Спросить у Google

Вы искали: reiterates (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

The Audit Commission's report reiterates that

Валлийский

Mae adroddiad y Comisiwn Archwilio'n ailddatgan hynny

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It reiterates that the NHS in Wales is unsustainable and desperately in need of change

Валлийский

Mae'n ailddatgan bod y GIG yng Nghymru'n anghynaliadwy a bod taer angen ei newid

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

As a result, this response reiterates some of the comments that have previously been submitted.

Валлийский

Fel canlyniad, mae’r ymateb hon yn ail gyflwyno tipyn o’r sylwadau sydd wedi eu cyflwyno i chi eisoes.

Последнее обновление: 2009-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

David Melding : In supporting this motion , I want to reiterate the eloquent points of my colleagues

Валлийский

David Melding : Wrth gefnogi'r cynnig , hoffwn ailadrodd pwyntiau huawdl fy nghyfeillion

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Finally , I reiterate Janet Davies's point , which emphasises my previous comment

Валлийский

Yn olaf , ailddatganaf y pwynt a wnaeth Janet Davies , sy'n ategu'r sylw a wneuthum cynt

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Finally , I reiterate that this Bill is an example of devolution working

Валлийский

Yn olaf ailadroddaf fod y Mesur hwn yn enghraifft o ddatganoli'n gweithio

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Glyn Davies : I reiterate Cynog's point that a focus on rural development is important

Валлийский

Glyn Davies : Ategaf bwynt Cynog fod canolbwyntio ar ddatblygu gwledig yn bwysig

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Helen Mary Jones : I will reiterate what I have already said

Валлийский

Helen Mary Jones : Ailadroddaf yr hyn a ddywedais yn barod

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I am grateful for your question , David , because it gives me the opportunity to reiterate our policy

Валлийский

Fodd bynnag , yr wyf yn ddiolchgar am y cwestiwn , David , am ei fod yn rhoi'r cyfle imi ailadrodd ein polisi

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I am persuaded by three points of view , which I will reiterate

Валлийский

Fodd bynnag , caf fy narbwyllo gan dri safbwynt , ac fe'u hailadroddaf

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I reiterate my commitment and that of the Assembly Government to ` Wired for Safety '

Валлийский

Fodd bynnag , ailadroddaf fy ymrwymiad i ac ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i ` Wired for Safety '

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I reiterate that it must not make the application process more complex

Валлийский

Fodd bynnag , pwysleisiaf fod yn rhaid sicrhau na fydd hyn yn gwneud y broses ymgeisio yn fwy cymhleth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I reiterate the importance of agreeing the budget process today

Валлийский

Fodd bynnag , ailadroddaf bwysigrwydd cytuno ar broses y gyllideb heddiw

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I reiterate the need to listen to the concerns of local people

Валлийский

Fodd bynnag , dywedaf eto fod angen gwrando ar bryderon pobl leol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I reiterate what Christine Humphreys said

Валлийский

Fodd bynnag , ategaf yr hyn a ddywedodd Christine Humphreys

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , will you reiterate your commitment to providing this scheme for other areas ?

Валлийский

Fodd bynnag , a wnewch ailadrodd eich ymrwymiad i ddarparu'r cynllun hwn i ardaloedd eraill ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I agree with Gareth Jones , so I shall not reiterate his comprehensive remarks

Валлийский

Cytunaf â Gareth Jones , felly nid ailadroddaf ei sylwadau cynhwysfawr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I also reiterate the point that I made to the First Minister

Валлийский

Ailadroddaf hefyd y pwynt a wneuthum i Brif Weinidog Cymru

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I also reiterate the thanks for the hard work that you , Llywydd , and John Marek put in

Валлийский

Hefyd ategaf y diolch i chi , Lywydd , a John Marek am eich gwaith caled

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I also reiterate what Members said about Care and Repair Cymru

Валлийский

Ategaf hefyd yr hyn a ddywedodd Aelodau am Care and Repair Cymru

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK