Спросить у Google

Вы искали: voluntarily (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

public bodies preparing voluntarily <PROTECTED>

Валлийский

sefydliadau cyhoeddus sy’n paratoi’n wirfoddol <PROTECTED>

Последнее обновление: 2009-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

If £2 ,000 is available , they will go for it voluntarily

Валлийский

Os oes £2 ,000 ar gael , byddant yn mynd amdano yn wirfoddol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Councillors have assumed that role voluntarily and I respect them for that

Валлийский

Mae cynghorwyr wedi ymgymryd â'r rôl o'u gwirfodd a pharchaf hwy am hynny

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Finally , my good wishes to all Members who are retiring voluntarily

Валлийский

Yn olaf , dymunaf yn dda i bob Aelod sy'n ymddeol o'u gwirfodd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Farmers would have to voluntarily agree on a GM-free status

Валлийский

Byddai'n rhaid i ffermwyr gytuno ar statws rhydd oddi wrth addasu genynnol o'u gwirfodd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Some authorities already do this voluntarily within the financial resources that they currently have

Валлийский

Mae rhai awdurdodau eisoes , o'u gwirfodd , yn darparu hyn , a hynny o fewn yr adnoddau ariannol sydd ganddynt

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , the Equal Opportunities Commission evidence also suggests that that will not be done voluntarily

Валлийский

Er hynny , awgryma'r Comisiwn Cyfle Cyfartal hefyd na wneir hynny'n wirfoddol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The majority of fundholders left voluntarily to participate in local health groups over a year ago

Валлийский

Gadawodd y rhan fwyaf o ddeiliaid cronfeydd o'u gwirfodd er mwyn cymryd rhan mewn grwpiau iechyd lleol dros flwyddyn yn ôl

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

There is a history in many areas of land being offered voluntarily for rights of way

Валлийский

Ceir hanes mewn sawl ardal o gynnig tir yn wirfoddol ar gyfer hawliau tramwy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

They are all voluntarily giving their time to assess , monitor and promote the New Deal

Валлийский

Maent i gyd yn rhoi yn wirfoddol o'u hamser i asesu , monitro a hyrwyddo'r Fargen Newydd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We should have a statement , and you should have made that statement voluntarily to the Chamber

Валлийский

Dylid cael datganiad , a dylech fod wedi gwirfoddoli i wneud datganiad i'r Siambr

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Since 1999 , organisations have not voluntarily used the powers conferred on them in the Health Act 1999

Валлийский

Er 1999 , nid yw cyrff wedi defnyddio'r pwerau a roddwyd iddynt yn Neddf Iechyd 1999 o'u gwirfodd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Educational institutions must address this , but there is a role for amateurs working voluntarily in this regard

Валлийский

Rhaid i sefydliadau addysgol ymdrin â hyn , ond mae rôl i amaturiaid sy'n gweithio'n wirfoddol yn hyn o beth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , there was one voluntary quarantine near my home and one herd was voluntarily slaughtered as a result

Валлийский

Fodd bynnag , yr oedd un cwarantîn gwirfoddol ger fy nghartref ac , o ganlyniad , lladdwyd un fuches yn wirfoddol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The telecommunications industry voluntarily accepts this obligation , but it is important that it also has legal standing

Валлийский

Mae'r diwydiant telathrebu'n derbyn y ddyletswydd hon yn wirfoddol , ond mae'n bwysig fod statws cyfreithiol iddi hefyd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In addition , the Act provides for landowners who wish to voluntarily dedicate land as access l and to so do

Валлийский

Hefyd , darpara'r Ddeddf ar gyfer tirfeddianwyr sydd yn dymuno neilltuo tir yn wirfoddol fel mynediad 1 a gwneud hynny

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

As a consequence of the visit and on the advice of the outbreak control team the farmer closed the farm voluntarily that afternoon

Валлийский

Yn sgîl yr ymweliad ac yn unol â chyngor tîm rheoli'r haint , caeodd y ffermwr y fferm o'i wirfodd y prynhawn hwnnw

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We must thank members of community health councils who give of their time voluntarily to play this important role in their communities

Валлийский

Rhaid inni ddiolch i aelodau'r cynghorau iechyd cymuned sy'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol i chwarae'r rhan bwysig hon yn eu cymunedau

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We must accept that teachers will not do all this voluntarily , as happened in the past , although many still do so at present

Валлийский

Rhaid derbyn na fydd athrawon yn gwneud hyn i gyd yn wirfoddol fel yn y gorffennol , er bod llawer yn dal i wneud hynny ar hyn o bryd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

An allegation has been irresponsibly flung around that we returned £41 million voluntarily to the Treasury in a John Redwood manner

Валлийский

Taflwyd cyhuddiad yn anghyfrifol atom ein bod wedi dychwelyd £41 miliwn yn wirfoddol i'r Trysorlys fel y gwnaeth John Redwood

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK