Pergunte ao Google

Você procurou por: informationsställe (Sueco - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Letão

Informações

Sueco

nationellt informationsställe för fotboll

Letão

valsts futbola informācijas centrs

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Inrättande av ett nationellt informationsställe för fotboll

Letão

Valsts futbola informācijas centra izveide

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

I det beslutet fastställs uppgifter och förfaranden för varje nationellt informationsställe för fotboll.

Letão

Minētajā lēmumā ir noteikti uzdevumi un procedūras, kas jāpieņem visiem valsts futbola informācijas centriem.

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Varje medlemsstat skall inrätta eller utse ett nationellt polisiärt informationsställe för fotboll.

Letão

Katra dalībvalsts izveido vai izraugās valsts futbola informācijas centru policijas vajadzībām.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Ett enda informationsställe skulle säkerställa en enkel tillgång och användarvänlig presentation av spektruminformationen i hela gemenskapen.

Letão

Vienots informācijas centrs visā Kopienas teritorijā nodrošinātu vienkāršu piekļuvi un lietotājam draudzīgu informācijas izklāstu par frekvenču spektru.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

I det beslutet fastställs de uppgifter och förfaranden som skall antas av varje nationellt polisiärt informationsställe för fotboll.

Letão

Minētajā lēmumā ir noteikti uzdevumi un procedūras, kas jāpieņem visiem valsts futbola informācijas centriem.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Medlemsstaterna skall säkerställa att det inrättas ett gemensamt informationsställe där det kan erhållas information om alla pågående samrådsförfaranden.

Letão

Dalībvalstis nodrošina vienota informācijas centra izveidi, caur kuru ir pieejamas visas aktuālās apspriedes.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Varje medlemsstat skall se till att dess nationella informationsställe för fotboll klarar av att snabbt och effektivt utföra de uppgifter det tilldelats.

Letão

Katra dalībvalsts nodrošina, lai tās valsts futbola informācijas centrs būtu spējīgs efektīvi un operatīvi pildīt tam uzticētos uzdevumus.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Detta enda informationsställe skall även innehålla upplysningar om de behöriga myndigheter i varje medlemsstat som avses i punkt 1 första stycket.

Letão

Šis informācijas dienests arī sniedz katras 1. punkta 1. daļā minētās dalībvalsts kompetento iestāžu identifikācijas parametrus.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Efter bearbetning skall informationen antingen användas direkt av ett nationellt informationsställe för fotboll eller vidarebefordras till berörda polismyndigheter och andra myndigheter.

Letão

Pēc informācijas apstrādes tā paliek valsts futbola informācijas centra rīcībā vai to nodod attiecīgajām iestādēm un policijai.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Syftet med detta beslut är att harmonisera tillgången till information om användningen av radiospektrum i gemenskapen genom ett gemensamt informationsställe och genom harmonisering av formatet för och innehållet i sådan information.

Letão

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt informācijas pieejamību attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanu Kopienā, izmantojot kopēju informācijas centru un harmonizējot šādas informācijas formātu un saturu.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de anser att EFIS inte längre kan tillhandahålla den tekniska kapacitet, integritet och tillförlitlighet som motiverar dess användning som ett gemensamt informationsställe.

Letão

Dalībvalstis informē Komisiju, ja tās uzskata, ka EFIS tehniskās iespējas, integritāte un ticamība vairs nav pietiekama, lai izpildītu kopēja informācijas centra prasības.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

I Tartu finns det sedan augusti 2005 ett särskilt informationsställe för Leader. Det öppnade efter ett öppet anbudsförfarande där uppdraget gick till Institutet för landsbygdsutveckling i Tartu.

Letão

Tartu kopš 2005. gada augusta darbojas Leader informācijas birojs, kas tika atvērts, izsludinot atklātu konkursu, un pēc tam nodots Tartu esošā Lauku attīstības institūta pa-kļautībā.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Andra berörda nationella informationsställen skall därefter kunna ta del av dem, under förutsättning att det nationella informationsställe för fotboll som har tillhandahållit informationen i förväg bereds tillfälle att ta ställning till utlämnandet.

Letão

Vēlāk ar tiem var iepazīties citi ieinteresētie valsts informācijas centri ar noteikumu, ka valsts futbola informācijas punktam, kas ir šīs informācijas avots, tiek dota iespēja jau iepriekš izteikt savu nostāju attiecībā uz tās izpaušanu.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Medlemsstaterna skall se till att det inrättas ett enda informationsställe som gör det möjligt att enkelt och snabbt få tillgång till upplysningar från dessa olika register och som skall upprättas på elektronisk väg och uppdateras kontinuerligt.

Letão

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidots vienotas informācijas punkts, kas nodrošina ātru un vieglu piekļuvi minēto dažādo reģistru informācijai, kura ir sastādīta elektroniski un tiek pastāvīgi atjaunināta.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Vid fotbollsmatcher med en internationell dimension skall det nationella informationsstället, åtminstone på begäran av ett annat informationsställe för fotboll, i en berörd medlemsstat, tillhandahålla en riskanalys av det egna landets klubbar och landslag.

Letão

Attiecībā uz starptautiska mēroga sacensībām valsts futbola informācijas centri vismaz pēc cita futbola informācijas centra pieprasījuma no attiecīgās dalībvalsts veic riska novērtējumu savas valsts klubiem un izlasei.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

En europeisk spektruminformationsportal bör inte ersätta de nationella spektrumdatabaserna utan vara en kompletterande portal som ger mervärde genom att tillhandahålla ett enda informationsställe med söknings- och jämförelsemöjligheter på europeisk nivå baserad på information som tillhandahålls i enlighet med ett gemensamt format och som har samma detaljgrad.

Letão

Eiropas frekvenču spektra informācijas portālam nevis jāaizstāj, bet gan jāpapildina valsts frekvenču spektra datu bāzes, nodrošinot vienotu informācijas centru, kurā informāciju iespējams meklēt un salīdzināt Eiropas mērogā un kas pamatojas uz vienota formāta un detalizācijas pakāpes publiskoto informāciju.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Den 25 april 2002 antog rådet beslut 2002/348/RIF [3] genom vilket ett nationellt informationsställe för fotboll upprättades i varje medlemsstat för utbyte av polisinformation om fotbollsmatcher med en internationell dimension.

Letão

Padome 2002. gada 25. aprīlī pieņēma Lēmumu 2002/348/TI [3], ar ko noteica tādu valsts futbola informācijas centru izveidi katrā dalībvalstī, kas kalpotu kā īpaši centri, kuros būs pieejama policijas informācija attiecībā uz starptautiskām futbola sacensībām.

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Det nationella informationsstället för fotboll skall ansvara för att den information som lämnas är fullständig och överensstämmer med dessa formulär.”

Letão

Valsts futbola informācijas punkti nodrošina, ka informācija, ko tie nosūta, ir pilnīga un atbilst šīm veidlapām.”

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Sueco

Det nationella informationsstället för fotboll skall åt andra nationella informationsställen för fotboll ta fram och regelbundet skicka ut allmänna och/eller tematiska bedömningar av oroligheter i samband med fotbollsmatcher på nationell nivå.”

Letão

Valsts futbola informācijas punkts citu valstu futbola informācijas punktu vajadzībām sagatavo un izplata regulārus vispārējus un /vai tematiskus novērtējumus par nekārtībām valsts mēroga futbola sacensību laikā.”.

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK