Pergunte ao Google

Você procurou por: platobná (Tcheco - Espanhol)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Espanhol

Informações

Tcheco

Pôdohospodárska platobná agentúra

Espanhol

Pôdohospodárska platobná agentúra

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Espanhol

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Espanhol

Pôdohospodárska platobná agentúraoddelenie obilnín a škrobu

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

48) Frucona bola predmetom vyrovnacieho konania, ktoré je prístupné platobne neschopným spoločnostiam v súlade s definíciou zákona o konkurze.

Espanhol

48) Frucona bola predmetom vyrovnacieho konania, ktoré je prístupné platobne neschopným spoločnostiam v súlade s definíciou zákona o konkurze.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

vyjadruje poľutovanie nad tým, že generálnemu tajomníkovi sa poskytovali nedostatočné informácie o výške miezd veľkej časti asistentov zamestnaných prostredníctvom poskytovateľov služieb; víta informácie od generálneho tajomníka o sumách vyplatených asistentom priamo zamestnaným poslancami alebo vyplatených platobnými agentmi;

Espanhol

Lamenta que no se haya transmitido información suficiente al Secretario General sobre los importes de los sueldos percibidos por el elevado porcentaje de asistentes contratados a través de prestadores de servicios; acoge con satisfacción la información recibida del Secretario General sobre los importes de los sueldos abonados a los asistentes directamente contratados por diputados o sobre los abonados por medio de un agente pagador;

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

vyjadruje poľutovanie nad tým, že generálnemu tajomníkovi sa poskytovali nedostatočné informácie o výške miezd veľkej časti asistentov zamestnaných prostredníctvom poskytovateľov služieb; víta informácie od generálneho tajomníka o sumách vyplatených asistentom priamo zamestnaným poslancami alebo vyplatených platobnými agentmi;

Espanhol

Lamenta que tenham sido transmitidas ao Secretário-Geral informações insuficientes sobre as remunerações recebidas pelo elevado número de assistentes contratados por intermédio de fornecedores de serviços; regozija-se com as informações fornecidas pelo Secretário-Geral sobre a remuneração dos assistentes contratados directamente pelos Estados-Membros ou remunerados através de um agente pagador;

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(1) V rozhodnutí Komisie 2009/366/ES [2] sa za rozpočtový rok 2008 schválili účty všetkých platobných agentúr okrem maltskej platobnej agentúry MRRA.

Espanhol

(1) Komisijos sprendimu 2009/366/EB [2] patvirtintos visų mokėjimo agentūrų, išskyrus Maltos mokėjimo agentūrą "MRRA", 2008 finansinių metų sąskaitos.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

(2) Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti výdavkov v súvislosti s opatreniami na rozvoj vidieka, ktoré predložila maltská platobná agentúra MRRA.

Espanhol

(2) Gavusi naujos informacijos ir atlikusi papildomus patikrinimus, Komisija dabar gali priimti su išlaidomis kaimo plėtros priemonėms susijusį sprendimą dėl Maltos mokėjimo agentūros "MRRA" pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

MS | | 2008 - Výdavky platobných agentúr, účty ktorých sú | Celkom a + b | Zníženia | Celkom | Predbežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok | Suma, ktorú má členský štát vrátiť (-) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) |

Espanhol

mokėjimo agentūrų išlaidos, kurių sąskaitos | Iš viso a + b | Sumažinimai | Iš viso | Valstybei narei už finansinius metus grąžintos tarpinės išmokos | Iš valstybės narės susigrąžintina (-) arba jai mokėtina (+) suma |

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Schválenie účtov platobných agentúr

Espanhol

Mokėjimo agentūrų sąskaitų patvirtinimas

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

- daňové priznania alebo platobné výmery,

Espanhol

- declarações de rendimentos ou avisos de tributação;

Última atualização: 2010-09-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

- daňové priznania alebo platobné výmery,

Espanhol

- las declaraciones o liquidaciones fiscales,

Última atualização: 2010-09-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Príklady tiež zahŕňajú batérie a akumulátory určené výhradne pre prenosné platobné terminály v obchodoch a reštauráciách, čítačky čiarových kódov v obchodoch, profesionálne video zariadenie pre TV kanály a profesionálne štúdiá, lampy baníkov a potápacie lampy pripevnené k profesionálnym baníckym a potápačským helmám, záložné batérie a akumulátory pre elektrické dvere, aby sa zabránilo zablokovaniu alebo privretiu ľudí, batérie a akumulátory používané v prístrojovom alebo rôznom meracom vybavení a batérie a akumulátory používané v súvislosti so solárnymi panelmi, fotoelektrickými a inými aplikáciami obnoviteľnej energie.

Espanhol

Incluem igualmente as pilhas e acumuladores desenhados exclusivamente para terminais de pagamento portáteis em lojas e restaurantes, leitores de código de barras em lojas, equipamento vídeo profissional para canais de televisão e estúdios profissionais, lâmpadas utilizadas por mineiros e mergulhadores inseridas nos capacetes dos mineiros e dos mergulhadores destinados a profissionais, pilhas e acumuladores de reserva para portas eléctricas a fim de impedir que bloqueiem ou esmaguem pessoas, pilhas e acumuladores utilizados em instrumentação ou em diversos tipos de equipamento de medição ou instrumentação e pilhas e acumuladores utilizados em ligação com aplicações de energias renováveis, como os painéis solares, a energia fotovoltaica e outras.

Última atualização: 2010-09-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Príklady tiež zahŕňajú batérie a akumulátory určené výhradne pre prenosné platobné terminály v obchodoch a reštauráciách, čítačky čiarových kódov v obchodoch, profesionálne video zariadenie pre TV kanály a profesionálne štúdiá, lampy baníkov a potápacie lampy pripevnené k profesionálnym baníckym a potápačským helmám, záložné batérie a akumulátory pre elektrické dvere, aby sa zabránilo zablokovaniu alebo privretiu ľudí, batérie a akumulátory používané v prístrojovom alebo rôznom meracom vybavení a batérie a akumulátory používané v súvislosti so solárnymi panelmi, fotoelektrickými a inými aplikáciami obnoviteľnej energie.

Espanhol

Incluyen también las pilas y acumuladores diseñados para usos exclusivamente profesionales, tales como terminales de pago manuales en tiendas y restaurantes, lectores de códigos de barras en tiendas, equipos de vídeo profesionales para cadenas y estudios profesionales de televisión, y lámparas de casco de minero y lámparas de buzo sujetas al casco; las pilas y acumuladores de emergencia para puertas eléctricas para evitar que bloqueen o aplasten a personas; las pilas y acumuladores empleados en instalaciones de medición o en diversos tipos de equipos de medición e instrumentación; y las pilas y acumuladores empleados en relación con paneles solares, fotovoltaicos y demás aplicaciones de energía renovable.

Última atualização: 2010-09-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Slovensko | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34000 |

Espanhol

Eslovaquia | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34000 |

Última atualização: 2010-09-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Slovensko | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34000 |

Espanhol

Eslováquia | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34000 |

Última atualização: 2010-09-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Slovensko | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34000 |

Espanhol

Slovākija | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel.: (421-2) 58 24 32 55 Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34000 |

Última atualização: 2010-09-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Platby zo zálohových účtov sa môžu v súlade s pokynmi, ktoré vydal účtovník, realizovať bankovým prevodom vrátane systému priameho debetu uvedeného v článku 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách, šekom alebo inými platobnými prostriedkami."

Espanhol

Los pagos de las administraciones de anticipos podrán ser efectuados mediante transferencia, incluido el sistema de adeudo directo mencionado en el artículo 80 del Reglamento financiero, mediante cheque u otros medios de pago, de conformidad con las instrucciones del contable.".

Última atualização: 2010-09-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

Platby zo zálohových účtov sa môžu v súlade s pokynmi, ktoré vydal účtovník, realizovať bankovým prevodom vrátane systému priameho debetu uvedeného v článku 80 nariadenia o rozpočtových pravidlách, šekom alebo inými platobnými prostriedkami."

Espanhol

Os pagamentos de fundos para adiantamentos podem ser efectuados por transferência bancária, incluindo o sistema de débito directo referido no segundo parágrafo do artigo 80.o do Regulamento Financeiro, por cheque ou por outros meios de pagamento, nos termos das instruções emitidas pelo contabilista.".

Última atualização: 2010-09-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

a) zahŕňa, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, vyhlásenia o vierohodnosti poskytnuté platobnými agentúrami a pokiaľ ide o štrukturálne a iné podobné opatrenia, certifikáty poskytnuté certifikačnými orgánmi;

Espanhol

a) Incluir as declarações de fiabilidade emitidas pelos organismos pagadores (agricultura), e os certificados emitidos pelas autoridades de certificação (medidas estruturais e outras medidas idênticas);

Última atualização: 2010-09-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK