Спросить у Google

Вы искали: sear for person (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

standard form for person specifications;

Валлийский

ffurflen safonol i fanyleb person;

Последнее обновление: 2009-08-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

I emphasise the following from my experience of these issues , that is the need for person-centred planning

Валлийский

Pwysleisiaf y canlynol o'm profiad o'r materion hyn , hynny yw yr angen am gynllunio sy'n canolbwyntio ar y person

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The United Nations General Assembly standard rules on the equalisation of opportunities for persons with disabilities state that a disabled person has the right to go to the same places everybody else does , and to have access to useful information

Валлийский

Noda rheolau safonol Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar sicrhau cyfle cyfartal i bobl ag anableddau bod gan berson anabl yr hawl i fynd i'r un llefydd â phawb arall , ac i gael mynediad i wybodaeth ddefnyddiol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The fact that a language choice is available for persons visiting the website is praiseworthy, but we would suggest the need to ensure that this choice is seen more conspicuously on the home page.

Валлийский

Y mae’r ffaith fod dewis iaith ar gael i’r sawl sy’n ymweld â’r wefan yn ganmoladwy, ond byddem yn awgrymu’r angen i sicrhau bod y dewis hwn i’w weld yn fwy amlwg ar y dudalen hafan.

Последнее обновление: 2008-08-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

Payment is made to the Paymaster General of such sums as may be appropriate as representing accruing liabilities of the Principal Civil Service Pension Scheme in respect of pensions and other similar benefits for persons employed by the Board and in respect of the administrative expenses attributable to the liabilities and their discharge.

Валлийский

Telir i’r Tâl-feistr Cyffredinol symiau priodol i gynrychioli rhwymedigaethau cronedig Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil am bensiynau a buddiannau tebyg i bersonau a gyflogir gan y Bwrdd ac am gostau gweinyddol sydd i’w priodoli i’r rhwymedigaethau a’u cyflawni.

Последнее обновление: 2007-05-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

These regulations will introduce , with effect from 1 April 2001 , free dental examinations for persons who are aged under 25 or aged 60 or over and an increase in the cost threshold of treatment , which a dentist may undertake without the prior approval of the dental practice board

Валлийский

Bydd y rheoliadau hyn yn cyflwyno , o 1 Ebrill 2001 , archwiliadau deintyddol am ddim i bobl o dan 25 oed neu'n 60 oed neu drosodd a chynnydd o ran trothwy cost y triniaethau , y gall deintydd ymgymryd â hwy heb ganiatâd ymlaen llaw gan y bwrdd arfer deintyddol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

To ensure a consistent approach to service provision and delivery , and to ensure the safety and dignity of the cared for person , the regulations note intimate services -- including , for example , dressing , feeding , lifting , washing or bathing the person cared for -- and the circumstances under which such intimate services may be delivered

Валлийский

Er mwyn sicrhau y caiff gwasanaethau eu darparu a'u cyflwyno mewn modd cyson , ac er mwyn sicrhau diogelwch ac urddas y person sydd yn derbyn gofal , mae'r rheoliadau yn nodi gwasanaethau personol -- gan gynnwys er enghraifft , gwisgo'r person sydd yn derbyn gofal , ei fwydo , ei godi , ei olchi neu roi bath iddo -- a'r amgylchiadau lle y gellir darparu gwasanaethau personol o'r fath

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK