Você procurou por: transpondéru (Tcheco - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Polonês

Informações

Tcheco

Číslo transpondéru nebo tetování psa

Polonês

numer transpondera lub tatuażu psa

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

alfanumerický kód transpondéru nebo tetování zvířete

Polonês

kod alfanumeryczny transpondera lub tatuażu zwierzęcia

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

datum aplikace nebo odečtení transpondéru nebo tetování

Polonês

data wszczepienia/wykonania lub odczytu transpondera lub tatuażu

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

identifikační číslo: uveďte alfanumerický kód transpondéru nebo tetování.

Polonês

numer identyfikacyjny: należy podać kod alfanumeryczny transpondera lub tatuażu.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

v případě transpondéru: vyberte datum aplikace nebo odečtení.

Polonês

w przypadku transpondera należy wybrać datę wszczepienia lub odczytu,

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

identifikační číslo: v případě psů, koček a fretek uveďte alfanumerický kód tetování nebo transpondéru.

Polonês

numer identyfikacyjny: w przypadku psów, kotów i fretek należy podać kod alfanumeryczny tatuażu lub transpondera.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

a) ptáci narození a odchovaní v zajetí jsou označováni v souladu s odstavcem 5 nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e);

Polonês

a) ptaki urodzone i wyhodowane w niewoli znakuje się zgodnie z ust. 5 lub, w przypadku gdy właściwy organ zarządzający jest przekonany, że tej metody nie można zastosować ze względu na fizyczne właściwości i zwyczaje ptaka, przy pomocy urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem, który nie może być zmieniany, o niepowtarzalnym numerze, zgodnym z normami iso: 11784:1996 (e) i 11785:1996 (e);

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

b) živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování apod., nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

Polonês

b) żywe kręgowce, poza ptakami urodzonymi i wyhodowanymi w niewoli, znakuje się przy pomocy urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem, który nie może być zmieniany, o niepowtarzalnym numerze, zgodnym z normami iso: 11784:1996 (e) i 11785:1996 (e); lub, w przypadku gdy właściwy organ zarządzający jest przekonany, że ta metoda jest nieodpowiednia ze względu na fizyczne właściwości i zwyczaje okazów/gatunków, dane okazy znakuje się przy pomocy pierścieni, obrączek, tatuaży itp. lub identyfikuje innymi odpowiednimi środkami.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

exempláře, které byly před 1. lednem 2002 označeny mikročipovým transpondérem, který nesplňuje normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo jednou z metod podle odstavce 1 před 1. červnem 1997 nebo v souladu s odstavcem 4 před dovozem exemplářů do společenství, se považují za exempláře, které byly označeny v souladu s odstavcem 1.

Polonês

okazy oznakowane przy pomocy urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem, innego niż zgodny z normami iso 11784:1996 (e) i 11785:1996 (e) przed dniem 1 stycznia 2002 r., lub przy pomocy jednej z metod określonych w ust. 1 przed dniem 1 czerwca 1997 r., lub zgodnie z ust. 4 przed wprowadzeniem okazów do wspólnoty uważa się za oznakowane zgodnie z ust. 1.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

pokud značení živých živočichů na území společenství vyžaduje připojení visačky, pásku, kroužku nebo jiného zařízení, značení části těla živočicha nebo vložení mikročipového transpondéru, je třeba postupovat s náležitým ohledem na humánní péči, pohodu a přirozené chování dotyčného exempláře.

Polonês

w przypadku gdy na terytorium wspólnoty znakowanie żywych zwierząt wymaga przytwierdzenia metki, obrączki, pierścienia lub innego przyrządu, oznaczenia części zwierzęcej anatomii lub wszczepienia urządzenia radiolokacyjnego z mikroukładem działania te są podejmowane z właściwą ludzką troską, w poszanowaniu dobra i naturalnych zachowań znakowanych okazów.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

v případě uvedeném v písmenu b) předcházejícího pododstavce musejí majitel nebo fyzická osoba, jež za zvíře v zájmovém chovu jménem majitele odpovídá, zajistit při každé kontrole zařízení na odečítání transpondéru, pokud daný transpodér nesplňuje normu iso 11784 nebo přílohu a normy iso 11785.

Polonês

w przypadku określonym w lit. b) poprzedniego ustępu, jeżeli transponder nie spełnia normy iso 11784 lub załącznika a do normy iso 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

zejména v případě uvedeném v čl. 4 odst. 1 písm. b), kdy transpondér nesplňuje normu iso 11784 nebo přílohu a normy iso 11785, musejí majitel nebo fyzická osoba odpovědná za zvíře v zájmovém chovu zajistit při každé kontrole nezbytné zařízení na odečítání transpondéru.

Polonês

w szczególności w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), jeżeli transponder nie odpowiada normie iso 11784 lub załącznikowi a do normy iso 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpowiedzialna za zwierzę domowe musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas każdej kontroli.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

ptáci narození a odchovaní v zajetí jsou označováni v souladu s odstavcem 8 nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e).

Polonês

ptaki urodzone i hodowane w niewoli są znakowane zgodnie z przepisami ust. 8 lub jeśli właściwy organ zarządzający jest przekonany, że ta metoda jest niewłaściwa ze względu na fizyczne właściwości lub zachowanie ptaka, przy pomocy urządzenia posiadającego niepowtarzalny numer niezmienialnego mikroczipowego transpondera, odpowiadającego normom iso 11784: 1996 (e) oraz 11785: 1996 (e).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

Živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování nebo podobných prostředků, nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

Polonês

Żywe kręgowce inne niż ptaki urodzone i hodowane w niewoli są znakowane za pomocą urządzenia posiadającego niepowtarzalny numer niezmienialnego mikroczipowego transpondera, odpowiadającego normom iso 11784: 1996 (e) i 11785: 1996 (e) lub jeśli właściwy organ zarządzający uzna, że metoda ta jest niewłaściwa ze względu na fizyczne właściwości lub zachowanie okazu/gatunków, okazy te zostaną oznakowane za pomocą niepowtarzalnych numerowanych obrączek, opasek, metek, tatuaży i podobnych środków lub w inny odpowiedni sposób, tak by była możliwa ich identyfikacja.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

exempláře, které byly před 1. lednem 2002 označeny mikročipovým transpondérem, který nesplňuje normy iso 11784:1996 (e) a 11785:1996 (e), nebo před 1. červnem 1997 jednou z metod podle odstavce 3 nebo před dovozem exemplářů do společenství byly označeny v souladu s odstavcem 6, se považují za exempláře, které byly označeny v souladu s odstavci 2 a 3.

Polonês

okazy, które zostały oznaczone za pomocą mikroczipowego transpondera innego niż zgodny z normami iso 11784: 1996 (e) i 11785: 1996 (e) przed dniem 1 stycznia 2002 r. lub przy pomocy jednej z metod, o których mowa w ust. 3 przed dniem 1 czerwca 1997 r., lub zgodnie z ust. 6 przed ich wprowadzeniem na terytorium wspólnoty, są uznawane za oznakowane zgodnie z przepisem ust. 2 i 3.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

pokud značení živých živočichů na území společenství vyžaduje buď připojení visačky, pásku, kroužku nebo jiného zařízení, nebo značení části těla živočicha, nebo vložení mikročipového transpondéru, je třeba postupovat s náležitým ohledem na humánní péči, dobré životní podmínky a přirozené chování dotyčného exempláře.

Polonês

w przypadku gdy na terytorium wspólnoty znakowanie żywych zwierząt wymaga przyczepienia przywieszki, założenia opaski, obrączki lub innego przedmiotu, oznakowania anatomicznej części zwierzęcia lub wszczepienia mikroczipowego transpondera, znakowanie jest wykonywane w sposób humanitarny, z uwzględnieniem dobra i naturalnych zachowań znakowanego okazu.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Tcheco

transpondér

Polonês

transponder

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Tcheco

každé zvíře by mělo být vhodně označeno transpondéry, ušními známkami, plastovými obojky nebo bachorovými bolusy.

Polonês

należy prowadzić indywidualną identyfikację zwierząt, stosując odpowiednio transpondery, kolczyki, obroże z tworzyw sztucznych i/lub bolusy umieszczane w żwaczu.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Tcheco

pokud se vyžaduje jiné označování než barvení srsti, měly by se používat transpondéry.

Polonês

w przypadku gdy wymagana jest identyfikacja inna niż barwienie okrywy, należy stosować transpondery.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Tcheco

použití více invazivních metod, jako například nastřižení ploutví nebo pasivních integrovaných transpondérů, je třeba pečlivě zvážit.

Polonês

stosowanie bardziej inwazyjnych metod, takich jak przycinanie płetw lub znakowanie pit należy dogłębnie rozważyć przed ich wprowadzeniem.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK