Pergunte ao Google

Você procurou por: produktdifferentieringen (Sueco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Inglês

Informações

Sueco

Ju lägre nivå på produktdifferentieringen, desto större effekt får stödet på konkurrenternas vinster.

Inglês

The lower the degree of product differentiation, the greater the effect of the aid on competitors’ profits will be.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Sueco

Marknaden är stabil, såväl på utbuds- som efterfrågesidan, och varumärkesimagen är stark och produktdifferentieringen stor.

Inglês

The market is stable, both on the supply and on the demand side, and there is strong brand image and product differentiation.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Varumärken tenderar att öka produktdifferentieringen och minska produktens utbytbarhet, vilket leder till minskad efterfrågeelasticitet och en större risk för prishöjningar.

Inglês

Branding tends to increase product differentiation and reduce substitutability of the product, leading to a reduced elasticity of demand and an increased possibility to raise price.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Den första effekten som kan väntas är en ökande konkurrens, som snarare kommer att påverka kvantiteten, kvaliteten och produktdifferentieringen än kostnaderna.

Inglês

The first possible effect would be greater competition, less in terms of costs than of product quantity, quality and differentiation.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Under senare år har den europeiska jordbrukspolitiken mindre koncentrerats på marknadsmekanismer och genom riktade stödåtgärder blivit mer inriktad på att tillfredsställa allmänhetens ökande krav på säkra livsmedel, livsmedelskvalitet, produktdifferentiering, djurens välbefinnande, miljökvalitet och bevarande av natur och landsbygd.

Inglês

During recent years, European agricultural policy has given less emphasis to market mechanisms and through targeted support measures become more oriented towards satisfying the general public's growing demands regarding food safety, food quality, product differentiation, animal welfare, environmental quality and the conservation of nature and the countryside.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Konsumenten har nu allt större krav på livsmedelssäkerhet, produktdifferentiering, miljökvalitet och resursbevarande.

Inglês

The consumer now has growing demands for food safety, product differentiation, environmental quality and conservation of resources.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Det förstnämnda skulle göra den tillgängliga biten av kakan större, bredda produktplattformen och i slutänden skapa en framgångsrik produktdifferentiering och innovation för produkter av världsklass, det sistnämnda skulle få företag att låta bli att konkurrera om samma bit av kakan och resultera i produktkonvergens och priskrig.

Inglês

Whereas the former would make the pie available bigger, broaden the product platform and finally gain successful product differentiation and innovation for world-class products, the latter would keep firms from competing for the same slice of the pie and result in product convergence and price wars.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

För att främja produktdifferentiering är det också nödvändigt att ta hänsyn till kompletterande information som anges på frivillig grund.

Inglês

In order to promote differentiation of products, it is also necessary to take account of additional information that may be indicated on a voluntary basis.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Mot bakgrund av den ökade konkurrensen på marknaden för däck, kommer det här att ge alla samma spelregler, och det blir möjligt för producenter att dra nytta av produktdifferentiering, så att konkurrensen inte bara baseras på priset utan även på produktens kvalitet.

Inglês

In a context of increased competition on the tyre market, it will introduce a level playing field for all; with the possibility for producers to benefit from product differentiation so that competition will not only be based on prices but also on product quality.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Ytterligare produktdifferentiering kan vara nödvändig för att kunderna ska kunna göra en riktig jämförelse, vilket kräver att etiketterna genomgår en skalrevidering.

Inglês

Further product differentiation may be necessary to allow customers a proper comparison, leading to the need to rescale labels.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Alla viktiga villkor med anknytning till produktdifferentiering bör också förtecknas.

Inglês

All significant conditions relating to product differentiation should also be listed.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

2.2 EESK framhåller att andra faktorer än priset kan spela en roll när det gäller att skapa makroekonomiska obalanser, exempelvis produktdifferentiering, tekniskt innehåll, produktens kvalitet, kvaliteten på produktrelaterade tjänster (service efter köp) etc.

Inglês

2.2 The EESC emphasises the role of non-price factors such as product differentiation, technological content, product quality, the quality of product-related services (after-sales), etc. in creating macroeconomic imbalances.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Det finns en stark varumärkes- och produktdifferentiering på marknaden.

Inglês

There is strong brand and product differentiation in the market.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Det finns en stark varumärkes- och produktdifferentiering på marknaden.

Inglês

There is strong brand and product differentiation on the market.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Det förstnämnda skulle leda till en större tillgänglig marknad, bredda produktplattformen och i slutänden skapa en framgångsrik produktdifferentiering och innovation för produkter av världsklass, medan det sistnämnda skulle leda till att företag konkurrerar om samma marknad, vilket skapar produktkonvergens och priskrig.

Inglês

Whereas the former would grow the available market, broaden the product platform and finally gain successful product differentiation and innovation for world-class products, the latter would result in firms competing for the same market, thus leading to product convergence and price wars.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Det faktum att kunskaperna blir alltmer komplexa har lett till en större specialisering inom industrin och är skälet till avknoppningstrenden, särskilt av IKT-relaterade och andra kunskapsintensiva tjänster som ger upphov till innovation och produktdifferentiering och bidrar till produktivitetshöjningar.

Inglês

The growing complexity of knowledge has led to increased industry specialisation and lies behind the outsourcing trend, particularly of ICT-related and other knowledge-intensive services, which act as sources of innovation and product differentiation, contributing to productivity growth.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Dessa har ofta sin verksamhet i innerstadsområden, har en stor produktdifferentiering, kulturell mångfald och ger ofta – detta får man inte bortse från – etniska minoriteter arbete.

Inglês

These are often located in inner city areas and provide a high degree of product and cultural diversity and often – a factor which should not be overlooked – provide jobs for ethnic minorities.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Tillverkning och sysselsättning kan bara öka genom produktdifferentiering och specialisering.

Inglês

"Production and employment … can only be strengthened through product differentiation and specialisation"

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Sueco

På grund av en stark varumärkes- och produktdifferentiering och höga sökkostnader i relation till priset på produkten leder avsaknaden av konkurrens mellan varumärken i butikerna dessutom till en ytterligare ekonomisk förlust för konsumenterna.

Inglês

In addition, owing to the strong brand and product differentiation and the high search costs relative to the price of the product, the absence of in-store inter-brand competition leads to an extra welfare loss for consumers.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

Företagen behöver företagstjänster för att mer flexibelt kunna anpassa sina produktionskedjor, för att förbättra kvaliteten hos de mänskliga och tekniska produktionsfaktorerna, skapa produktdifferentiering, hantera den snabba tekniska utvecklingen och ta sig an mer komplexa och internationaliserade marknader.

Inglês

Business Services are needed by enterprises to adapt their production chain in a more flexible way, to improve the quality of the human and technological production factors, to create product differentiation, to cope with rapid technological development and to face the more complex and international markets.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK