Pergunte ao Google

Você procurou por: póêniejszym (Polonês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Polonês

Inglês

Informações

Polonês

Jakkolwiek nowe paƒstwa cz∏onkowskie przyjmà euro w póêniejszym terminie ( tj .

Inglês

Although new Member States will only adopt the euro at a later stage , i.e. when they fulfil the necessary conditions , their NCBs have become ex officio members of the ESCB .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Owe poczàtkowe traktaty nadawašy trzem Wspólnotom Europejskim jedynie ograniczone kompetencje, ale jednoczeÊnie stanowišy podwaliny prawnie autonomicznej suwerennoÊci ponadnarodowej, co w póêniejszym czasie umocnišo si® przez Trybunaš SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich.

Inglês

Brought togetherwithin pan-European political groups, the major politicalparties operating in the Member States are represented.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

rewizji klucza kapita∏owego EBC, powodujàcej zmian ´ wag przypisanych krajowym bankom centralnym obszaru euro w relacji do banków centralnych spoza tego obszaru. Ma to na celu umo˝liwienie krajowym bankom centralnym spoza obszaru euro nabycie w póêniejszym terminie wierzytelnoÊci o odpowiedniej wadze bez koniecznoÊci naruszenia limitu wyra˝onej w euro wartoÊci aktywów rezerwowych, które mo˝na przekazaç do EBC.

Inglês

The total liability to NCBs is subject to adjustment with the revision of the ECB's capital key, as the weightings of the Eurosystem NCBs change relative to those of the non-euro area NCBs in order to leave headroom for the latter to acquire claims of an appropriate weight in due course without breaking the prescribed limit of the euro value of reserve assets that may be transferred to the ECB.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Polonês

Oba paƒstwa cz∏onkowskie zachowa∏y jednak prawo wejÊcia do strefy euro w póêniejszym okresie, pod warunkiem, ˝e b ´ dà wówczas spe∏niaç warunki konieczne do przyj ´ cia wspólnej waluty.

Inglês

However, both Member States have retained the right to « opt in » at a later stage, provided that they then fulfil the conditions necessary for the adoption of the euro.

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Polonês

-* ryzyko, ˝e jedna ze stron nie b ´ dzie mieç wystarczajàcych Êrodków lub papierów wartoÊciowych, by wywiàzaç si ´ ze swoich zobowiàzaƒ we w∏aÊciwym czasie, chocia˝ mo˝e byç w stanie wype∏niç je w póêniejszym terminie( ryzyko p∏ynnoÊci).

Inglês

-* the risk that a party within the system may have insufficient funds or securities to meet its obligations as and when expected, although it may be able to do so later( liquidity risk).

Última atualização: 2012-03-20
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Polonês

rewizji klucza kapita∏owego EBC , powodujàcej zmian ´ wag przypisanych krajowym bankom centralnym obszaru euro w relacji do banków centralnych spoza tego obszaru . Ma to na celu umo˝liwienie krajowym bankom centralnym spoza obszaru euro nabycie w póêniejszym terminie wierzytelnoÊci o odpowiedniej wadze bez koniecznoÊci naruszenia limitu wyra˝onej w euro wartoÊci aktywów rezerwowych , które mo˝na przekazaç do EBC .

Inglês

The total liability to NCBs is subject to adjustment with the revision of the ECB 's capital key , as the weightings of the Eurosystem NCBs change relative to those of the non-euro area NCBs in order to leave headroom for the latter to acquire claims of an appropriate weight in due course without breaking the prescribed limit of the euro value of reserve assets that may be transferred to the ECB .

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK