijiettal-UEsarufaċilitatur ewlienif’erba’ pajjiżi fast track tad-DoL u faċilitaturtal-appoġġfi 12-il pajjiżieħor.

Dinamarquês

På grundaf denfortsatte efterspørgsel blev uddannelsesprogrammets varighed i ƒ 2009 forlænget fra 1,5til 3 dage. For at fremme arbejdsdelingen (DoL) mellem Kommissionen og EU’s medlemsstaterer EU-delegationerneblevetførendefacili-tatoreriƒfire DoL fast track-lande ogstøt-tendefacilitatoreriƒtolv andrelande.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Il-qabdiet fil-baħar Baltiku kienu – u għadhom sal-lum – prinċipalment mixtrija minn impriżi li jipproċessawhom fi flett u fi bsaten, għad-ditti tal-prodotti tal-friża jew għall-industrija tal-fast-food.

Dinamarquês

Fangsterne fra Østersøen blev – og bliver stadig – især opkøbt af virksomheder, som forarbejder dem til fileter og stave for dybfrostvaremærker eller fastfoodkæder. De garantier, der ligger i denne industrielle udnyttelse, har gjort østersøtorsken til en rentabel fisk, som dermed er meget efterstræbt af fiskerne.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

-l-“operaturi sikuri” għandhom igawdu minn faċilitazzjonijiet tas-sigurtà li joffru “servizz mgħaġġel” (fast track treatment) u semplifikazzjoni tal-kontrolli doganali, u għandhom igawdu pożizzjoni aħjar ma'l-imsieħba kummerċjali tagħhom;

Dinamarquês

-"sikre operatører" bør nyde godt af "fast track-behandling", lempede sikringsforanstaltninger og forenklet toldkontrol, samt øget anseelse hos forretningspartnere

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

Fit-3 ta'Mejju 2005, il-Kummissjoni adottat il-proposta inizjali għar-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju. F’dik l-okkażjoni, il-Kummissjoni osservat li ma jkunx xieraq li jiġu inklużi oġġetti oħra bħas-simplifikazzjoni ta'sejħiet għall-offerti ta'valur baxx fil-qasam ta'l-għajnuna esterna, fl-hekk imsejħa reviżjoni ‘fast track'li kienet qed issir tar-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju sabiex l-adozzjoni tiegħu ma taqax lura, peress illi l-konsultazzjoni interistituzzjonali diġà kienet saret. Madankollu, il-Kummissjoni “impenjat ruħha li terġa'lura fuq din il-kwistjoni fir-reviżjoni li jmiss tar-regoli ta'implimentazzjoni, sabiex it-tibdiliet ikunu jistgħu jiġu introdotti kmieni kemm jista'jkun”.

Dinamarquês

Den 3. maj 2005 vedtog Kommissionen det oprindelige forslag til revision af finansforordningen. Ved den lejlighed bemærkede Kommissionen, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at medtage andre punkter, såsom forenklingen af udbud af beskeden værdi inden for ekstern bistand, i den hurtige revision af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, som på daværende tidspunkt var i gang, for ikke at forsinke vedtagelsen, idet den interinstitutionelle høring allerede havde fundet sted. Kommissionen "forpligtede sig dog til at vende tilbage til dette spørgsmål i forbindelse med den næste revision af gennemførelsesbestemmelserne, så ændringerne kunne blive fortaget hurtigst muligt".

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

-Għall-kuntratti u l-għotjiet, simplifikazzjoni tal-ħtiġijiet proċedurali u ta'dokumentazzjoni, speċjalment għal dawk ta'valur baxx, u li jjkun assigurat li l-ħtiġijiet huma proporzjonali għall-ispejjeż u r-riskji involuti. Dan il-proċess ta'simplifikazzjoni inbeda mar-reviżjoni li qed issir (“fast track”) tar-RI. dan għandu jkun komplut aktar bir-reviżjoni xierqa tar-regoli ta'implimentazzjoni kkollegati mar-reviżjoni tar-RF.

Dinamarquês

-Hvad angår indkøbsaftaler og tilskud: forenkling af procedurer og krav vedrørende dokumentation, specielt hvor der er tale om mindre beløb, idet det bør sikres, at kravene står i et rimeligt forhold til de involverede omkostninger og risici. Denne forenklingsproces blev indledt med den igangværende "hasterevision" af gennemførelsesbestemmelserne; den vil blive yderligere udbygget med den egentlige revision af gennemførelsesbestemmelserne, som er knyttet til revisionen af FF.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

Fit-3 ta'Mejju 2005, il-Kummissjoni adottat il-proposta dwar ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju. F’dik l-okkażjoni, il-Kummissjoni osservat li ma jkunx xieraq li jiġu inklużi oġġetti oħra bħas-simplifikazzjoni ta'sejħiet għall-offerti ta'valur baxx fil-qasam ta'l-għajnuna esterna, fl-hekk imsejħa reviżjoni ‘fast track'li kienet qed issir tar-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju sabiex l-adozzjoni tiegħu ma taqax lura, peress illi l-konsultazzjoni interistituzzjonali diġà kienet saret. Madankollu, il-Kummissjoni “impenjat ruħha li terġa'lura fuq din il-kwistjoni fir-reviżjoni li jmiss tar-regoli ta'implimentazzjoni, sabiex it-tibdiliet ikunu jistgħu jiġu introdotti kmieni kemm jista'jkun".

Dinamarquês

Den 3. maj 2005 vedtog Kommissionen forslaget til revision af finansforordningen. Ved den lejlighed bemærkede Kommissionen, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at medtage andre punkter, såsom forenklingen af udbud af beskeden værdi inden for ekstern bistand, i den hurtige revision af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, som på daværende tidspunkt var i gang, for ikke at forsinke vedtagelsen, idet den interinstitutionelle høring allerede havde fundet sted. Kommissionen "forpligtede sig dog til at vende tilbage til dette spørgsmål i forbindelse med den næste revision af gennemførelsesbestemmelserne, så ændringerne kunne blive fortaget hurtigst muligt".

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK