Você procurou por: prilagajanjem (Tcheco - Francês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Francês

Informações

Tcheco

(101) komisija ugotavlja, da sta intenzivnosti pomoči v višini 25 % in 40 %, predvideni za prva dva dela tega posebnega ukrepa (kar pomeni za prilagajanje novim veljavnim standardom ali za izboljšanje standardov skupnosti), ter možnost, da so velika podjetja upravičena do pomoči za projekte okoljskih pregledov, nezdružljive s skupnim trgom.

Francês

(101) la commission considère que les intensités d'aide de 25 % et 40 %, respectivement prévues au regard des deux premiers volets de la sous-mesure en cause (c'est-à-dire pour l'adaptation à des nouvelles règles contraignantes ou pour le dépassement des règles communautaires), aussi bien que l'admissibilité des grandes entreprises aux aides pour des projets d'audit environnemental, sont incompatibles avec le marché commun.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(13) v skladu z drugim pododstavkom člena 104(9) pogodbe lahko svet od nemčije zahteva, da mu po natančno določenem časovnem razporedu predloži poročila in tako omogoči preverjanje njenih prizadevanj pri prilagajanju, da se izpolnijo obveznosti iz te odločbe.

Francês

(13) conformément au second alinéa de l'article 104, paragraphe 9, du traité, le conseil peut demander à l'allemagne de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis pour se conformer à la présente décision.

Última atualização: 2010-09-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(41) komisija je bila zato mnenja, da intenzivnost v višini 25 % za msp za prilagajanje novim standardom skupnosti, ki jo določa zakon 4/97 in potrjuje odlok 4607/2001, ni v skladu s smernicami, in da pomoči, namenjene velikim podjetjem za prilagoditev novim obveznim okoljskim standardom, ne morejo izpolnjevati pogojev za kakršno koli izjemo.

Francês

(41) par suite, la commission a exprimé l'opinion que l'intensité de 25 % en faveur des pme pour l'adaptation à de nouvelles normes communautaires, prévue par la loi 4/97 et confirmé par la délibération 4607/2001, n'était pas en ligne avec l'encadrement et que les aides en faveur des grandes entreprises destinées à satisfaire à de nouvelles prescriptions environnementales obligatoires ne pouvaient bénéficier d'aucune dérogation.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(8) okvir ukrepov za vseživljenjski razvoj kompetenc in kvalifikacij, ki so ga evropski socialni partnerji sprejeli marca 2002, poudarja potrebo podjetij po čedalje hitrejšem prilagajanju njihovih struktur, da bi ostala konkurenčna.

Francês

(8) le cadre d'action pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie adopté par les partenaires sociaux européens en mars 2002 souligne la nécessité, pour les entreprises, d'adapter leurs structures de plus en plus rapidement afin de rester compétitives.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(g) pripravljanje in preskušanje gradiv za ozaveščanje in izobraževanje v zvezi s preprečevanjem nasilja nad otroki, mladimi in ženskami ter dopolnjevanje in prilagajanje gradiv, ki so že na voljo za uporabo na drugih geografskih območjih in za druge ciljne skupine;

Francês

g) élaborer et tester des supports de sensibilisation et d'éducation concernant la prévention de la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, et compléter et adapter les supports disponibles afin de les utiliser dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles;

Última atualização: 2010-09-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

1083/2006 prispeva k financiranju pomoči, katere namen je krepitev ekonomske in socialne kohezije, in sicer z odpravo največjih razvojnih neravnovesij v regijah s podporo razvoja in strukturnega prilagajanja regionalnih gospodarstev, vključno s preobrazbo nazadujočih industrijskih regij in zaostalih regij, ter s podporo čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja.

Francês

conformément à l'article 160 du traité et au règlement (ce) no 1083/2006, le feder contribue au financement de l'intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d'un soutien au développement et à l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions en retard de développement, et en soutenant la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

cilj takšne konvencije je postopno prilagajanje dvostranskih odnosov med albanijo in to državo ustreznemu delu odnosov med skupnostjo in njenimi državami članicami ter to državo.

Francês

cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la communauté et ses États membres et ledit pays.

Última atualização: 2010-09-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

podlaga za to je bilo poročilo projektne skupine za zaposlovanje, ki je poudarila potrebo po sposobnosti prilagajanju spremembam, pomen vključevanja ljudi na trg delovne sile in ključno vlogo vseživljenjskega učenja.

Francês

ces conclusions se fondent sur le rapport de la task-force européenne pour l'emploi, qui souligne la nécessité d'être en mesure de s'adapter aux changements, l'importance de l'insertion sur le marché du travail et le rôle clé de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

posameznik mora biti sposoben tako za ustno in kot za pisno sporazumevanje v različnih sporazumevalnih okoliščinah ter za spremljanje in prilagajanje lastnega sporazumevanja zahtevam danih okoliščin.

Francês

les individus devraient avoir des aptitudes à communiquer, sous forme écrite ou orale, dans une diversité de situations et à surveiller et adapter leur communication en fonction du contexte.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

poudarja, da je bil del poslovodnih dejavnosti institucije v letu 2004 še vedno osredotočen na prilagajanje novim zahtevam finančne uredbe, in sicer z uvajanjem novih kontrolnih sistemov, metodologij in delovnih metod, pripravo programov usposabljanja in določitvijo novih področij odgovornosti;

Francês

fait observer qu'en 2004, une partie des activités administratives du parlement consistait encore à s'adapter aux nouvelles dispositions du règlement financier, et ce par la mise en place de nouveaux systèmes de contrôle, de nouvelles procédures et méthodes de travail, par l'établissement de programmes de perfectionnement et la désignation de nouveaux secteurs de responsabilité;

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

skupnost in Švica sta se sporazumeli, da bosta nadaljevali s prilagajanjem tarifnih koncesij v okviru sporazuma med evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [1] (v nadaljnjem besedilu "sporazum"), ki je začel veljati 1.

Francês

la communauté et la suisse ont convenu de procéder à l'adaptation des concessions tarifaires décidées dans le cadre de l'accord entre la communauté européenne et la confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [1] (ci-après dénommé "accord"), entré en vigueur le 1er juin 2002.

Última atualização: 2010-09-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

vendar je zaradi novih tehnologij prenosa avdiovizualnih medijskih storitev potrebno prilagajanje pravnega okvira, da se tako upošteva vpliv strukturnih sprememb, širjenja informacijskih in komunikacijskih tehnologij ("ikt") ter tehnološkega razvoja na poslovne modele, zlasti financiranje komercialnih programskih vsebin, in da se zagotovi najboljše pogoje konkurenčnosti, pravno varnost za evropsko informacijsko tehnologijo in medijsko industrijo in storitve, kakor tudi upoštevanje kulturne in jezikovne raznolikosti.

Francês

toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l'impact des changements structurels, de la diffusion des technologies de l'information et de la communication (tic) et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales pour les technologies de l'information et le secteur des médias et des services connexes en europe, ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique.

Última atualização: 2010-09-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

- vse elemente v zvezi z navodili glede servisiranja, stalnega ali rutinskega spremljanja, prilagajanja in vzdrževanja;

Francês

- tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance,

Última atualização: 2010-09-09
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK