Pergunte ao Google

Você procurou por: beskyddarverksamhet (Sueco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Inglês

Informações

Sueco

beskyddarverksamhet

Inglês

protection racket

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Beskyddarverksamhet

Inglês

Protection racket

Última atualização: 2014-03-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Sueco

Beskyddarverksamhet och utpressning

Inglês

racketeering and extortion

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 14
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

beskyddarverksamhet och utpressning

Inglês

racketeering and extortion

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Beskyddarverksamhet och utpressning.

Inglês

 racketeering and extortion

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Det är tyvärr även ett land som är nedsmutsat av beskyddarverksamhet och korruption.

Inglês

It is also a country which, tragically, is mired in patronage and in corruption.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

databrott, rasism och främlingsfientlighet, sabotage, beskyddarverksamhet och utpressning samt svindleri.

Inglês

abotage, racketeering and extortion, and swindling.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Den senare försvarar sicilianska företag mot beskyddarverksamhet och främjar sunda affärsmetoder för att attrahera investeringar.

Inglês

The latter defends Sicilian businesses against protection rackets and promotes healthy business practices to attract investment.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Organiserad brottslighet i Estland finns inom områdena narkofikasmuggling, tvättning av pengar, bilstölder, beskyddarverksamhet och bedrägeri.

Inglês

With the support of the technical assistance provided by customs programmes, Estonia is currently in the process of amending its present customs code and preparing 38 implementation acts.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Vi har försökt att hantera frågan om romerna under flera år: utnyttjande av minderåriga, tiggeri, beskyddarverksamhet, rån och andra patologiska företeelser.

Inglês

We have been endeavouring to tackle the Roma issue for years: exploitation of minors, begging, racketeering, robbery and other pathological phenomena.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Identifiering av romernas barn och inte bara av dem utgör en garanti för de inblandade och är en mycket viktigt faktor när det gäller att bekämpa beskyddarverksamhet och handel med minderåriga, men den kan inte ske på etniska grunder genom användning av kränkande metoder som fingeravtryck.

Inglês

The identification of Roma children and not them alone is a guarantee for those involved and essential for combating racketeering and trafficking in minors, but it may not be done on an ethnic basis using invasive methods such as fingerprinting.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Beskyddarverksamhet och utpressning Att genom hot, tvång eller varje annan form av hotelser utkräva varor, löften, eller undertecknande av ett dokument som innebär eller kan medföra skyldighet, frånhändande eller upphävande.

Inglês

Racketeering and extortion Demanding by threats, use of force or by any other form of intimidation goods, promises, revenues or the signing of any document containing or resulting in an obligation, alienation or discharge.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Intäkterna från småskalig knarkförsäljning, prostitution och beskyddarverksamhet kan lätt maskeras som bidrag till ideella organisationer med lockande namn, vars företrädare (åtminstone från betalningsleverantörernas synpunkt) står höjda över alla misstankar.

Inglês

The profits from small-scale drug-dealing, prostitution and racketeering can easily be passed off as donations to NPOs with appealing names whose representatives – at least as far as the PSP can tell – are completely above suspicion.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Vidare innehåller ett betydande antal ärenden som registrerats under andra brottstyper organiserad brottslighet, exempelvis människosmuggling, olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen, förfalskning av Euro, beskyddarverksamhet och utpressning.

Inglês

In addition, a significant number of cases registered under other crime types such as illegal immigrant smuggling, illicit trading of arms and explosives or other objects, Euro counterfeiting and racketeering and extortion will involve organised crime.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

 Deltagande i en kriminell organisation  Terrorism  Människohandel  Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen Korruption Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen  Organiserad stöld eller väpnat rån Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk Svindleri Beskyddarverksamhet och utpressning Förfalskning och piratkopiering Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar Förfalskning av betalningsmedel Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser Penningtvätt Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron IT-brottslighet Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse Mord och grov misshandel Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan Rasism och främlingsfientlighet Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen Handel med stulna fordon Våldtäkt Mordbrand Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet Kapning av flygplan eller fartyg Sabotage

Inglês

 Participation in a criminal organisation  Terrorism  Trafficking in human beings  Sexual exploitation of children and child pornography  Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances  Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives  Corruption  Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests  Organised or armed robbery  Illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art  Swindling  Racketeering and extortion  Counterfeiting and piracy of products  Forgery of administrative documents and trafficking therein  Forgery of means of payment  Illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters  Laundering of the proceeds of crime  Counterfeiting of currency, including the euro  Computer-related crime  Environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties  Facilitation of unauthorised entry and residence  Murder, grievous bodily injury  Illicit trade in human organs and tissue  Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking  Racism and xenophobia  Illicit trafficking in nuclear or radioactive materials  Trafficking in stolen vehicles  Rape  Arson  Crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court  Unlawful seizure of aircraft/ships  Sabotage

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Om det vid verkställigheten av ett europeiskt bevisupptagningsbeslut enligt rådets rambeslut 2008/978/RIF av den 18 december 2008 om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut avseende föremål, handlingar eller uppgifter som ska företes i brottmål [1] krävs husrannsakan eller beslag, förbehåller sig Förbundsrepubliken Tyskland rätten att enligt artikel 23.4 i det rambeslutet låta verkställigheten bli föremål för kontroll av dubbel straffbarhet i de fall då brotten hänför sig till terrorism, it-brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, sabotage, beskyddarverksamhet och utpressning samt svindleri som förtecknas i artikel 14.2 i det rambeslutet, såvida inte den utfärdande myndigheten har fastställt att brottet i fråga uppfyller följande kriterier enligt den utfärdande statens lagstiftning:Terrorism En gärning som utgör ett brott enligt den internationella konventionen av den 13 april 2005 om bekämpande av nukleär terrorism, den internationella konventionen av den 9 december 1999 om bekämpande av finansiering av terrorism eller enligt någon av de konventioner som förtecknas i bilagan till denna, eller

Inglês

Where the execution of a European Evidence Warrant under Council Framework Decision 2008/978/JHA of 18 December 2008 on the European Evidence Warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters [1] requires search or seizure, the Federal Republic of Germany reserves the right under Article 23(4) of that Framework Decision to make execution subject to verification of double criminality in the case of the offences relating to terrorism, computer-related crime, racism and xenophobia, sabotage, racketeering and extortion and swindling listed in Article 14(2) of that Framework Decision, unless the issuing authority has stated that the offence in question meets the following criteria under the law of the issuing State:Terrorism An act which constitutes an offence within the meaning of and as defined in the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism of 13 April 2005, the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999 or within the meaning of one of the treaties listed in the annex thereto, or

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Tyskland får genom en förklaring förbehålla sig rätten att göra verkställigheten av en europeisk bevisinhämtningsorder beroende av kontroll av dubbel straffbarhet i fall som avses i artikel 14.2 och som rör terrorism, IT-brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, sabotage, beskyddarverksamhet och utpressning eller svindleri, om det är nödvändigt att genomföra husrannsakan eller beslag för att verkställa den europeiska bevisinhämtningsordern, utom om den utfärdande myndigheten har förklarat att det brott det gäller enligt den utfärdande statens lag omfattas av kriterier som anges i förklaringen.

Inglês

Germany may by a declaration reserve its right to make the execution of an EEW subject to verification of double criminality in cases referred to in Article 14(2) relating to terrorism, computer-related crime, racism and xenophobia, sabotage, racketeering and extortion or swindling if it is necessary to carry out a search or seizure for the execution of the EEW, except where the issuing authority has declared that the offence concerned under the law of the issuing State falls within the scope of criteria indicated in the declaration.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Sedan 1990 har den organiserade brottsligheten ökat kraftigt i Bulgarien inom en rad olika områden, bl.a. handel med kvinnor, beskyddarverksamhet och annan brottslig verksamhet, utpressning, ekonomisk brottslighet och smuggling av många olika föremål, även narkotika.

Inglês

Bulgaria is a member of the World Trade Or ganisation (WTO), and has observer status in .the Government Procurement Agreement.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK