Você procurou por: skatteförluster (Sueco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Inglês

Informações

Sueco

inga skatteförluster eller överföringar av skatteinkomster skall uppstå mellan medlemsstaterna.

Inglês

no tax losses or transfers between member states;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

bara i spanien resulterade spridningen av smuggelprodukterna i skatteförluster enligt nedan:

Inglês

in spain alone, the spread of contraband tobacco products resulted in the loss of the following amounts of tax revenue.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

inga skatteförluster eller överföringar av skatteinkomster skall uppstå mellan medlems-staterna.

Inglês

no tax losses or transfers between member states;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

för stora skatteinbetalningar, skatteförluster som förts till tidigar år och uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

Inglês

tax overpayments, tax loss carry backs and deferred tax assets that do not rely on future profitability

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

detta bör hjälpa medlemsstaterna att förhindra skattefusk och skatteförluster inom vissa sektorer och för vissa typer av transaktioner.

Inglês

this should assist member states in countering tax evasion and losses in identified sectors and on certain types of transactions.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

en sådan ram skulle också förhindra skatteförluster på grund av arbitragehandel över gränserna, undvikande av skatt och skatteflykt.

Inglês

such a framework would also prevent tax losses as a result of crossborder arbitrage, avoidance or evasion.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

ledamöter i europaparlamentet kan fortfarande inte begripa hur regeringarna frivilligt kan acceptera skatteförluster i miljardklassen på grund av det nuvarande systemet .

Inglês

members of the european parliament have never been able to understand why governments are prepared to go on tolerating the leakage of billions of euros in tax revenue under the current system.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Sueco

globaliseringen framtvingar en snabbare och friare handel utan byråkratiska hinder, det bör emellertid ske utan allvarliga skatteförluster och utan att man öppnar nya

Inglês

although i agree with the diagnosis thus arrived at, i cannot endorse the proposals made. that is why i ex­pressed a minority opinion, and i ask au honourable members to read that opinion, which appears on pages 207 to 210 of the report.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Även om det inte är känt exakt hur stora skatteförluster detta medför, anses det allmänt att de uppgår till flera miljarder euro.

Inglês

although the precise dimensions of the revenue losses incurred are unknown they are generally accepted to be in the billions of euro.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

bestämmelserna var nödvändiga på grund av den allt större risken för skatteflykt och skatteundandragande över nationsgränserna som leder till stora skatteförluster för medlemsstaterna.

Inglês

the need for such rules arose out of the ever increasing risk posed by tax evasion and fraud beyond national boundaries, which led to significant losses of revenue for member states.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Sueco

tillväxtmöjligheterna inom e-handeln är dock exponentiella och kan innebära betydande skatteförluster i ett senare skede om inga bestämmelser antas i frågan.

Inglês

however, the potential for growth in e-commerce is exponential and this could give rise to serious tax losses at a later stage if the position is not regularised.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

globaliseringen framtvingar en snabbare och friare handel utan byråkratiska hinder , det bör emellertid ske utan allvarliga skatteförluster och utan att man öppnar nya områden för den organiserade brottsligheten .

Inglês

globalization means more rapid trade, free of bureaucratic red tape; this must be achieved without any serious losses of revenue or opening up new opportunities for organized crime.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Sueco

innevarande års skatteförluster som förts till tidigare år, vilket ger upphov till en fordran på en nationell regering, ett delstatligt självstyrelseorgan eller en lokal skattemyndighet.

Inglês

current year tax losses of the institution carried back to previous years that give rise to a claim on, or a receivable from, a central government, regional government or local tax authority.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

de globala skatteförluster som bedrägerierna orsakar uppgår till mellan 200 och 250 miljarder euro, vilket motsvarar 2 % av eu:s bnp.

Inglês

overall fraud-related fiscal losses amount to 200 to 250 billion euros, equivalent to 2% of the eu's gdp.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Sueco

den åtgärd för vilken en avvikelse behövs är avsedd att motverka skatteförluster genom manipulerande med beskattningsunderlaget för leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster och gemenskapsinterna förvärv som omfattas av mervärdesskatt där en av parterna har begränsad avdragsrätt.

Inglês

the measure requiring a derogation is intended to counter tax losses arising from the manipulation of the taxable amount of supplies of goods, services and intra-community acquisitions subject to vat where one of the parties does not have a right to full deduction.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

det kan därför vara berättigat att anse ett bristfälligt fullgörande av rapporteringsskyldigheter vid gränsöverskridande transaktioner som en anledning att betrakta den ekonomiska aktören som solidariskt betalningsansvarig för skatteförluster i en medlemsstat som i avsaknad av relevanta uppgifter inte har några möjligheter att vidta åtgärder mot bedrägeri.

Inglês

therefore, it can be justified to consider the noncompliance with the reporting obligation in relation with cross-border transactions as a reason to hold the operator jointly and severally liable for tax losses occurred in the member state that had no possibility to take action against fraud in the absence of the relevant information.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

b) innevarande års skatteförluster som förts till tidigare år, vilket ger upphov till en fordran på en nationell regering, ett regionalt styrelseorgan eller en lokal skattemyndighet,

Inglês

(b) current year tax losses of the institution carried back to previous years that give rise to a claim on, or a receivable from, a central government, regional government or local tax authority;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

den ökade tillverkningen av förfalskningar i industriell skala ökar också risken för betydande skatteförluster för staten i både produktions- och konsumtionsländer, eftersom varumärkesförfalskarna nästan uteslutande är verksamma inom den dolda ekonomin.

Inglês

the growth in industrialised production of fakes also increases the risk of serious tax losses to governments in both producing and consumer countries as counterfeiters operate almost entirely in the black economy.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Även om det vore sant att riskkapitalmarknaden drabbats särskilt hårt av restriktionen i fråga om utnyttjande av skatteförluster och detta därmed motiverade en särbehandling av denna marknad, anser inte kommissionen att detta resonemang berättigar den åtskillnad som tyskland infört mellan skattebetalare eftersom endast delar av riskkapitalsektorn undantas från förbudet för förlustutjämning framåt.

Inglês

even if it were true that the venture capital market were particularly affected by the restriction on exploitation of tax losses and thus justified special treatment, the commission finds that the distinction drawn up by germany between taxpayers is not justified by this reasoning since only part of the venture capital sector is exempted from the prohibition on loss carry forward.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

denna bredare skattebas innebär att medlemsstaterna inte ska behöva oroa sig för hållbarheten i sina skattesystem när det gäller budgetkonsolidering (dvs. den bredare skattebasen minskar risken för skatteförluster).

Inglês

this broader tax base means that member states should not have to worry about the sustainability of their tax systems in the context of budget consolidation (i.e. the broader tax base reduces the risk of fiscal losses).

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK