Pergunte ao Google

Você procurou por: adderades (Sueco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Inglês

Informações

Sueco

adderades till till ditt demo konto

Inglês

were added to your demo account.

Última atualização: 2009-06-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Detta pris erhölls genom att den ovannämnda vinstmarginalen på 7 % adderades till produktionskostnaden.

Inglês

The non-injurious price was obtained by adding the abovementioned profit margin of 7 % to the cost of production.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Det icke-skadevållande priset fastställdes genom att en rimlig vinstnivå adderades till produktionskostnaden.

Inglês

The non-injurious price was established by adding to the cost of production a reasonable profit level.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Det icke-skadevållande priset fastställdes genom att en rimlig vinstnivå adderades till produktionskostnaden.

Inglês

The non-injurious price was established by adding to the cost of production a reasonale profit level.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

I majoriteten av dessa studier adderades 10 mg adefovirdipivoxil till pågående lamivudinbehandling hos patienter med behandlingssvikt på lamivudin.

Inglês

In the majority of these studies adefovir dipivoxil 10 mg was added to ongoing lamivudine treatment in patients failing lamivudine therapy.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Sueco

Samadministrering resulterade i en högre förekomst av biverkningar när bupropion adderades till vortioxetin, än när vortioxetin adderades till bupropion.

Inglês

Co-administration resulted in a higher incidence of adverse reactions when bupropion was added to vortioxetine than when vortioxetine was added to bupropion.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Uppskattningarna gjordes genom att antalen adderades och sedan extrapolerades till den kinesiska importen av den berörda produkten under undersökningsperioden.

Inglês

The estimation was made by aggregating these figures and then extrapolating them to all Chinese imports of the product concerned during the IP.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Förbrukningen fastställdes på grundval av de kända tillverkarnas försäljning till oberoende kunder i gemenskapen till vilket adderades importen från tredjeländer.

Inglês

Consumption was established on the basis of the sales volume of the known producers to unrelated customers in the Community plus imports from third countries.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Detta pris fastställdes genom att den faktiska vinstmarginalen subtraherades från priset fritt fabrik och till det kostnadstäckande försäljningspris för unionsindustrin som då erhölls adderades till den ovan nämnda vinstmarginalen.

Inglês

The non-injurious price was obtained by deducting the actual profit from the ex-works price and adding to the thus calculated break-even sales price of the Union industry the above-mentioned profit margin of 6 %.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

7 adderades, erhöll patienterna i kombinationsgruppen en statistiskt signifikant minskning i antalet vita blodkroppar jämfört med gruppen som behandlades med bara Enbrel eller sulfasalazin.

Inglês

In a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which Enbrel was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with Enbrel or sulfasalazine alone.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Sueco

Värderingen följde det ramverk som det norska takseringsforbundet fastställt: varje fastighet värderades för sig och sedan adderades de enskilda fastigheterna för att få fram ett sammanlagt värde på tillgångarna.

Inglês

This valuation was done according to the Norwegian Valuers and Surveyors Association (NTF) framework for valuation, by evaluating each property and then adding up the individual properties to arrive at the total portfolio value.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

I en klinisk studie med vuxna patienter som erhöll etablerade doser av sulfasalazin, till vilket Enbrel adderades, erhöll patienterna i kombinationsgruppen en statistiskt signifikant minskning i antalet vita

Inglês

In a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which Enbrel was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with Enbrel or sulfasalazine alone.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Sueco

De försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt genomsnittliga vinstmarginaler som konstaterades föreligga vid dessa undersökningar adderades till den berörda exporterande tillverkarens tillverkningskostnader för de exporterade modellerna.

Inglês

The SG&A and profit average rates found in these investigations were compounded on the cost of manufacturing incurred by the exporting producer in question with regard to the exported models.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Sueco

Efter en genomsnittlig uppföljningstid på 2 år uppnådde studien sitt primära säkerhetsmått som visade att saxagliptin inte ökade den kardiovaskulära risken hos patienter med typ 2-diabetes jämfört med placebo när saxagliptin adderades till aktuell bakgrundsbehandling.

Inglês

After a mean follow up of 2 years, the trial met its primary safety endpoint demonstrating saxagliptin does not increase the cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes compared to placebo when added to current background therapy.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Efter en genomsnittlig uppföljningstid på 2 år uppnådde prövningen sitt primära säkerhetsmått som visade att saxagliptin inte ökade den kardiovaskulära risken hos patienter med typ 2-diabetes jämfört med placebo när saxagliptin adderades till aktuell bakgrundsbehandling.

Inglês

After a mean follow up of 2 years, the trial met its primary safety endpoint demonstrating saxagliptin does not increase the cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes compared to placebo when added to current background therapy.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Fördelningsperioden var i detta fall fem år och några ytterligare kostnader adderades inte till lånets fulla belopp som det förklaras i skäl 44, vilket innebär att 20 % av det finansiella bidraget fördelades på varje år.

Inglês

In this case, the allocation period was five years and no additional costs were added to the full amount of the loan as explained in recital 44 above, which means that 20 % of the financial contribution was allocated to each year.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

I en klinisk studie med vuxna patienter som erhöll etablerade doser av sulfasalazin, till vilket Enbrel adderades, erhöll patienterna i kombinationsgruppen en statistiskt signifikant minskning i antalet vita blodkroppar jämfört med gruppen som behandlades med bara Enbrel eller sulfasalazin.

Inglês

In a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which Enbrel was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with Enbrel or sulfasalazine alone.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Sueco

I en klinisk studie med vuxna patienter som erhöll etablerade doser av sulfasalazin, till vilket etanercept adderades, konstaterades en statistiskt signifikant minskning i antalet vita blodkroppar hos patienterna i kombinationsgruppen jämfört med gruppen som behandlades med enbart etanercept eller sulfasalazin.

Inglês

In a clinical study of adult patients who were receiving established doses of sulfasalazine, to which etanercept was added, patients in the combination group experienced a statistically significant decrease in mean white blood cell counts in comparison to groups treated with etanercept or sulfasalazine alone.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Förbrukningen i unionen fastställdes genom att Eurostats uppgifter om den totala importvolymen av vinylacetat, jämförda med granskade uppgifter från de exporterande tillverkarna om import från det berörda landet, adderades med unionsindustrins och andra unionsbaserade tillverkares totala försäljningsvolym på unionsmarknaden.

Inglês

The Union consumption was established by adding the total import volume of vinyl acetate based on Eurostat, cross-checked against the verified data provided by the exporting producers for imports from the country concerned, to the total sales volume on the Union market of the Union industry and the other producer located in the Union.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

För att konstruera normalvärdet adderades det jämförbara landets enda samarbetsvilliga tillverkares vägda genomsnittliga försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt den vägda genomsnittliga vinsten för den likadana produkten vid normal handel under undersökningsperioden till dess egna genomsnittliga tillverkningskostnad under undersökningsperioden.

Inglês

To construct normal value, the weighted average selling, general and administrative (‘SG&A’) expenses incurred and the weighted average profit realised by the sole fully cooperating analogue country producer on domestic sales of the like product, in the ordinary course of trade during the investigation period, was added to its own average cost of production during the investigation period.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK