Você procurou por: korrotti (Maltês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Maltês

Inglês

Informações

Maltês

l-isvezja hija fost il-pajjiżi l-inqas korrotti fl-ue.

Inglês

sweden is among the least corrupt countries in the eu.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

is-softwer ma jistax jaħdem għax il-valuri tar-reġistru huma korrotti.

Inglês

the software cannot be run as the registry values are corrupt.

Última atualização: 2011-12-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Maltês

prattiki korrotti li jiffaċilitaw l-evażjoni tat-taxxa joħolqu spejjeż konsiderevoli għall-istat grieg.

Inglês

corrupt practices that facilitate tax evasion incur considerable costs for the greek state.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

qatgħat oħrajn u biċċiet ta' laħam għandhom jiddendlu jew jitpoġġew fuq appoġġi apposta jekk dawn ma jkunux ippakkjati jew inkella f'kontenituri li ma jsirux korrotti.

Inglês

other cuts and offal must be hung or placed on supports if not packed or contained in non-corrodible containers.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Maltês

is-sistema għandha tagħmel konċessjonijiet għal kumpaniji li jkunu wettqu riformi u ħadu passi xierqa sabiex jipprevjenu milli jseħħu atti korrotti ("awtopulitura").

Inglês

the system should make allowance for companies who have carried out reforms and taken appropriate steps to prevent corrupt acts from occurring ("self-cleaning").

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

il-pakketti m'għandhomx jerġgħu jintużaw għal laħam frisk sakemm dawn ma jkunux magħmula minn materjal li ma jsirux korrotti, u li jkunu ħfief biex tnaddafhom u kienu diġà ġew imnaddfa u diżinfettati qabel.

Inglês

packagings must not be reused for fresh meat unless they are made of non-corrodible materials, which are easy to clean and have been previously cleaned and disinfected.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Maltês

kmieni fl-2013 ġew adottati dispożizzjonijiet immirati li jħaffu l-proċeduri dixxiplinarji40, bl-impenn li tiġi prijoritizzata t-tkeċċija ta' dawk il-membri tas-servizz ċivili soġġetti għal deċiżjonijiet dixxiplinarji minħabba prattiki korrotti jew inkompetenza.

Inglês

in early 2013, provisions aimed at speeding up disciplinary procedures were adopted40, with a commitment to prioritising the dismissals of civil servants subject to disciplinary decisions on grounds of corrupt practices or incompetence.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

3.8 barra minn hekk, huwa essenzjali li fil-livell ewropew jiġi promoss dibattitu fost l-istati membri rigward l-istandards ta’ sikurezza sabiex jikkonnotaw servizzi u faċilitajiet mifruxa fi ħdan l-internet of everything, biex tkun evitata l-possibilità li dawn ikunu interrotti, korrotti, jew saħansitra ddevjati, bi ħsara serja lill-persuni, lis-saħħa pubblika, lill-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-attivitajiet ekonomiċi, u fl-aħħar mill-aħħar lill-immaġni tal-inizjattivi kollha mmirati lejn il-kisba tal-bliet intelliġenti.

Inglês

3.8 it is also imperative that member states open a debate at european level regarding security standards, to cover widespread services and devices within the internet of everything, to prevent them being interrupted, corrupted or even diverted, causing serious damage to people, public health, and the protection of privacy and business, and ultimately to the public image of all initiatives aimed at achieving smart cities.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

il-gvernijiet korrotti mhux ser ibiddlu fehmthom għax issir talba għall-kooperazzjoni: l-uniku mod biex jiġu pperswaditi hija li jiġu mhedda l-interessi tagħhom.

Inglês

corrupt governments are unmoved by requests for cooperation: the only way of convincing them is to put their interests on the line.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

skont dawn l-istess stimi, f'każijiet ta' ħlas lura tat-taxxa, 10 % tal-ammont jinsteraq b'mod simili minn uffiċjali korrotti.

Inglês

according to the same estimates, in cases of tax refunds, 10% of the sum is similarly embezzled by corrupt officials.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

l-indiċi ta’ korruzzjoni fid-dinja fl-2006, stabbilit mit-transparency international, jagħti lill-moldova l-marka ta’ 3.2 minn 10 (it-88 post) fir-rigward ta’ pajjiżi li huma kkunsidrati korrotti ħafna.

Inglês

transparency international's 2006 world corruption index ranked moldova at 81st place with a score of 3.2 out of 10, placing it among the countries considered very corrupt.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

fost l-objettivi tiegħu hemm: tmexxija politika effiċjenti fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; li t-talba pubblika li dejjem qed tikber għal responsabbiltà tiġi rikonoxxuta; ma jiġux ittollerati prattiki korrotti, infurzar effiċjenti u iktar konformità; responsabbiltà tal-korpi pubbliċi u privati.

Inglês

among its objectives are: efficient political leadership in the fight against corruption; responding to the increased public demand for accountability; intolerance of corrupt practices; efficient enforcement and increased compliance; accountability of public and private bodies.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

l-istabbiliment ta' kodiċi etiċi komprensivi għal uffiċjali eletti fil-livelli ċentrali u lokali u għodod ta' responsabbiltà korrispondenti għal ksur potenzjali ta' dawn il-kodiċi, biex jiġu inklużi fil-każ ta' prattiki korrotti jew kunflitti ta' interess.

Inglês

establishing comprehensive ethical codes for elected officials at central and local levels and corresponding accountability tools for potential violations of these codes, to include in case of corrupt practices or conflict of interests.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

minbarra dan, il-leġiżlazzjoni tal-istati membri ma tipprovdix b'mod konstistenti għal sanzjonijiet kontra persuni eletti jew appuntanti f'kariga li huma korrotti u kontra uffiċjali korrotti15.

Inglês

moreover, member states' legislation do not consistently provide for punishment of corrupt elected or appointed office holders and corrupt officials15.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

fl-ewrobarometru speċjali tal-2013 dwar il-korruzzjoni, 17 % tal-portugiżi li wieġbu l-istħarriġ huma tal-fehma li hemm biżżejjed prosekuzzjonijiet li jirnexxu biex in-nies jibqgħu mbiegħda minn prattiki korrotti (medja fl-ue: 26 %), filwaqt li 77 % qalu li każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli mhux qed jiġu segwiti biżżejjed (medja fl-ue: 73 %).25

Inglês

in the 2013 special eurobarometer on corruption, 17% of portuguese respondents considered that there are enough successful prosecutions to deter people from corrupt practices (eu average: 26%), while 77% said that high-level corruption cases are not pursued sufficiently (eu average: 73%).25

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

fl-2012, l-fsa rrappurtat illi l-banek tal-investiment ma ħadux biżżejjed miżuri kontra t-tixħim u l-korruzzjoni, u l-maniġers anzjani ma kinux midħla biżżejjed tal-liġijiet rilevanti.65 ir-rapport kompla jenfasizza aktar dgħufijiet relatati ma' nuqqas ta' sorveljanza kontra prattiċi korrotti potenzjali.66 fl-2010, l-awtorità kienet waslet għall-istess konklużjonijiet rigward is-sensar tal-assikurazzjoni kummerċjali: hija sabet governanza dgħajfa ta' sforzi kontra l-korruzzjoni u għarfien fqir talr-riskju tal-korruzzjoni fost il-maniġers anzjani.67 eks-gvernatur tal-istat niġerjan kien ikkundannat għal 13-il sena ħabs minħabba li għadda fondi pubbliċi niġerjani mill-banek tar-renju unit.

Inglês

in 2012, the fsa reported that investment banks had taken inadequate measures against bribery and corruption, and senior managers were not sufficiently knowledgeable about relevant laws.65 the report highlighted further weaknesses relating to a lack of vigilance against potential corrupt practices.66 in 2010, the authority had come to similar conclusions regarding commercial insurance broking: it found weak governance of anti-corruption efforts and a poor understanding of corruption risk among senior managers.67 a former nigerian state governor was sentenced to 13 years in prison for funnelling nigerian public funds through uk banks.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

jekk l-unjoni beħsiebha tegħleb il-flussi destabilizzanti tal-emigrazzjoni massiva dovuta għad-deżertifikazzjoni, il-kriżijiet tal-ikel, il-faqar tal-poplu afrikan, ir-reġimi korrotti u giddibin u n-nuqqas ta’ ġustizzja u libertà, hija għandha taġixxi b’mod effikaċi u minnufih billi tagħmel patt ma’ dan il-kontinent.

Inglês

if the eu wants to find a solution to the destabilising waves of mass emigration caused by desertification, food crises and impoverishment of african peoples, corrupt, dishonest regimes and lack of justice and freedom, it must act effectively and immediately, signing an agreement with the african continent.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

l-indiċi dwar il-perċezzjoni tal-korruzzjoni elenka lill-paragwaj bħala wieħed mill-aktar pajjiżi korrotti Á-amerika latina.

Inglês

its corruption perception index has listed paraguay as one of the most corrupt countries in latin america.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

kemm jekk ikun fil-forma ta' korruzzjoni politika, ta' attivitajiet korrotti mwettqa minn u ma' gruppi kriminali organizzati, ta' korruzzjoni bejn entitajiet privati jew ta' l-hekk imsejħa korruzzjoni minuri, l-abbuż ta' poter għal profitt privat mhuwiex aċċettabbli u jista' jkollu impatti serji.

Inglês

whether it takes the form of political corruption, corrupt activities committed by and with organised criminal groups, private-to-private corruption or so-called petty corruption, the abuse of power for private gain is not acceptable and can have serious impacts.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

2.2 ir-rebbiegħa għarbija kienet protesta qawwija mis-soċjetà ċivili kontra d-dittatorjat, in-nuqqas ta’ opportunitajiet u l-prattiki korrotti.

Inglês

2.2 the arab spring was a bold protest by civil society against dictatorship, lack of opportunities and corrupt practices.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK