Pergunte ao Google

Você procurou por: pag troubleshoot ng pag record mula sa webcam (Tagalo - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tagalo

Inglês

Informações

Tagalo

mula sa mapa ng pag-abot ng tulong sa Kuban

Inglês

Screenshot of Map of Aid in Kuban.

Última atualização: 2016-02-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tagalo

Ay tumutukoy sa lifelong proseso ng pag-aaral at pagkuha ng mga kasanayan na kinakailangan para sa pamumuhay ng tao. Nagsimula ito mula sa kapanganakan at nagtatapos sa kamatayan. Ito ay isang lifelong karanasan sa lipunan kung saan ang mga indibidwal ay nagpapaunlad ng kanilang potensyal na tao at natututunan ang kanilang kultura.

Inglês

Refers to the lifelong process of learning and acquisition of skills necessary for human living. It start from birth and ends in death. It is a lifelong social experience by which individuals develop their human potencial and learn pattern of their culture.

Última atualização: 2017-12-14
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Ang ilang mga sociologist ay nagpapahiwatig na ang ideya ay ang paghahatid ay nailipat sa kultura sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasapanlipunan hindi lamang mula sa mga grupo ng gangs o peer kundi sa iba pang mga ahente ng pagsasapanlipunan; halimbawa patente, guro, lider ng komunidad at kasamahan sa negosyo,

Inglês

Some sociologists infer that the idea is that deviance is transmitted cultural through learning and socialization not only from gangs or peer groups but also to other agents of socialization; e.g patents, teachers, community leaders and business colleagues,

Última atualização: 2018-12-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Kung ang taunang bayad ay hindi binabayaran, ang patent application ay dapat ituring na withdraw o ang patent na itinuturing na lumipas mula sa araw pagkatapos ng pag-expire ng panahon kung saan ang mga taunang bayarin ay dapat bayaran.

Inglês

If the annual fee is not paid, the patent application shall be deemed withdrawn or the patent cosidered as lapsed from the day following the expiration of the period within which the annual fees were due.

Última atualização: 2018-07-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Ang kanyang asawa ay nasa kawalan ng pag-asa, at hindi alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang kanyang mga anak ay medyo maliit; ang isa ay isang sanggol sa kanyang dibdib. Kinuha ang lahat sa kanya, pumunta siya sa bayan kung saan ang asawa ay nasa gaol. Sa una hindi siya pinapayagan na makita siya; ngunit, pagkatapos ng maraming nagmamakaawa, siya ay kumuha ng pahintulot mula sa mga opisyal, at dinala sa kanya. Nang makita niya ang kanyang asawa na nakasuot ng bilangguan at sa mga tanikala, sarhan ng mga magnanakaw at kriminal, nahulog siya, at hindi nakarating sa kanyang katinuan nang mahabang panahon. Pagkatapos siya dr

Inglês

His wife was in despair, and did not know what to believe. Her children were all quite small; one was a baby at her breast. Taking them all with her, she went to the town where her husband was in gaol. At first she was not allowed to see him; but, after much begging, she obtained permission from the officials, and was taken to him. When she saw her husband in prison dress and in chains, shut up with thieves and criminals, she fell down, and did not come to her senses for a long time. Then she dr

Última atualização: 2019-10-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Bilang bahagi ng isang inisyatiba sa World Health Organization (WHO) ay hinanap namin ang panitikan upang galugarin ang natukoy na mga resulta ng pagkatuto para sa edukasyon sa interpretasyon sa pagitan ng 1988, nang ang huling ulat ng teknikal na WHO tungkol sa edukasyon ng interpretasyon ay inilathala, at 2009. Inilarawan at sinasalamin namin ang mga natuklasan mula sa 88 mga pagsipi sa ngayong 21 taon na panahon. Mayroong iba't-ibang sa paraan ng mga resulta ng pag-aaral ay ipinakita ngunit maraming pagkakapareho sa pagitan ng mga tiyak na kinalabasan at / o mga layunin. Mga papel na naglalarawan ng edukado

Inglês

As part of a World Health Organization (WHO) initiative we searched the literature to explore defined learning outcomes for interprofessional education between 1988, when the last WHO technical report on interprofessional education was published, and 2009. We describe and synthesize findings from 88 citations over this 21 year period. There is a variety in the way learning outcomes are presented but there are many similarities between specific outcomes and/or objectives. Papers describing educat

Última atualização: 2019-09-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Ang pangalan ng pag-unlad ay nakatuon sa isang Cebuano, si Jojo dela Victoria, na namatay na nagpoprotekta sa ating tubig mula sa mga mangingisda ng dinamita. Ang Isla dela Victoria ay maglalagay ng spotlight sa SRP. Ito ang magiging sentro para sa mga ferry at cruise ship na darating, at ang eroplano ng eroplano na naroroon na. Ito ang magiging nagniningning na beacon ng Visayas.

Inglês

The development’s name is dedicated to a Cebuano, Jojo dela Victoria, who died protecting our waters from dynamite fishermen. Isla dela Victoria will put the spotlight on SRP. It will be the hub for the ferries and cruise ships that will come, and the seaplane airline that is already there. It will be the shining beacon of the Visayas.

Última atualização: 2018-08-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya’t nagtuturo ng mga kaalamang pang-aklat, at bumubuhay ng isang uri ng karunungang sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan n buhay. Saan man sa kagandahan; sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako’y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyan anyo… at sa kanyang buhay… Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sinumang nag-ukol sa kanyang ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga panunugutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya’y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya’y nakatalikod. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pumalit sa mga salitang hindi niya maalaala kung minsan, at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. Sa isang paraang malirip, iyon ay naging salaminan ng uri ng paniniwala sa buhay. “Mabuti,” ang sasabihin niya, “… ngayo’y magsisimula tayo sa araling ito. Mabuti nama’t umabot tayo sa bahaging ito… Mabuti… Mabuti!” Hindi ako kailanman magtatapat sa kanyang ng anuman kung di lamang nahuli niya akong minsang lumuluha; nang hapong iyo’y iniluha ng bata kong puso ang pambata ring suliranin. Noo’y magtatakipsilim na at maliban sa pabugsu-bugsong hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan, ang buong paligid ay tahimik na. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan. “Mabuti’t may tao pala rito,” wika niyang ikinukubli ang pag-aagam-agam sa narinig. “Tila may suliranin .. mabuti sana kung makakatulong ako.” Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Sa bata kong isipan ay ibinilang kong kahihiyan ay kaabaan ang pagkikita pa naming muli sa hinaharap, pagkikitang magbabalik sa gunita ng hapong iyon. Ngunit, hindi ako makakilos sa sinabi niya pagkatapos. Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan. “Hindi ko alam na may tao rito”….. naparito ako upang umiyak din.” Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig. Nakababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa’y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko na klamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko noo’y siya nang pinakamabigat. Nakinig siya sa akin, at ngayon, sa paglingon ko sa pangyayaring iyo’y nagtataka ako kung paanong napigil niya ang paghalakhak sa gayong kamusmos na bagay. Ngunit, siya’y nakinig nang buong pagkaunawa, at alam ko na ang pagmamalasakit niya’y tunay na matapat. Lumabas kaming magkasabay sa paaralan. Ang panukalang naghihiwalay sa amin ay natatanaw na nang bigla akong makaalala. “Siyanga pala, Ma’am, kayo? Kayo ng pala? Ano ho iyong ipinunta ninyo sa sulok na iyo na … iniiyakan ko?” Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon; “ang sulok na iyon na … iniiyakan natin… nating dalawa.” Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig: “sana’y masabi ko sa iyo, ngunit… ang suliranin.. kailanman. Ang ibig kong sabihin ay … maging higit na mabuti sana sa iyo ang … buhay.” Si Mabuti’y nagging isang bagong nilikha sa akin mula nang araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, pagtatanong, sumagot, sa pagngiti niyang mabagal at mahihiyain niyang mga ngiti sa amin, sa paglalim ng kunot sa noo niya sa kanyang pagkayamot, naririnig kong muli ang mga yabag na palapit sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Ang sulok na iyon,.. “Iniiyakan natin,” ang sinabi niya nang hapong iyon. At habang tumaaginting sa silid naming ang kanyang tinig sa pagtuturo’y hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan n pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid-aklatan. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon, sa aming sulok na iyong… aming dalawa… At sapagkat natuklasan ko ang katotohanang iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit, sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asa ang taglay niya sa aming silid-aralan. Pinuno siya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan at ng mga tunog ang aming pandinig at natutuhan naming unti-inti ang kagandahan ng buhay. Bawat aralin naming sa anitikan ay naging isang pagtighaw sa kauhawan naming sa kagandahan at ako’y humanga. Wala iyon doon kanina, ang masasabi ko sa aking sarili pagkatapos na maipadama niya sa amin ang kagandahan ng buhay sa aming aralin. At hindi naging akin ang pagtuklas na ito sa kariktan kundi pagkatapos na lamang ng pangyayaring iyon sa silid-aklatan. Ang pananalig niya sa kalooban ng maykapal, sa sangkatauhan, sa lahat na, isa sa mga pinakamatibay na aking nakilala. Nakasasa;ling ng damdamin. Marahil, ang pananalig niyang iyon ang nagpakita sa kanya ng kagandahan sa mga bagay na karaniwan na lamang sa amin ay walang kabuluhan. Hindi siya bumabanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral naming sa kanya. Ngunit bumanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, sa tangi niyang anak. .. nang paulit-ulit. Hindi rin siya bumabanggit sa amin kailanman tungkol sa ama ngh batang iyon. Ngunit, dalawa sa mga kamag-aral naming ang nakababatid na siya’y hindi balo. Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang maririkit ay nakapaligid sa batang iyon. Isinalaysay niya sa amin ang katabilan niyon. Ang paglaki nang mga pangarap niyon, ang nabubuong layunin niyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Maliban sa iilan sa aming pangkat, paulit-ulit niyang pagbanggit sa kanyang anak ay iisa lamang ang mga bagay na “pinagtitiisang” pakinggan sapagkat walang paraang maiwasan iyon. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa ma’y nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala. Sa kanyang magandang salaysay, ay nalalaman ang tungkol sa kaarawan ng kanyang anak, ang bagong kasuotan niyong may malaking lasong pula sa baywang, ang mga kaibigan niyong mga bata rin, ang kanilang mga handog. Ang anak niya’y anim na taong gulang na. Sa susunod na taon niya’y magsisimula na iyong mag-aral. At ibig ng guro naming maging manggagamot ang kanyang anak- at isang mabuting manggagamot. Nasa bahaging iyon ang pagsasalita ng aming guro nang isang bata sa aking likuran ang bumulong: “Gaya ng kanyang ama!” Narinig ng aming guro ang ang sinabing iyon ng batang lalaki. At siya’y nagsalita. “Oo, gaya ng kanyang ama,” ang wika niya. Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan. Matitiyak ko noong may isang bagay ngang malisya sa buhay niya. Malisya nang ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, may dalawang dipa lamang ang layo sa kanya, kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya, tanganan ang kanyang mga kamay gaya ng gingawa niya nang hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan, at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil, makagagaan sa kanyang damdamin kung may mapagtatapatan siyang isang taong man lamang. Ngunit, ito ang sumupil sa pagnanasa kong yaon; ang mga kamag-aral kong nakikinig ng walang anumang malasakit sa kanyang sinasabing, “Oo, gaya ng kanyang ama,” habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos, may sinabi siyang hindi ko makakalimutan kailanman. Tinignan niya ako ng buong tapang na pinipigil ang panginginig ng mga labi at sinabi ang ganito : “Mabuti…mabuti gaya ng sasabihin nitong Fe-lyon lamang nakararanas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti, at ngayon, magsimula sa ating aralin…” Natiyak ko noon, gaya ng pagkakatiyak ko ngayon na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. Ngunit samantalang nakatitig siya sa akin ng umagang iyon, habang sinasabi niya ang pangungusap na iyon, nadama kong siya at ako ay iisa. At kami ay bahagi ng mga nilalang na sapagkat nakaranas n mga lihim na kalungkutan ay nakakikilala ng mga lihim na kaligayahan. At minsan pa, nang umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha, muli niyang ipinamalas sa ang mga nagtatagong kagandahan sa aralin naming sa Panitikan. Ang karikatn ng katapangan; ang kariktan ng pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay. At ngayon, ilang araw lamang ang nakararaan buhat nang mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyong marahil ay magiging isang manggagamot din baling araw, ay namatay at naburol ng dalawang gabi at dalawang araw sa isan bahay na hindi siyang tirahan ni Mabuti at ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat. Sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan ko ang lahat. …….

Inglês

isalin Ang mensahe sa:

Última atualização: 2016-11-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Layunin setting na kasangkot sa pagtatatag ng mga tiyak na, masusukat, matamo, makatotohanang at naka-target sa oras (Smart) mga layunin. Trabaho sa teorya ng layunin-setting na nagmumungkahi na ang isang mabisang kasangkapan para sa paggawa ng pag-usad ay upang matiyak na ang mga kalahok sa isang grupo na may mga karaniwang layunin ay malinaw na kamalayan ng kung ano ang inaasahan mula sa kanila.

Inglês

Goal setting involves establishing specific, measurable, achievable, realistic and time-targeted (S.M.A.R.T) goals. Work on the theory of goal-setting suggests that an effective tool for making progress is to ensure that participants in a group with a common goal are clearly aware of what is expected from them

Última atualização: 2015-01-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

maikling kwento ni pagong at kuneho Short story of the tortoise and hare Isang araw habang naglalakad si Kuneho ay nakasalubong niya si Pagong. Palibhasa makupad maglakad ang pagong kaya pinagtawanan ito ng kuneho at nilibak. "Napakaiksi ng mga paa mo Pagong, kaya ubod ka ng bagal maglakad, wala kang mararating niyan." At sinundan iyon ng malulutong na tawa. Labis na nainsulto ang Pagong sa mga sinabi ng Kuneho. Para patunayan na nagkakamali ito ng akala ay hinamon nya ang Kuneho. "Maaaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang katawan ko, hindi mo ako matatalo." Lalo lamang siyang pinagtawanan. "nabibigla ka yata Pagong, baka mapahiya ka lamang," wika ni Kuneho. "Para magkasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa ituktok ng bulubunduling iyon." Itinuro ni Pagong ang abot-tanaw na bundok. Ganoon na lamang ang katuwaan ng mayabang na Kuneho sa hamon na iyon ni Pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera. Gusto niyang lalong libakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop. Si matsing ang nagbilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. "Handa na ba kayo". Magkasabay na tumugon sina pagong at kuneho. "Handa na kami!". "Isa..Dalawa..Tatlo.!.takbo", sigaw ni matsing. Magkasabay ngang humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pag-uumpisahan. Mabilis na nagpalundag-lundag si Kuneho. Halos sandaling minuto lamang ay naroroon na siya sa paanan ng bundok. Ng lumingon siya ay nakita niyang malayung- malayo ang agwat niya kay pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si pagong, habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. Hindi pansin ni Pagong ang panunuya ng mga ito. Patuloy siya sa paglakad, walang lingun-lingon. Samantala, si Kuneho ay halos mainip na sa paghihintay na makita si pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto, pero wala ni anino ni pagong. Palibhasa malaki ang tiwala niya sa sarili, alam niya ang kakayahan tumakbo ng mabilis, ipinasya niyang maidlip muna ng makarating na siya sa kalagitnaan ng bundok. Tutal nakatitiyak naman siya ng panalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si pagong paakyat, hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok, naraanan pa niya si kuneho na mahimbing na natutulog at malakas na naghihilik. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera. Ng magising naman si kuneho ay muli itong tumingin sa ibaba ng bundok, subalit hindi pa din makita si pagong. Humanda na siyang maglakad muli paakyat ng bundok, subalit ganoon na lamang ang gulat niya ng matanaw si pagong na naroroon na sa ituktok ng bundok. Naunahan na pala siya. Minsan sa aking pagmomotor naisip ko lagi na lang akong nagmamadali. Lagi na lang gusto ko mabilis akong makarating sa aming opisina. Madami pala akong nakakaligtaaan. Katulad ng isang kuneho minsan nakakatulog din ako sa daan. Pagtulog na hindi literal kundi panlarawan. Kung ihahalintulad ko ang sarili ko noon at ngayun maari kong sabihin isa akong kuneho na palagi na lang talon ng talon at pagnapagod na ay matutulog. Marahil mas mabuti pang maging isang mabagal na pagong. Isang pagong na matyaga nasa bawat paglakad ay nararamdaman ang saya ng paglalakbay. Magiting na pagong na alam nya sa sariling wala syang magagawa kung tatayo lamang sya at panonooring libak libakin lamang ng kanyang mga Kuneho sa buhay.

Inglês

Short story of the tortoise and hare

Última atualização: 2015-01-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tagalo

Maaaring magluklok ng kusa ang dselect at dpkg, kukunin ang talaksang pakete na iiluluklok mula sa isa sa iba't ibang pagmumulan. Maaari kayong pumili ng isa sa mga paraan ng pag-luklok mula sa listahang ito.Ilipat ang highlight sa paraan na nais niyong gamitin, at pindutin ang Enter. Kayo ay tatanungin ng ilang mga bagay na kailangan upang makapag-luklok. Sa paglipat niyo ng highlight ay ipapakita ang paglarawan ng bawat paraan, kung meron nito, sa ibabang kalahati ng tabing. Kung nais niyong lumabas na walang babaguhin ay gamitin ang `x' habang nasa listahan ng mga paraan ng pag-luklok. Maaaring makita ang buong listahan ng magagamit na tiklado sa pagpindot ng `k'ilalanin, o mula sa menu ng tulong na makikita sa pagpindot ng `?'.

Inglês

dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to be installed from one of a number of different possible places. This list allows you to select one of these installation methods. Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will then be prompted for the information required to do the installation. As you move the highlight a description of each method, where available, is displayed in the bottom half of the screen. If you wish to quit without changing anything use the `x' key while in the list of installation methods. A full list of keystrokes is available by pressing `k' now, or from the help menu reachable by pressing `?'.

Última atualização: 2014-08-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

Pag-gamit: apt-ftparchive [mga option] utos Mga utos: packages binarypath [overridefile [pathprefix]] sources srcpath [overridefile [pathprefix]] contents path release path generate config [mga grupo] clean config Ang apt-ftparchive ay gumagawa ng tipunang index para sa arkibong Debian. Suportado nito ang maraming estilo ng pagbuo mula sa awtomatikong buo at kapalit ng dpkg-scanpackages at dpkg-scansources Bumubuo ang apt-ftparchive ng mga tipunang Package mula sa puno ng mga .deb. Ang tipunang Package ay naglalaman ng laman ng lahat ng control field mula sa bawat pakete pati na rin ang MD5 hash at laki ng tipunan. Suportado ang pag-gamit ng tipunang override upang pilitin ang halaga ng Priority at Section. Bumubuo din ang apt-ftparchive ng tipunang Sources mula sa puno ng mga .dsc. Ang option na --source-override ay maaaring gamitin upang itakda ang tipunang override ng src Ang mga utos na 'packages' at 'sources' ay dapat patakbuhin sa ugat ng puno. Kailangan nakaturo ang BinaryPath sa ugat ng paghahanap na recursive at ang tipunang override ay dapat naglalaman ng mga flag na override. Ang pathprefix ay dinudugtong sa harap ng mga pangalan ng tipunan kung mayroon. Halimbawa ng pag-gamit mula sa arkibong Debian: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\ dists/potato/main/binary-i386/Packages Mga option: -h Itong tulong na ito --md5 Pagbuo ng MD5 -s=? Tipunang override ng source -q Tahimik -d=? Piliin ang optional caching database --no-delink Enable delinking debug mode --contents Pagbuo ng tipunang contents -c=? Basahin itong tipunang pagkaayos -o=? Itakda ang isang option na pagkaayos

Inglês

Usage: apt-ftparchive [options] command Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]] sources srcpath [overridefile [pathprefix]] contents path release path generate config [groups] clean config apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports many styles of generation from fully automated to functional replacements for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The Package file contains the contents of all the control fields from each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file is supported to force the value of Priority and Section. Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs. The --source-override option can be used to specify a src override file The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and override file should contain the override flags. Pathprefix is appended to the filename fields if present. Example usage from the Debian archive: apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\ dists/potato/main/binary-i386/Packages Options: -h This help text --md5 Control MD5 generation -s=? Source override file -q Quiet -d=? Select the optional caching database --no-delink Enable delinking debug mode --contents Control contents file generation -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option

Última atualização: 2014-08-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK