Pergunte ao Google

Você procurou por: vtétosouvislosti (Tcheco - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Maltês

Informações

Tcheco

Politika v oblasti zdraví a snižování chudoby z roku 2002 pak zdůraznila, že mezinárodní společenství musí na podporu zdravotnictví vynaložit mnohem větší úsilí a že ES hraje vtétosouvislosti důležitouroli.

Maltês

Fil-‘Programm għall-Azzjoni’ tagħha għal politika ta’ ‘Azzjoni Mgħaġġla’ 2000, il-Kummissjoni qalet li ser tagħti prijorità fil-baġit totali ta’ koperazzjoni għall-iżvilupp, lissaħħa, lAIDS u l-popolazzjoni fuq il-ħames snin li ġejjin (2002-2006)6.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Vtétosouvislosti se musí zahájitdiskuse otom, jakpodnikya obyvatelé v EU mohou dosáhnoutfinančního zisku vkrátkém, středním a dlouhodobémvýhledu, například instalací nových energetickyúčinných zařízení nebo modernizací staveb.

Maltês

Il­Kunimissjoni qieghda bhalissa telabora 1­Programm ta' 1­UE ghal Arja Nadita (CAFE), fejn 1­effetti perikolużi ta' 1-ożonu u b'mod speċjali 1-materja f sura ta' partikuli separati jkunu nevelati firrigward tassahha umana, ta' 1-ckosistcmi ti talprodotti ta' 1agrikoltura (34).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Vtétosouvislosti by se mělozvýšitevropskévýzkumnéúsilíavýdajenavýzkumbyse doroku 2010 měly přiblížit úrovni 3 % hrubého domácího produktu (z 1,9 % v roce 2000).

Maltês

F’din il-perspettiva, għandu jiżdied l-isforz għar-Riċerka Ewropea, bil-għan li toqrob it-3 %tal-Prodott Gross Domestiku sal-2010(li tela’ minn 1,9 %fl-2000).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Vtétosouvislosti Komise nedávnočlen-skýmstátůmvysvětlilapodmínky,za nichžjeochotnaomezitvýšipřípadné finanční opravy na míru chybovosti, kterou dotyčný členský stát zjistil v operacích na úrovni konečného příjemce a která byla uvedena vjehostatistických údajíchokontroláchprodotyčnýrežim podpory.

Maltês

F’danil-kuntest,il-Kummissjoni riċentementstabbiliet għallIstati Mem-bril-kundizzjonijietlifihomhijalesta litillimital-ammontta’kwalunkwe korrezzjonifinanzjarjagħar-rata ta’ żbalji li jinstabu mill-Istat Membru, fit-tranżazzjonijiet fuq illivell tal-benefiċjarjufinaliu²rrapportati fl-istatistiċitagħhatal-kontrollgħall-iskematal-għajnuna kkonċernata.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Co se týče sledování ORP, Komise v současnosti testuje novouformu monitoringu, kterýjezaměřennavýstupyajedoko-naleuzpůsobenpožadavkůmprogramu napodporuodvětvovépolitiky(PPOP). Vtétosouvislosti hraje delegacev Gruzii úlohu průkopníka, přičemžjedenzjejích programů(ročníakční plán narok2007– správa veřejných financí, odvětvová rozpočtová podpora, částI ) již byl monito-rovánadruhéhodnoceníprobíháujeho ročního akčního programu ORP pro oblast spravedlnosti zarok 2008.

Maltês

Rigwardil-monitoraġġtas-SBS,il-Kum-missjonifil-preżentqiegħdatipprova formaġdidata’“monitoraġġorjentatlejn ir-riżultati(ROM),imfasslaespliċitament għall-operazzjonijiettal-Programm ta’ “ Appoġġ għall - Politika Settorjali (SPSP).F’danil-kuntest,id-Delegazzjoni għallĠeorġja hija minnta’“quddiem nett, b’wieħed mill-programmitagħha(il-Pjan Annwalita’“Azzjoni2007 —Immaniġġjar tal-Finanzi Pubbliċi, Appoġġ Settorjali tal-Baġit , Parti I) li diġà ġie mmonitorjat u “ qiegħda ssir it-tieni valutazzjoni għall-Programmta’“Azzjoni Annwalitagħha 2008 dwaris-SBS għall-ġustizzja.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Pokud jde o zjištění a závěry Účetního dvora: a) Podle článku 152 Smlouvy všechny činnosti Komisevoblastiveřejnéhozdravídoplňují opatření přijatá členskými státy s cílem chrá-nitazlepšovatzdraví.Programveřejného zdraví(PVZ)(2003–2007)jepouzejedním z nástrojů využívaných vtétosouvislosti.

Maltês

Fir-rigwardta’daklisabetukkonkludiet il-Qorti, a) Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, l-azzjonijiet kollhatal-Kummissjonifil-qasamtas-saħħa pubblika huma mmirati biexjikkumplimen-tawil-miżurilittieħdu mill-Istati Membri biex jipproteġu u jtejbu s-saħħa. Il Programm dwar is-Saħħa Pubblika (PHP) 20032007 huwa wieħed biss mill-istrumenti użati f’danil-kuntest.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Vtétosouvislosti Účetní dvůrzdůrazňuje,že Komisi doporučuje, aby přezkoumala,zda by bylo vhodné kvůli přiro-zenýmrozdílům oddělitřízení oblastí „příroda“a „životní prostředí“, což by prospělojejich dlouhodobémuřízení.

Maltês

F’dan ir-rigward il-Qorti tenfasizza li hija tirrakkomanda l il-Kummissjoni għandha teżaminajekkikunx effiċjenti lil-amministrazzjonital-latitan-“Natura” utal-“Ambjent” tiġix separata, minħabbafid-differenziintrinsiċitagħhom, u b’hekk tiffavorixxil-amministrazzjonitagħhomfuqterminuta’ żmien twil27.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK