Pergunte ao Google

Você procurou por: kterýchžto (Tcheco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Inglês

Informações

Tcheco

Kterýchžto ústa plná jsou zlořečení a hořkosti.

Inglês

Whose mouth is full of cursing and bitterness:

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

V kterýchžto hříších i vy někdy chodili jste, když jste živi byli v nich.

Inglês

In the which ye also walked some time, when ye lived in them.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

Kterýchžto i povolal, totiž nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů,

Inglês

Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

13 Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto spravedlnost přebývá.

Inglês

13 Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

Nejmilejší, již toto druhý list vám píši, v kterýchžto listech vzbuzuji skrze napomínání vaši upřímnou mysl,

Inglês

This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by way of remembrance:

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Byli pak tu přítomní času toho někteří, vypravujíce jemu o Galilejských, kterýchžto krev Pilát smísil s obětmi jejich.

Inglês

There were present at that season some that told him of the Galilaeans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchžto odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí.

Inglês

And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you: whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení jich zlatem, anebo v odívání plášťů,

Inglês

Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

10 Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchžto někteří žádostivi jsouce, pobloudili od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými.

Inglês

10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

2 Že přišel Chanani, jeden z bratří mých, s některými muži z Judstva. Kterýchžto vzeptal jsem se na Židy, na ostatky pozůstalé z zajetí a na Jeruzalém.

Inglês

2 That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah ; and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem .

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

4 Kterak všel do domu Božího a chleby posvátné jedl, kterýchžto jemu neslušelo jísti, ani těm, kteříž s ním byli, než toliko samým kněžím?

Inglês

4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

8 I vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského.

Inglês

8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog , to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

Takovýť jest nadutý, nic neuměje, ale nemoudrost provodí při otázkách a hádkách o slova, z kterýchžto pochází závist, svár, rouhání, zlá domnění,

Inglês

He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

16 Jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných Písem, k svému vlastnímu zatracení.

Inglês

16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

16 Ale vstaň a stůj na nohách svých; nebo protoť jsem se tobě ukázal, ať bych tebe učinil služebníkem a svědkem i těch věcí, kteréž jsi viděl, i těch, v kterýchžto ukazovati se budu tobě,

Inglês

16 But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

8 Šelma, kterous viděl, byla, a již není, a máť vystoupiti z propasti a na zahynutí jíti. I diviti se budou bydlitelé země, (ti, kterýchžto jména nejsou napsána v knihách života od ustanovení světa,) vidouce šelmu, kteráž byla, a není, avšak jest.

Inglês

8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

Džungle začala vydávat své skutečné poklady, kterýchžto hodnotu nelze vyvážit ani naftou, ani dřevem za jejichž vytěžení měla padnout – léky na artritidu, diabetes, astma, tuberkulózu, cisty, nádory, rakoviny, žaludeční i dvanácterníkové vředy, Alzheimera, … - všechno jsem přivezl do Evropy na důkaz toho, jak dokáže být džungle štědrá a vděčná, pokud jí budeme chránit.

Inglês

The jungle has started to yield up its real treasures which value can not compensate neither oil nor wood - it's just incredibly insane to produce any idea about the extraction that kills the jungle while there are undiscovered drugs for arthritis, diabetes, asthma, tuberculosis, cists, tumors, cancer, gastric and duodenal ulcers, Alzheimer ...

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

vzhledem k vyjasnění definice výrobku následně po zavedení prozatímních opatření musí být s konečnou platností vybrány částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla za všechny dovozy s výjimkou případů, kdy koks z uhlí v kusech o průměru větším než 80 mm byl deklarován k dovozu společně s koksem z uhlí menších velikostí, v kterýchžto případech částky zajištěné prostřednictvím prozatímního cla musí být uvolněny,

Inglês

In view of the clarification of the product scope subsequent to the imposition of the provisional measures, the amounts secured by way of provisional anti-dumping duty should be definitively collected for all imports except in those cases where coke of coal in pieces larger than 80 mm has been declared for import together with coke of coal of smaller sizes, in which cases the amounts secured by way of provisional anti-dumping duties should be released,

Última atualização: 2016-09-30
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Tcheco

Nebo aj, já vzbudím a přivedu na Babylon shromáždění národů velikých z země půlnoční, kteřížto sšikují se proti němu, i bude dobyt odtud. Kterýchžto střely jsou jako silného, jenž sirobu uvodí; žádnáť se nenavrátí na prázdno.

Inglês

For, lo, I will raise and cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country: and they shall set themselves in array against her; from thence she shall be taken: their arrows shall be as of a mighty expert man; none shall return in vain.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK