Спросить у Google

Вы искали: despotic (Английский - Венгерский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Венгерский

Информация

Английский

Despotic

Венгерский

Despotizmus

Последнее обновление: 2012-02-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

And that is despotic behaviour.

Венгерский

Ez pedig önkényes viselkedés.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Attempts by the West to enforce a rapid democratisation of despotic regimes in the world have failed.

Венгерский

A Nyugat arra irányuló törekvései, hogy kikényszerítse az önkényuralmi rendszerek gyors demokratizálódását, kudarcba fulladtak.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

And by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.

Венгерский

És közfelkiáltással figyelmen kívül hagyni azokat a szabályokat, amelyek szerint működünk, az valóban az önkényes és despotikus uralom aktusa.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Nor would such action sit comfortably with the tolerance that the EU has shown to many very despotic regimes right across the world.

Венгерский

Egy ilyen intézkedés nem is illene a toleranciához, amelyet az EU tanúsított világszerte több igen despotikus rezsimmel szemben.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Victims of despotic regimes know that what is said here today conveys the weight of their suffering and gives meaning to their combat.

Венгерский

Az önkényuralmi rendszerek áldozatai megértik, hogy a ma itt kifejtett gondolatokban benne rejlik az ő szenvedésük, értelmet nyer küzdelmük.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Go to Lucas Beaumanoir, and say thou hast renounced thy vow of obedience, and see how long the despotic old man will leave thee in personal freedom.

Венгерский

Még ki se mondtad a veszedelmes szavakat, és már százlábnyi mélységben ülsz a föld alatt, a preceptórium tömlöcében. Ott aztán nem tehetsz egyebet, csak bevárod, amíg törvényt ülnek a hitehagyott, lázadó lovag fölött.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Otherwise, it seems that we are returning to the Middle Ages, with despotic rulers granting their subjects only those rights that they are prepared to allow.

Венгерский

Máskülönben úgy tűnhet, hogy visszatérünk a középkorba, ahol zsarnokok uralkodnak, akik csak azon jogokat biztosítják az alattvalóik számára, amelyeket hajlandók engedélyezni.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Whatever the reason, the government appears despotic to its own people and the world when it says that someone who tries to uphold the rights of others is a threat to the state.

Венгерский

Bármi is legyen az oka, a kormány zsarnokként viselkedik a saját állampolgáraival és a világgal szemben is, amikor azt mondja, hogy valaki, aki óvni próbálja mások jogait, veszélyt jelent az államra.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

He is praising international terrorists and aligning himself with the despotic dictators of the world, and his words and speeches are continual provocations and war cries aimed at destabilising the American continent.

Венгерский

Nemzetközi terroristákat éltet és párhuzamba állítja magát a világ zsarnoki diktátoraival. Beszédeiben folyamatosan provokál és háborút szít, amivel az amerikai kontinenst akarja gyengíteni.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

I am, however, convinced that you allow this despotic approach precisely because in fact it was not a matter of seeking clarification on the question of the secretarial assistance allowance.

Венгерский

Meg vagyok azonban győződve, hogy ön azért teszi lehetővé ezt a zsarnoki megközelítést, mert egyáltalán nem arról volt szó, hogy megpróbálja tisztázni a titkársági támogatásra vonatkozó juttatás kérdését.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Now I never had, as the reader knows, either given any formal promise or entered into any engagement; and this language was all much too hard and much too despotic for the occasion.

Венгерский

Az olvasó talán emlékszik arra, hogy én nem tettem szabályszerű ígéretet, tehát nem is köteleztem magam semmire. Ez már megint a régi erőszakos, zsarnoki hang volt.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Mr despotic President, the rule of law, democracy and control based on the principle of equality would be a bulwark against despotism, yet these are the very things that are lacking here.

Венгерский

Elnök-zsarnok úr, a jog uralma, a demokrácia és az egyenlőség elve alapján gyakorolt ellenőrzés az önkényuralom elleni védőbástya lehetne, ám éppen ezek a dolgok hiányoznak mifelénk.

Последнее обновление: 2014-05-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Английский

His chest heaved once, as if his large heart, weary of despotic constriction, had expanded, despite the will, and made a vigorous bound for the attainment of liberty.

Венгерский

Mélyet lélegzett, mintha szíve nem bírná el a rákényszerített fegyelmet, és nagyot dobbant volna, a szabadság reményében.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Английский

The things that are happening here - and let me reiterate my thanks to the Court of Auditors for putting their finger on them - lead to a despotic system and to this body here that cannot seriously be described as a parliament.

Венгерский

Az itt zajló dolgok - és hadd köszönjem meg a Számvevőszéknek még egyszer, hogy felhívta rájuk a figyelmet - önkényuralomhoz vezetnek, és olyasfajta testületekhez, mint ez itt, amelyet komolyan nem lehet parlamentnek nevezni.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Английский

On listening to this ardent and despotic music, one feels at times as though one discovered again, painted in the depths of a gathering darkness torn asunder by dreams, the dizzy imaginations induced by opium.”

Венгерский

E tüzesen izzó, zsarnoki zenét hallgatva az ember néha úgy érzi, mintha az álmok által felhasított, gomolygó sötétség mélyére festve újra felfedezné az ópium fölidézte látomásokat.”

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Английский

I raise this point because my country, like so many of our members today, started out by throwing off the yoke of forced membership of large, despotic or undemocratic supranational entities – otherwise known as empires.

Венгерский

Azért említem ezt, mert az én országom, mint olyan sok mai tagállam, azzal kezdte, hogy levette magáról egy nagy, despotikus és antidemokratikus szupranacionális entitás – vagy más néven birodalom – ráerőszakolt tagságának igáját.

Последнее обновление: 2014-05-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Английский

But this House must nonetheless follow its own rule books. And by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule. It is only my regard for you, Mr President, and my personal affection for you that prevents me from likening it to the Ermächtigungsgesetz

Венгерский

E Háznak mindazonáltal saját szabálykönyvét kell követnie. És közfelkiáltással figyelmen kívül hagyni azokat a szabályokat, amelyek szerint működünk, az valóban az önkényes és despotikus uralom aktusa. Elnök úr, csak az Ön személye iránti tiszteletem és az Ön iránti személyes ragaszkodásom akadályoz meg abban, hogy ezt az 1933. évi Ermächtigungsgesetz

Последнее обновление: 2013-09-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Английский

I also call you a despotic President because you arbitrarily singled out certain Members in the so-called incidents on 12 December, not those who were members of the party you still belonged to at the time, but apparently those who caught your eye.

Венгерский

Azért is zsarnoki elnöknek nevezem önt, mert ön önkényesen kiválasztott egyes képviselőket a december 12-i úgynevezett incidensekben, nem azokat, akik annak a pártnak voltak tagjai, amelyhez ön akkor még tartozott, hanem láthatóan azokat, akiken megakadt a szeme.

Последнее обновление: 2012-02-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Английский

The appalling fate of the little-known-about Rohingya people, especially those fleeing by boat as refugees that are the subject of this resolution, has renewed our attention on the despotic regime in Burma, a country so rich in human potential otherwise. The brutality of the military junta stands in stark contrast to the action of Thailand, which has only partially, in my view, discharged its responsibility for the Rohingya refugees as it unfortunately alleges that most of them are purely economic refugees which I believe to be highly unlikely, and tried sending them back. Thailand must take more seriously its growing role as a force for stability and humanity in the region.

Венгерский

A kevéssé ismert rohingják megdöbbentő sorsa, különösen azoké, akik csónakokon menekültek el az országból, és akikről ez az állásfoglalás szól, most újra az egyébként emberi képességekben gazdag burmai despota rezsimre vonta a figyelmünket. A katonai junta brutalitása merőben eltér Thaiföld lépésétől, amellyel, véleményem szerint, csupán részben teljesítette a rohingja menekültekkel szembeni kötelességét, mivel sajnos azt állította, hogy a többségük csupán gazdasági menekült – ami véleményem szerint nagyon valószínűtlen –, és megpróbálta őket visszaküldeni. Thaiföldnek sokkal komolyabban kell vennie egyre növekvő szerepét, miszerint ő a stabilitás és az emberiesség hajtómotorja a régióban.

Последнее обновление: 2014-10-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: EP_transcript

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK