Спросить у Google

Вы искали: foregone (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

It is not a foregone conclusion that this Assembly building will proceed

Валлийский

Nid yw'n anochel y bydd yr adeilad Cynulliad hwn yn mynd rhagddo

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We also said that , with the income foregone , we would provide a supplementary income stream

Валлийский

Dywedasom hefyd y darparem lif incwm atodol yn lle'r incwm yr eid hebddo

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

That issue may be a matter for the national librar ; it is not a foregone conclusion for every organisation

Валлийский

Efallai fod y mater hwnnw o bwys i'r llyfrgell genedlaetho ; nid yw'n beth anochel i bob sefydliad

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It is not a foregone conclusion , because , as I have already indicated , the issue is whether you elect all members or none of them

Валлийский

Nid oes casgliad pendant eto , oherwydd rhaid penderfynu a gaiff pob aelod ei ethol neu dim un ohonynt , fel y nodais eisoes

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The final figure of £5 million was foregone to give Cardiff council the asset , on the basis that it was to provide community facilities

Валлийский

Rhagwelwyd y ffigur terfynol o £5 miliwn i roi'r ased i gyngor Caerdydd , ar y sail bod yn rhaid iddo ddarparau cyfleusterau cymunedol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We will ensure that the income foregone in the first year is made available to institutions , and we will deliver on our commitment that no top-up fees will be introduced during this Assembly

Валлийский

Byddwn yn sicrhau bod yr incwm a gollir yn y flwyddyn gyntaf ar gael i sefydliadau , a byddwn yn cyflawni ein hymrwymiad na chaiff unrhyw ffioedd ychwanegol eu cyflwyno yn ystod y Cynulliad hwn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Sue Essex : I did not raise any expectations , because it was not a foregone conclusion that the money would go straight to local government -- it was discussed with my colleagues in the Cabinet

Валлийский

Sue Essex : Ni chodais unrhyw ddisgwyliadau , oherwydd nid oedd yn anochel y byddai'r arian yn mynd i lywodraeth leol yn uniongyrchol -- trafodwyd hynny gyda'm cyd-Weinidogion yn y Cabinet

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

This is part of a pattern of job losses in manufacturing , and I hope that the company's statement saying that this is not a foregone conclusion proves to be accurate in practice and that you will be able to work with the company , Minister , to save some , if not all , of the jobs

Валлийский

Mae hyn yn rhan o batrwm o golli swyddi ym maes gweithgynhyrchu , a gobeithiaf fod datganiad y cwmni nad yw hyn yn anochel yn gywir yn ymarferol ac y gallwch gydweithio â'r cwmni , Weinidog , i achub rhai o'r swyddi , os nad pob un ohonynt

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK