Pergunte ao Google

Você procurou por: fartygsåtervinningsanläggningens (Sueco - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Tcheco

Informações

Sueco

Den europeiska förteckningen ska ange när fartygsåtervinningsanläggningens upptagande på förteckningen upphör.

Tcheco

Evropský seznam uvádí datum, k němuž končí zařazení zařízení na recyklaci lodí na seznam.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

bifoga en karta över fartygsåtervinningsanläggningens gränser och återvinningsaktiviteternas placering inom området,

Tcheco

připojí mapu s ohraničením zařízení na recyklaci lodí a míst, na nichž v zařízení probíhají recyklační činnosti;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Eventuella begränsningar för och villkor som kan ställas på fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall.

Tcheco

veškerá omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

visa belägg för fartygsåtervinningsanläggningens kapacitet att fastställa, se över och övervaka kriterierna för säkert för heta arbeten och säkert att beträda genom hela fartygsåtervinningsprocessen,

Tcheco

doloží, že zařízení na recyklaci lodí je schopno v průběhu celého procesu recyklace lodi vytvořit, udržovat a sledovat podmínky pro bezpečnou práci při vysokých teplotách a pro bezpečný vstup;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Den årliga fartygsåtervinningen för en fartygsåtervinningsanläggning beräknas som summan av fartygens vikt uttryckt i ldt under ett visst år.

Tcheco

Roční objem recyklace lodí v zařízení na recyklaci lodí se vypočte jako součet hmotností lodí (vyjádřené v LDT), které byly v daném roce v uvedeném zařízení recyklovány.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Det maximala antalet återvunna fartyg per år fastställs genom att man tar det högsta värdet under den föregående tioårsperioden för varje fartygsåtervinningsanläggning eller, för fartygsåtervinningsanläggningar som nyligen auktoriserats, det högsta årsvärde som uppnåtts vid anläggningen.

Tcheco

Maximální roční objem recyklace lodí se určí u každého zařízení na recyklaci lodí zvolením nejvyšší hodnoty za předcházející desetileté období nebo, v případě nově povoleného zařízení na recyklaci lodí, nejvyšší roční hodnoty dosažené v tomto zařízení, nebo

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Den ska delas upp i två olika underförteckningar med fartygsåtervinningsanläggningar i en medlemsstat respektive fartygsåtervinningsanläggningar i ett tredjeland.

Tcheco

Člení se na dva dílčí seznamy, z nichž jeden zahrnuje zařízení na recyklaci lodí nacházející se v členských státech a druhý zařízení na recyklaci lodí nacházející se ve třetích zemích.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Sex månader efter den dag då den sammanlagda maximala årliga fartygsåtervinningen för de fartygsåtervinningsanläggningar som finns upptagna på den europeiska förteckningen utgör minst 2,5 miljoner ton lätt deplacement (ldt).

Tcheco

šest měsíců ode dne, kdy kombinovaný maximální roční objem recyklace lodí v zařízeních na recyklaci lodí zařazených na evropský seznam dosáhne v souhrnu alespoň 2,5 milionu LDT (výtlak prázdné lodi v tunách).

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Vid översynen ska det övervägas om fartygsåtervinningsanläggningar som har auktoriserats enligt Hongkongkonventionen ska tas upp på den europeiska förteckningen i syfte att undvika dubbelarbete och administrativ börda.

Tcheco

Tento přezkum zváží zařazení zařízení na recyklaci lodí oprávněných podle Hongkongské úmluvy na evropský seznam s cílem zabránit duplicitě činností a administrativní zátěži.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Från och med den dag då den europeiska förteckningen offentliggörs får medlemsstater, innan denna förordning börjar tillämpas, auktorisera återvinning av fartyg vid fartygsåtervinningsanläggningar som finns upptagna på den europeiska förteckningen.

Tcheco

Členské státy mohou ode dne zveřejnění evropského seznamu a přede dnem použitelnosti tohoto nařízení povolit recyklaci lodí v zařízeních na recyklaci lodí zařazených na evropský seznam.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Auktoriseringen av en viss fartygsåtervinningsanläggning får beviljas för högst fem år och ska förnyas i enlighet med detta.

Tcheco

Toto oprávnění může být dotyčným zařízením na recyklaci lodí uděleno na dobu nejdéle pěti let a může být patřičně obnovováno.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

vilka avfallshanteringsprocesser som kommer att användas inom eller utanför fartygsåtervinningsanläggningen, t.ex. förbränning, deponering eller annan avfallshanteringsmetod, avfallshanteringsanläggningens namn och adress, om denna anläggning inte är densamma som fartygsåtervinningsanläggningen, tillsammans med bevis för att processerna används utan risker för människors hälsa eller miljön och på ett miljöriktigt sätt,

Tcheco

jaký postup pro nakládání s odpadem, jako je spalování, skládkování nebo jiný způsob zpracování odpadu, bude v zařízení na recyklaci lodí či mimo ně použit, název a adresu zařízení na zpracování odpadu, pokud není totožné se zařízením na recyklaci lodí, a prokáže, že daný postup bude proveden bez ohrožení lidského zdraví a způsobem šetrným k životnímu prostředí;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Maximal årlig kapacitet för fartygsåtervinningsanläggningen.

Tcheco

maximální roční objem recyklace lodí.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Fartygets återvinningsplan enligt artikel 7 ska upprättas på ett språk som den stat som auktoriserat fartygsåtervinningsanläggningen godkänner.

Tcheco

Plán recyklace lodi podle článku 7 se vyhotovuje v jazyce přijatelném pro stát udělující oprávnění zařízení na recyklaci lodí.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

att uppföra en fartygsåtervinningsanläggning på den europeiska förteckningen när

Tcheco

zařadit na evropský seznam zařízení na recyklaci lodí, jestliže:

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

lämna information som är nödvändig för att identifiera fartygsåtervinningsanläggningen.

Tcheco

poskytne informace nezbytné k identifikaci zařízení na recyklaci lodí.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

FARTYGSÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR

Tcheco

ZAŘÍZENÍ NA RECYKLACI LODÍ

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Den oberoende kontrollören, kommissionen eller ombud som agerar för dess räkning ska samarbeta med behöriga myndigheter i det tredjeland där fartygsåtervinningsanläggningen är belägen för att genomföra dessa anläggningsinspektioner.

Tcheco

Nezávislý ověřovatel, Komise nebo subjekty jednající jejím jménem spolupracují za účelem provedení uvedených inspekcí na místě s příslušnými orgány třetí země, v němž se zařízení na recyklaci lodí nachází.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

När en fartygsåtervinningsanläggning har auktoriserats enligt punkt 1 ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.

Tcheco

O každém oprávnění uděleném zařízení na recyklaci lodí v souladu s odstavcem 1 dotčený členský stát neprodleně uvědomí Komisi.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Den europeiska förteckningen ska innehålla samtliga följande uppgifter om fartygsåtervinningsanläggningen:

Tcheco

Evropský seznam zahrnuje všechny tyto informace o zařízení na recyklaci lodí:

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK