Pergunte ao Google

Você procurou por: isco (Tcheco - Espanhol)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Espanhol

Informações

Tcheco

Zaměstnání (ISCO-88 (COM))

Espanhol

Ocupación [CIUO-88 (COM)]

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

ISCO-08(KOM) kód (1 číslice)

Espanhol

Código CIUO-08(COM) (un dígito)

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Zaměstnání ve sledovaném měsíci (ISCO-88 (COM))

Espanhol

Ocupación del mes de referencia [CIUO-88 (COM)]

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Kódováno podle ISCO-88 (COM) trojmístnými, popřípadě čtyřmístnými čísly

Espanhol

CIUO-88 (COM) codificada con 3 o, si es posible, 4 dígitos

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

L&išta listů

Espanhol

Barra de &pestañas

Última atualização: 2016-12-09
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

Dozorčí pozice se může objevit v kterékoli ze skupin ISCO-88 (COM), včetně manuálních pracovníků.

Espanhol

Un puesto de supervisión puede darse en cualquiera de los grupos CIUO-88 (COM), incluido el de los trabajadores manuales.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Kromě toho zaměstnanci, kteří zastávají dozorčí pozici, nenáleží výhradně do hlavní skupiny 1 (zákonodárci, vyšší úředníci a vedoucí pracovníci) klasifikace ISCO-88 (COM).

Espanhol

Además, los asalariados que no tiene una posición «de supervisión» no pertenecen exclusivamente a CIUO-88 (COM), grupo principal 1 (miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas).

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Zaměstnání se kóduje podle Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání, verze z roku 1988 (ISCO-88 (COM)) na dvoumístné a pokud možno trojmístné úrovni.

Espanhol

La ocupación debe codificarse de conformidad con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, versión 1988 [CIUO-88 (COM)], en el nivel de dos dígitos y, si es posible, en el de tres dígitos.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Společnost ISK Biosciences Europe S.A. předložila dne 21. května 2008 orgánům Francie dokumentaci týkající se účinné látky fosforitan disodný s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Espanhol

El 21 de mayo de 2008, la empresa ISK Biosciences Europe SA presentó a las autoridades francesas un expediente relativo al fosfonato de disodio, junto con una solicitud de inclusión de dicha sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Dokumentaci IKI-220 (flonicamidu) předložila společnost ISK Biosciences Europe S.A. francouzským orgánům dne 23. prosince 2003 společně se žádostí o její začlenění do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Espanhol

El 23 de diciembre de 2003, la empresa ISK Biosciences Europe SA presentó a las autoridades francesas un expediente relativo a la sustancia IKI-220 (flonicamid), junto con una solicitud de inclusión de dicha sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Mělo by být vynaloženo úsilí s cílem provést hloubkovou analýzu stávajících zdrojů údajů, zdokonalit rozšiřování anonymizovaných individuálních údajů sbíraných pro účely statistiky Společenství mezi vědeckou obec a v roce 2011 zavést revidovanou Mezinárodní klasifikaci zaměstnání (ISCO), která bude lépe odrážet strukturu pracovních míst a umožní lepší mezinárodní srovnávání.

Espanhol

También deberían realizarse esfuerzos para analizar minuciosamente las fuentes de datos existentes, para mejorar la difusión de datos individuales despersonalizados, recabados a efectos de las estadísticas comunitarias y destinados a los científicos e introducir una clasificación revisada de ocupaciones (CIUO) en 2011 para reflejar mejor la estructura de los trabajos y permitir mejores comparaciones internacionales.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(2) vzhledem k tomu, že nařízení Komise (ES) č. 1749/96 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1688/98 [4] stanoví počáteční rozsah HISC, omezený na výrobky a služby zahrnuté ve všech nebo ve většině vnitrostátních indexů spotřebitelských cen (ISC); že nařízení Rady (ES) č. 1687/98 [5], kterým se mění nařízení (ES) č. 1749/96, definuje rozsah HISC jako zboží a služby zahrnuté v peněžních výdajích domácností na konečnou spotřebu; že pojištění patří do rozsahu HISC;

Espanhol

(2) Considerando que en el Reglamento (CE) n° 1749/96 de la Comisión(3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1688/98(4), se establecía una cobertura inicial para los IPCA que se limitaba a los bienes y servicios incluidos en todos los índices de precios al consumo (IPC) de los Estados miembros o en la mayoría de ellos; que en el Reglamento (CE) n° 1687/98 del Consejo(5), por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1749/96, se define la cobertura del IPCA como los bienes y servicios que están incluidos en el gasto en consumo monetario final de los hogares; y que los seguros entran dentro de la cobertura de los IPCA;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(2) Španělsko obdrželo dne 16. prosince 1996 od společnosti ISK Biosciences Europe SA žádost podle čl. 6 odst.

Espanhol

(2) El 16 de diciembre de 1996, España recibió de ISK Biosciences Europe SA una solicitud relativa al flazasulfurón de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 91/414/CEE.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(4) španělské orgány obdržely v prosinci 1996 od společnosti ISK Biosciences Europe SA podobnou žádost týkající se flazasulfuronu.

Espanhol

(4) Las autoridades de España recibieron de ISK Biosciences Europe SA en diciembre de 1996 una solicitud similar relativa al flazasulfurón.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(6) Spojené království obdrželo dne 5. března 1996 od společnosti ISK Biosciences Europe SA žádost podle čl. 6 odst.

Espanhol

(6) El Reino Unido recibió de ISK Biosciences Europe SA el 5 de marzo de 1996 una solicitud relativa al fostiazato, de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 91/414/CEE.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

1. dokumentace předložená Komisi a členským státům společností ISK Biosciences za účelem zařazení účinné látky flazasulfuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS, která byla postoupena Stálému rostlinolékařskému výboru dne 29. května 1997;

Espanhol

1) el expediente presentado por la empresa ISK Biosciences a la Comisión y a los Estados miembros con vistas a la inclusión del flazasulfurón como sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE y que fue remitido al Comité fitosanitario permanente el 29 de mayo de 1997;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

2. dokumentace předložená Komisi a členským státům společností ISK Biosciences Division za účelem zařazení účinné látky fosthiazátu do přílohy I směrnice 91/414/EHS, která byla postoupena Stálému rostlinolékařskému výboru dne 19. prosince 1996;

Espanhol

2) el expediente presentado por la empresa ISK Biosciences Division a la Comisión y a los Estados miembros con vistas a la inclusión del fostiazato como sustancia activa en el Anexo I de la Directiva 91/414/CEE y que fue remitido al Comité fitosanitario permanente el 19 de diciembre de 1996;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Celková minimální částka při každém vstupu činí 20000 ISK.

Espanhol

La cantidad total mínima asciende a 20000 ISK por entrada.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Inflace podle ISC(%) _BAR_ KP prosinec 2004 _BAR_ 6,2 _BAR_ 4,3 _BAR_ 3,0 _BAR_ 3,0 _BAR_

Espanhol

Inflación IPCA(%) _BAR_ PC Dicbre. 2004 _BAR_ 6,2 _BAR_ 4,3 _BAR_ 3,0 _BAR_ 3,0 _BAR_

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen (ISC)(%) _BAR_ KP prosinec 2004 _BAR_ 2,1 _BAR_ 2,6 _BAR_ 2,2 _BAR_ 2,1 _BAR_ 2,0 _BAR_

Espanhol

Inflación IPC(%) _BAR_ PC dic 2004 _BAR_ 2,1 _BAR_ 2,6 _BAR_ 2,2 _BAR_ 2,1 _BAR_ 2,0 _BAR_

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK