Você procurou por: scenariuszu (Polonês - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Polonês

Dinamarquês

Informações

Polonês

- niższej wydajności niż założono w podstawowym scenariuszu.

Dinamarquês

- lägre effektivitet än i grundscenariot.

Última atualização: 2010-08-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

- cen stali o 10 % wyższych niż założono w podstawowym scenariuszu,

Dinamarquês

- 10 % högre stålpriser än i grundscenariot.

Última atualização: 2010-08-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

obrazy i filmy w scenariuszu są widoczne jako miniatury lub w wielkości rzeczywistej.

Dinamarquês

integrerede billeder og film vises i din disposition som miniaturer eller i naturlig størrelse.

Última atualização: 2011-02-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

profil finansowania nn bank będzie zgodny z prognozami bilansu proponowanymi w scenariuszu działalności.

Dinamarquês

nn banks finansieringsprofil skal være i overensstemmelse med budgettet som foreslået i forretningsplanen.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

komisja uznaje, że prognozy w scenariuszu podstawowym przedstawiono na podstawie rozsądnych założeń makroekonomicznych.

Dinamarquês

kommissionen mener, at de fremlagte prognoser for basisscenariet beror på passende makroøkonomiske antagelser.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

komisja stwierdza, że w pierszym scenariuszu oczekiwany zwrot z inwestycji byłby równy wartości zabezpieczenia.

Dinamarquês

kommissionen bemærker, at det forventede afkast i de første to scenarier ville være lig med værdien af sikkerhedsstillelsen.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

przedstawiona przez radę prezesów ocena sytuacji cenowej w dalszej perspektywie opiera się właśnie na takim scenariuszu.

Dinamarquês

styrelsesrådets vurdering af den fremtidige prisudvikling er derfor foretaget med udgangspunkt i dette scenario.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Polonês

jak przedstawiono w tabeli 2, w scenariuszu podstawowym założono stałą poprawę wyników Övag do 2016 r.

Dinamarquês

som angivet i tabel 2 forventes det i basisscenariet, at Övag forbedrer sine resultater løbende indtil 2016.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

mówiąc ogólnie, obecna aktualizacja zasadniczo potwierdza strategię określoną w poprzedniej aktualizacji, przy podobnym scenariuszu makroekonomicznym.

Dinamarquês

alt i alt bekræfter denne seneste opdatering således stort set den strategi, der blev redegjort for i den foregående opdatering, og det på baggrund af et tilsvarende makroøkonomisk scenario.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

komisja przystaje na ogólną metodę zastosowaną w przedłożonym przez austrię scenariuszu likwidacji dla pierwszego szacunku ewentualnych strat w przypadku niewypłacalności bb.

Dinamarquês

kommissionen kan godkende den generelle metode, der i det af Østrig fremlagte likvidationsscenarie er benyttet til en foreløbig vurdering af, hvor store tabene kan blive, hvis bb træder i betalingsstandsning.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

jeżeli prognozy finansowania przedstawione w scenariuszu działania nie zostaną zrealizowane do końca każdego roku, ing podejmie następujące środki naprawcze:

Dinamarquês

bliver finansieringsprognoserne i forretningsplanen ikke opfyldt ved udgangen af hvert år træffer ing følgende korrigerende foranstaltninger:

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

w scenariuszu tym zakłada się, że likwidacja wartości majątkowych nastąpi w 2006 r. oraz że możliwa do osiągnięcia cena tychże wartości zależy od ich ważonego ryzyka.

Dinamarquês

i dette scenarie gås der ud fra, at aktiverne vil blive likvideret i 2006, og at det er deres vægtede risiko, der vil være afgørende for, hvilken pris der kan opnås.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

według rady prezesów nieznacznie przeważają przy tym czynniki ryzyka mogące spowodować, że wzrost pkb będzie niższy od przedstawionego w powyższym korzystnym scenariuszu, przy utrzymującej się niepewności.

Dinamarquês

det er styrelsesrådets vurdering, at de risici, som knytter sig til disse forbedrede økonomiske udsigter er svagt nedadrettede, om end der stadig hersker usikkerhed.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Polonês

ponieważ w scenariuszu warunków skrajnych wykazano, że Övag przekroczy minimalne wymogi kapitałowe, można uznać, iż bank spełnia wymogi określone w pkt 13 komunikatu w sprawie restrukturyzacji.

Dinamarquês

da stressscenariet viser, at Övag vil overskride sine lovpligtige egenkapitalkrav, kan det forventes, at banken opfylder betingelserne i punkt 13 i omstruktureringsmeddelelsen.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

ogólnie w porównaniu z poprzednim programem (obejmującym okres do roku 2007) obecna aktualizacja w znacznym stopniu potwierdza planowaną korektę przy zasadniczo niezmienionym scenariuszu makroekonomicznym.

Dinamarquês

samlet set bekræfter denne opdatering sammenlignet med den foregående opdatering (som sluttede i 2007) i store træk den planlagte justering i forhold til et stort set uændret makroøkonomisk scenario.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

w scenariuszu odroczenia, opisanym w motywie 44, w sprawozdaniu uznano za istotne z perspektywy prywatnego wierzyciela, który chce odzyskać jak największą części wierzytelności, następujące elementy:

Dinamarquês

med hensyn til den betalingsudsættelse, der er beskrevet i betragtning (44), ville en privat kreditor, som agter at forøge mulighederne for inddrivelse af sit tilgodehavende, anse følgende elementer for at være væsentlige:

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

jak wspomniano powyżej, nawet w scenariuszu zwiększonej konsumpcji nie można było odpowiednio zwiększyć wielkości sprzedaży i doszło do utraty udziału w rynku.

Dinamarquês

selv i en situation med et øget forbrug som omtalt ovenfor kunne eu-erhvervsgrenen ikke øge sine salgsmængder tilsvarende og tabte markedsandele.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

system dostarcza danych o limitach wykrywania podobnych do wersji ims (sauna-ii) dla czterech odpowiednich izotopów, dane będą miały zatem bezpośrednie zastosowanie w scenariuszu pomiarów ims.

Dinamarquês

systemet afgiver data med detektionsgrænser, der svarer til ims-udgaven (sauna-ii), for så vidt angår de fire relevante isotoper, og dataene vil således kunne bruges direkte i ims-målingsscenariet.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

aktywa ważone ryzykiem ulegną zmniejszeniu z 35,2 mld eur w 2008 r. do [9–12] mld eur w 2017 r. w scenariuszu podstawowym.

Dinamarquês

de risikovægtede aktiver (herefter "rva") reduceres i basisscenariet fra 35,2 mia. eur i 2008 til [9-12] mia. eur i 2017.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK