Você procurou por: mcaa (Tcheco - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Dinamarquês

Informações

Tcheco

(věc č. c.37.773 – mcaa)

Dinamarquês

(sag c.37.773 — mcaa)

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

strukturní vzorec název podle einecs : chloroctová kyselina (mcaa)

Dinamarquês

strukturformel einecs-navn : monochloredddikesyre (mces)

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

- další údaje odrážející poměrné příspěvky z přírodních a antropogenních zdrojů emisí mcaa.

Dinamarquês

- yderligere data, som afspejler det forholdsmæssige bidrag fra naturlige og menneskeskabte kilder til mces emissioner.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

- obav ze systémových vlivů následkem opakované dermální expozice plynoucí z použití mcaa v odstraňovačích nátěrů,

Dinamarquês

- mulige problemer med systemiske virkninger ved gentagen kontakt med huden, som skyldes brug af mces i maling- og lakfjerner

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

- obav z akutních toxických vlivů následkem krátkodobé dermální expozice plynoucí z použití mcaa v odstraňovačích nátěrů,

Dinamarquês

- mulige problemer med akutte giftvirkninger ved kortvarig kontakt med huden, som skyldes brug af mces i maling- og lakfjerner

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

po náhodné dermální expozici roztavené/tekuté mcaa byly popsány smrtelné i závažné případy akutní systémové intoxikace;

Dinamarquês

ved uheld, hvor huden er blevet udsat for smeltet/flydende mces, er der blevet rapporteret om tilfælde af alvorlig akut systemisk forgiftning med og uden dødelig udgang.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

- je třeba lepších informací, aby bylo možno patřičně charakterizovat rizika s ohledem na obavy z vlivů na reprodukci následkem expozice mcaa.

Dinamarquês

- der er brug for bedre oplysninger, for at risikoen for mulige problemer med virkninger på forplantningsevnen ved udsættelse for mces kan beskrives fyldestgørende.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

1. jsou takové, že existuje varování, že roztavená/tekutá mcaa je při dermální expozici velmi nebezpečná.

Dinamarquês

1. er, at der advares om, at smeltet/flydende mces er meget farligt, når huden udsættes for det.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

je třeba lepších informací, aby bylo možno patřičně charakterizovat rizika pro suchozemské složky životního prostředí s ohledem na přírodní a antropogenní zdroje emisí mcaa na úrovni pozadí z nezamýšlených zdrojů.

Dinamarquês

der er brug for bedre oplysninger, for at risikoen for det terrestriske miljø fra naturlige og menneskeskabte emissionskilder til baggrundsniveaiuet for mces fra uvilkårlige kilder kan beskrives fyldestgørende.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

13. Členské státy by měly pečlivě sledovat zavádění bat, pokud jde o mcaa, a oznámit veškerý důležitý vývoj komisi v rámci výměny informací o bat.

Dinamarquês

13) medlemsstaterne bør omhyggeligt overvåge indførelsen af bat for mces og indberette alle vigtige udviklinger til kommissionen inden for rammerne af informationsudvekslingen om bat.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

- obav z podráždění kůže následkem expozice plynoucí z použití mcaa v odstraňovačích nátěrů bez opatření na ochranu pracovníků, např. použití osobních ochranných pomůcek,

Dinamarquês

- mulige problemer med hudirritation ved udsættelse, der skyldes brug af mces i maling- og lakfjerner uden arbejderbeskyttelsesforanstaltninger, f.eks. personlige værnemidler

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

- obav ze systémových vlivů následkem opakované inhalační expozice plynoucí z výroby chloroctové kyseliny: přeprava roztavené chloroctové kyseliny a přeprava 80 % chloroctové kyseliny a použití mcaa v odstraňovačích nátěrů;

Dinamarquês

- mulige problemer med systemiske virkninger ved gentagen indånding, som skyldes monochloreddikesyre: overførsel af smeltet monochloreddikesyre og overførsel af 80 % monochloreddikesyre samt brug af mces i maling.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

- v souladu se směrnicí 98/24/es [37] stanovit na úrovni společenství limitní hodnoty expozice na pracovišti pro mcaa;

Dinamarquês

- at indføre grænseværdier på fællesskabsplan for udsættelse for mces i arbejdssituationer i henhold til direktiv 98/24/ef [37];

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

1. jsou takové, že existuje varování, že roztavená/tekutá mcaa je při dermální expozici velmi nebezpečná. po náhodné dermální expozici roztavené/tekuté mcaa byly popsány smrtelné i závažné případy akutní systémové intoxikace;

Dinamarquês

1. er, at der advares om, at smeltet/flydende mces er meget farligt, når huden udsættes for det. ved uheld, hvor huden er blevet udsat for smeltet/flydende mces, er der blevet rapporteret om tilfælde af alvorlig akut systemisk forgiftning med og uden dødelig udgang.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

- za účelem usnadnění povolování a sledování podle směrnice rady 96/61/es (integrovaná prevence a omezování znečištění) by mcaa měla být začleněna do pokračující práce na tvorbě pokynů k "nejlepším dostupným technikám" (bat).

Dinamarquês

- for at lette udstedelse af tilladelser i henhold til rådets direktiv 96/61/ef (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening — ippc), bør stoffet inddrages under det igangværende arbejde om vejledning i, hvad der er bedste tilgængelige teknik (bat).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

další relevantní informace lze získat od provozovatelů služeb mca nebo od správních orgánů civilní letecké dopravy.

Dinamarquês

andre relevante oplysninger kan fås fra operatørerne af mca-tjenester eller fra de civile luftfartsmyndigheder.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

dostupnost a sdílení dostatečných informací by mělo pomoci vyřešit případné otázky přeshraničního rušení způsobeného službami mca.

Dinamarquês

adgang til og udveksling af fyldestgørende oplysninger burde medvirke til at løse eventuelle grænseoverskridende interferensproblemer forårsaget af mca-tjenester.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

harmonizace pravidel využívání rádiového spektra v rámci společenství usnadní včasné zavedení a rozšíření služeb mca ve společenství.

Dinamarquês

en harmonisering af reglerne for brug af radiofrekvenser i hele fællesskabet vil bidrage til en rettidig indførelse og udbredelse af mca-tjenester i fællesskabet.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

i. minimální výška nad zemí, v níž je systém mca gsm 1800 v provozním režimu a jakékoliv jeho vysílání je ještě přípustné, musí být 3000 metrů.

Dinamarquês

i. minimumshøjden over jorden for enhver transmission fra et gsm 1800 mca-system i drift er 3000 m.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

i. minimální výška nad zemí, v níž je systém mca v provozním režimu a jakékoliv jeho vysílání je ještě přípustné, musí být 3000 metrů.

Dinamarquês

i. minimumshøjden over jorden for enhver transmission fra et mca-system i drift er 3000 m.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK