Pergunte ao Google

Você procurou por: kuya (Zulu - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Zulu

Inglês

Informações

Zulu

sepedi kuya ku-zulu

Inglês

sepedi to zulu

Última atualização: 2018-12-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Jikisa isithombe amazinga angu-90 kuya ngakwesokudla

Inglês

Rotate the image 90 degrees to the right

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Umdlalo ofundisayo kwabaneminyaka emi-2 kuya kweyi-10

Inglês

Educational game for ages 2 to 10

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Nyakazisa umcimbi ukuze wenze ukuqhubeka okukhulayo: kusuka kwencane kuya kwenkulu

Inglês

Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Amanombolo aqala ku-1 kuya ku-1000 we-leveli yokugqina.

Inglês

Numbers from 1 to 1000 for the last level.

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

I-Eye of GNOME ayikwazi ubona ifomethi lefayela elixhasiwe elibhalekayo kuya ngegama lefayela.

Inglês

Image Viewer could not determine a supported writable file format based on the filename.

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Ama-entry enethiwekhi angaba nekheli elilodwa kuphela elithi KUYA KU-.

Inglês

Network entries can only have one TO address.

Última atualização: 2014-08-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Donsa futhi ulahle amaqezu angaphezulu kuphela ephegini elilodwa kuya kwelinye, ukuveza umbhoshongo esandleni sokudla esikhaleni esingena lutho kwesobunxele.

Inglês

Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the tower on the right in the empty space on the left.

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Donsa futhi ulahle iqezu ngalinye ngesikhathi, epegini elilodwa kuya kwelinye, ukuveza umbhoshongo esandleni sokudla esikhaleni esingena luthi kwesobunxele.

Inglês

Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce the tower on the right in the empty space on the left.

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Ukuchofoza kalula nje ephawini kwenja ukuba uvule umsebenzi noma imenyu yemisebenzi. Phansi kwesikrini kunendawo yolawulo lwe-GCompris. Izimpawu ezilandelayo zikhonjwe kusuka esandleni sokudla kuya esendleni sobunxele. (khumbula ukuthi uphawu ngalunye lukhonjwa kuphela uma lukhona emsebenzini wamanje) Ekhaya - Phuma emsebenzini, ubuyele kumenyu I-Thumb - Kulungile. Qinisela impendulo yakho I-Dice - Khomba izinga lamanje. Chofoza ukuze ukheta kuya phezuluhe izinga elinye Izindebe - Phinda umbuzo Umbuzi - Usizo Ithuluzi - Imenyu yezimiso Ibhanoyi lika-Tux - Nge-GCompris Ubusuku - Yeka i-GCompris Izinkanyezi zikhombisa amaqembu weminyaka efanele umdlalo ngamunye: u-1, 2 no-3 izinkanyezi wezilula - kusukela eminyakeni engu-2 kuya ku-6 u-1, 2 no-3 izinkanyezi ezididene - iminyaka engu-7 kuya phezulu

Inglês

A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of activities. At the bottom of the screen is the GCompris control bar. The following icons are displayed from right to left. (note that each icon is displayed only if available in the current activity) Home - Exit an activity, go back to menu (ctrl-w and escape key) Thumb - OK. Confirm your answer Arrows - Display the current level. Click to select another level Lips - Repeat the question Question Mark - Help Tool - The configuration menu Tux Plane - About GCompris Quit - Quit GCompris (ctrl-q) The stars show suitable age groups for each game: 1, 2 or 3 simple stars - from 2 to 6 years old 1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up Shortcuts: ctrl-b Show or Hide the control bar ctrl-f Toggle full screen ctrl-m Toggle mute for the background music

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Lapho kufakwa khona umbhalo, Faka okuphoqayo kuya ngomugqa, ukuze ulawule umkhumbi wakho. Izimpoqo eziqhasiwe zikhonjwe maphakathi kwezindawo ezimbili zokufaka. Izimpoqo 'zasesandleni sobunxele' futhi 'esandleni sokudla' kufanele zilandelwe ngama-engle futhi ngema-degrees. Izinga le-angle laziwa futhi nge-'parameter' empoqweni eya esadleni sobunxele noma esandleni sokudla. Ngokubekiwe ama-degree angu-45 asetshenzisiwe. Impoqo 'yaphambile' ivumela ubude bendawo. Ngokubekiwe u-1 usetshenzisiwe. Isibonelo: - ngakwesobunxele 90: yenza umjikelezo oya ngasesadleni sobunxele - phambili 10: Iya phambili ngama-unithi angu-10 (njengoba kukhonjiwe kwi-ruler). Injongo yakho ukufika esandleni sokudla eskrinini (umugqa obomvu). Uma uqeda, ungazama ukuthuthukisa uhlelo futhi uqale umjaho omusha ngesimo sezulu esifanako ngokusebenzisa inkinobho yokuzama futhi. Ungachofoza futhi udonse igundane kwenye nenye indawo emepini ukuthola ukulinganisa kobude kanye ne-angle. Ukuya ezingeni elilandelayo kuzokupha isimo sezulu esinzima kakhulu.

Inglês

In the text entry, enter one command per line, to control your boat. Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and 'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By default 1 is used. For example: - left 90: Make a perpendicular left turn - forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try to improve your program and start a new race with the same weather conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the next level will give you more complex weather conditions.

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Ukugeleza kwamanzi kuqondiswe kumuncu wesihambisi se-turbine, lokhu kudala ukucindezeleka kumuncu. Ngale ndlela, amandla adluliselwa kusuka ekugelezeni kwamanzi kuya kwi-turbine

Inglês

Flowing water is directed on to the blades of a turbine runner, creating a force on the blades. In this way, energy is transferred from the water flow to the turbine

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Donsa isithombe ngasinye kusuka (kumugqangqo) ebhokisini ngasesandleni sobunxele kuya (elihambelana) egameni kwelosokudla. Chofoza u-OK ukubheka impendulo yakho.

Inglês

Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) name on the right. Click the OK button to check your answer.

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Embhalweni ozayo wokufakwa, faka impoqo kuya ngomugqa ukuze ulawule umkhumbi. Izimpoqo ezichasiwe zikhonjisiwe maphakathi kwezindawo zokufaka ezimbili. Eyasesandleni sobunxele neyasesandleni sokudla impoqo kumele zilandelwe amazinga wokugoba. Izinga lokugoba lazwa futhi ngo-'paramitha' empoqweni yakwesobunxele noma yangakwesokudla. Ngokuphiwe u-45 usetshenzisiwe. Impoqo yaphambili ivumela ubude bezinga. Ngokuphiwe kusetshenziswe u-1. Isibonelo: - ngakwesobunxele 90: Yenza inguquko eme nqo - phambili 10: iya phambili ngamayunithi angu-10(njengoba kukhonjiwe eruleni). Injongo ukufinyelela esikrinini ngakwesokudla (umugqa obomvu). Uma uqeda, ungazama ukuthuthukisa uhlelo lwakho futhi uqale ujaho olusha ngezimo zezulu ezintsha ngokusebenzisa inkinobho yokuzama futhi. Ungachofoza futhi udonse igundane lapho uthanda khona emepini ukuze uthole ubude kanye nokugobeka. Ukuya ezingeni elilandelayo kuzokupha amazinga wesimusezulu angathi abanzinyana.

Inglês

In the text entry, enter one command per line, to control your boat. Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and 'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By default 1 is used. For example: - left 90: Make a perpendicular left turn - forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try to improve your program and start a new race with the same weather conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the next level will give you more complex weather conditions.

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Zulu

Injongo yendida ukufaka uphawu noma inombholo kusuka ku-1 kuya ku-9 eseleni ngalinye le-grid, kaningi i-grid ka-9x9 yenziwa ama-grid wangaphansi angu-3x3 (kubizwa 'isifunda'), kuqala ngezimpawu ezithize noma izinombolo eziphiwe emaseleni amanye ('okuphiwayo'). Umugqa ngamunye kanye nesifunda kumele ziqukethe okukodwa kophawu noma inombholo ( Isisukela <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudokugt;).

Inglês

The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids (called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one instance of each symbol or numeral (Source <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudokugt;).

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Zulu

Indida iqanjwe usozibalo wase flansi obizwa ngo-Edouard Lucas ngonyaka ka-1883. Ikhona indaba yasendulo ekhulume ngethempeli lase-Hindu lapho abafundisi bakhona bebahlala benyakazisa isethi lama-diski ayi-64 kuya ngemithetho yomboshongo wendida yabase-Hanoi. Kuya ngendaba yamandulu, umhlaba uphela uma abafundisi baqeda umsebenzi wabo. Indida yaziwa futhi njengomboshongowendida yase-Brahma. Ukucacanga ukuthi u-Lucas waqamba lendaba yamadulo noma wayegqugquzela yiyo. (isisusela Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoigt;)

Inglês

The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi puzzle. According to the legend, the world would end when the priests finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was inspired by it. (source Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_hanoigt;)

Última atualização: 2014-08-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK