Pergunte ao Google

Você procurou por: укреплений (Russo - Sérvio)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Russo

Sérvio

Informações

Russo

будут лизать прах как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих; устрашатся Господа Бога нашего и убоятся Тебя.

Sérvio

Lizaæe prah kao zmija; kao bubine zemaljske drhæuæi izlaziæe iz rupa svojih; pritrèaæe uplašeni ka Gospodu Bogu našem, i Tebe æe se bojati.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его и стеснивших его.

Sérvio

I mnoštvo svih naroda koji vojuju na Aril i svi koji udaraju na nj i na zidove njegove i koji ga pritešnjuju, biæe kao utvara noæna u snu.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, иодин из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его.

Sérvio

Ali æe sinovi njegovi zaratiti, i skupiæe veliku vojsku; i jedan æe doæi iznenada, i poplaviti i proæi; i vrativši se ratovaæe do grada njegovog.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.

Sérvio

Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrdjeni verom kao što nauèiste, izobilujuæi u njoj zahvalnošæu.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

В тот день укрепленные города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор,оставленные пред сынами Израиля, – и будет пусто.

Sérvio

U to æe vreme tvrdi gradovi njegovi biti kao ostavljen grm i ogranak, jer æe se ostaviti radi sinova Izrailjevih, i biæe pustoš.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем: ибо Господь говорит.

Sérvio

U to vreme, veli Gospod nad vojskama, pomeriæe se klin uglavljen na tvrdom mestu, i izvadiæe se i pašæe, i teža što je na njemu propašæe; jer Gospod reèe.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу Я! те, которые на местах разоренных, падут от меча; а кто в поле, того отдам зверям на съедение; а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы.

Sérvio

Ovako im reci: Ovako veli Gospod Gospod: Tako ja živ bio, koji su u pustolinama, pašæe od maèa; i koji je u polju, zverima æu ga dati da ga izjedu; a koji su po gradovima i po peæinama, od pomora æe pomreti.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлю их поспешно уйти из Идумеи , и кто избран, тогопоставлю над нею. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует ответа от Меня? и какой пастырь противостанет Мне?

Sérvio

Gle, kao lav izaæi æe podižuæi se više nego Jordan na stan Silnoga; ali æu ga brzo oterati iz te zemlje, i postaviæu nad njom onog ko je izabran; jer ko je kao ja? I ko æe se preti sa mnom? I koji æe mi pastir odoleti?

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Вот, восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища; но Я заставлюих поспешно уйти из него, и, кто избран, тому вверю его. Ибо кто подобен Мне? и кто потребует от Меня ответа? И какой пастырьпротивостанет Мне?

Sérvio

Gle, kao lav izaæi æe podižuæi se više nego Jordan na stan Silnoga; ali æu ga brzo oterati iz te zemlje, i postaviæu nad njom onog ko je izabran; jer ko je kao ja? I ko æe se preti sa mnom? I koji æe mi pastir odoleti?

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами: если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть.

Sérvio

Svi æe gradovi tvoji biti kao smokve s ranim rodom; kad se tresnu, padaju u usta onome ko hoæe da jede.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Господь определил разрушить стену дщери Сиона, протянул вервь, не отклонил руки Своей от разорения; истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены.

Sérvio

Gospod naumi da raskopa zid kæeri sionske, rasteže uže, i ne odvrati ruke svoje da ne zatre, i ojadi opkop i zid, iznemogoše skupa.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у дщери Иудиной сетование и плач.

Sérvio

Gospod posta kao neprijatelj; potre Izrailja, potre sve dvore njegove, raskopa sve gradove njegove, i umnoži kæeri Judinoj žalost i jad.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его.

Sérvio

Izrailj zaboravi Tvorca svog, i sagradi dvorove, i Juda umnoži tvrde gradove; ali æu pustiti oganj u gradove ovom, i spaliæe dvorove onom.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

И было в четырнадцатый год царя Езекии, пошел Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их.

Sérvio

Èetrnaeste godine carovanja Jezekijinog podiže se Senahirim car asirski na sve tvrde gradove Judine, i uze ih.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и противнарода земли сей.

Sérvio

Jer evo ja te postavljam danas kao tvrd grad i kao stup gvozden i kao zidove bronzane svoj ovoj zemlji, carevima Judinim i knezovima njegovim i sveštenicima njegovim i narodu zemaljskom.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься.

Sérvio

I poješæe letinu tvoju i hleb tvoj, što sinovi tvoji i kæeri tvoje hteše jesti, poješæe ovce tvoje i goveda tvoja, poješæe vinovu lozu tvoju i smokve tvoje, i maèem æe zatrti tvrde gradove tvoje u koje se uzdaš.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его.

Sérvio

Jer æe tvrdi grad opusteti i biæe stan ostavljen i zanemaren kao pustinja; onde æe pasti tele i onde æe legati, i poješæe mu grane.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городовИудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки; ибо из городов Иудейских сии только оставались, как города укрепленные.

Sérvio

A vojska cara vavilonskog udaraše na Jerusalim i na sve ostale gradove Judine, na Lahis i Aziku, jer ti behu ostali tvrdi gradovi izmedju gradova Judinih.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепления царя северного, и будет действовать в них, и усилится.

Sérvio

Potom æe od izdanka iz korena njenog nastati jedan na mesto njegovo, koji æe doæi s vojskom svojom i udariti na gradove cara severnog, i biæe ih i osvojiæe ih.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Russo

Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле; взывайте громко и говорите: „соберитесь, и пойдем в укрепленные города".

Sérvio

Objavite u Judeji i oglasite u Jerusalimu i recite: trubite u trubu po zemlji; vièite, sazovite narod i recite: Skupite se, i udjimo u tvrde gradove.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK