Спросить у Google

Вы искали: refining (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

Explain the oil-refining process.

Валлийский

Esboniwch y broses 0 buro olew.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Work on collecting and refining that data is continuing

Валлийский

Mae'r gwaith o gasglu a mireinio'r data hwnnw yn parhau

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

There is also a case for refining the targets so that they are more detailed and sensitive measures of progress

Валлийский

Mae dadl hefyd dros wella'r targedau fel eu bod yn ffyn mesur manylach a mwy sensitif o'r cynnydd a wneir

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

This involves refining the appointments process and headhunting candidates , with an emphasis on increasing diversity of applicants

Валлийский

Mae hyn yn cynnwys coethi'r broses penodiadau a herwhela ymgeiswyr , gyda phwyslais ar gynyddu amrywiaeth yr ymgeiswyr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Much more refining work needs to be done on the original lines on the maps , which were produced in the report

Валлийский

Mae angen gwneud llawer iawn mwy o waith mireinio ar y llinellau gwreiddiol ar y mapiau , a gynhyrchwyd yn yr adroddiad

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In the first two years , we will concentrate on refining the criteria for learning pathways and gathering evidence from the pilots

Валлийский

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf , byddwn yn canolbwyntio ar fireinio'r meini prawf ar gyfer llwybrau dysgu a chasglu tystiolaeth o'r rhaglenni peilot

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The Committee has achieved a great deal in the short time that it has been in existence , and we are still refining and clarifying its role

Валлийский

Mae'r Pwyllgor wedi cyflawni llawer iawn yn y cyfnod byr y bu mewn bodolaeth , ac yr ydym yn dal i fireinio a rhoi gwedd eglurach ar ei rôl

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We must look forward to producing , piloting and refining our own ideas for an education system that creates social inclusion through the practice of educational inclusion

Валлийский

Rhaid inni edrych ymlaen tuag at gynhyrchu , treialu a chaboli ein syniadau ein hunain am system addysg sydd yn creu cynhwysiant cymdeithasol drwy arfer cynhwysiant addysgol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Questions and suggestions like yours can become part of an iterative process of developing the new building and refining the use of this building and the opportunities that arise as a result of that development

Валлийский

Gall cwestiynau ac awgrymiadau fel eich rhai chi ddod yn rhan o broses ailadroddol o ddatblygu'r adeilad newydd a mireinio defnydd yr adeilad hwn a'r cyfleoedd sy'n codi yn sgîl y datblygiad hwnnw

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Similarly, a number of young people seeking employment opportunities have a range of language skills that are useful to employers, although they need refining or it needs to be ensured that they have the confidence to use them.

Валлийский

Yn yr un modd, mae gan nifer o bobl ifanc sy’n chwilio am gyfleon cyflogaeth ystod o sgilau iaith sy’n ddefnyddiol i gyflogwyr, er bod angen eu mireinio neu sicrhau bod ganddynt yr hyder i’w defnyddio.

Последнее обновление: 2009-10-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

The Budget Holders’ Meeting which takes place monthly and meetings of the Scrutiny Committee are proving to be an effective way of monitoring and refining our assessment measures, and the progress on targets.

Валлийский

Mae’r Cyfarfod Dalwyr Cyllideb sy’n digwydd yn fisol a chyfarfodydd y Pwyllgor Craffu yn profi’n fodd effeithiol o fonitro a mireinio ein mesurau asesu, a’r cynnydd ar dargedau.

Последнее обновление: 2009-02-11
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK