Спросить у Google

Вы искали: iau (Английский - Датский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Датский

Информация

Английский

Use IAU abbreviations

Датский

Brug IAU's forkortelser

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Английский

Use IAU abbreviations

Датский

Brug IAU' s forkortelser

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Show IAU-standard constellation abbreviations

Датский

Vis IAU-standardforkortelser for stjernebilleder

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Английский

Use official IAU abbreviations for constellation names.

Датский

Brug officielle IAU- korkortelser til stjernebilleders navne.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Английский

IAU assisted in presentation to staff both administrative and technical on audit and control requirements of Regulation 438/01

Датский

Den interne revisionstjeneste deltog i forbindelse med præsentationen af revisions- og kontrolkravene i forordning (EF) nr. 438/01 for det administrative og tekniske personale.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The CBs may relyontheworkoftheinternalaudit units(IAU)ifthey havesufficiently veri-fiedsuch work.

Датский

Der foreligger imidlertid ikke krav om at verificere rettighederne som sådan inden for de omfattendetest.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Although many lessons learned in relation to CI exercises apply to IAU, and vice-versa, a comprehensive review has never been undertaken.

Датский

Uanset at mange af de erfaringer, der er gjort med øvelserne vedrørende anfægtelsesinspektioner, kan anvendes i efterforskninger af påstået brug og omvendt, er der aldrig blevet foretaget en omfattende gennemgang heraf.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Английский

In such a comprehensive review, previous lessons learned and evaluation reports from IAU and CI exercises (both table-top and field) will be analysed, and a workshop will be held to bring together experts involved in such exercises in order to share best practice, and to inform future exercises, especially in relation to investigations of alleged use.

Датский

I en sådan omfattende gennemgang vil hidtil indhøstede erfaringer og evalueringsrapporter fra øvelser vedrørende efterforskninger af påstået brug og anfægtelsesinspektioner (både skrivebordsøvelser og praktiske øvelser) blive analyseret, og der vil blive afholdt en workshop, således at eksperter involveret i sådanne øvelser kan udveksle bedste praksis og formidle oplysningerne videre til fremtidige øvelser, særlig med hensyn til efterforskninger af påstået brug.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Investigation of alleged use exercises: Since entry into force of the CWC, the Technical Secretariat, often in cooperation with States Parties, has conducted a number of exercises related to Articles IX and X of the CWC, including both investigations of alleged use (IAU) and challenge inspections (CI).

Датский

Efterforskning af øvelser i påstået brug: Siden ikrafttrædelsen af CWC har det tekniske sekretariat, ofte i samarbejde med deltagende stater, gennemført en række øvelser i henhold til artikel IX og X i CWC, herunder både efterforskninger af påstået brug og anfægtelsesinspektioner.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Английский

President. — The next item is the report by Mr Den iau, on behalf of the Political Affairs Committee, on the creation of a Sakharov Prize (Doc.

Датский

Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er betænkningen af Deniau for det politiske udvalg om indstiftelse af en Sakharov-pris (dok. A2-137/85).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

President. — The next item is the report by Mr Den iau, on behalf of the Committee on Development and Cooperation, on the granting of emergency aid to Vietnam (Doc. 1-1270/82).

Датский

Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er betænkning (dok.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Withregardtothe Court’s observationin footnote9thatin Denmark the IAU was involvedintheselection process ofthe CB, which wasfinally contracted directly by the PA after proposal by the IAU, it should be noted that the CB’s contract wasrenewedforfinancial years 2009 and 2010 withthesignatory beingthecom-petent authority.

Датский

Hvad angår Rettens bemærkning i fodnote 9 om,ati Danmarkvar deninterne revisionsenhedinvolvereti udvælgelsen af godkendelsesorganet,som betalings-organetindgik direktekontrakt med på forslagafdeninternerevisionsenhed, bør det bemærkes, at godkendelsesorganets kontrakt blevfornyetforregnskabs-årene2009og2010,hvordenkompe-tente myndighed var den underskrivende part.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

This amendment was tabled by Mr Poettering, Mr Penders, Mr Habsburg and Mr Croux, on behalf of the Group of the European People's Party, Sir Henry Plumb, Mr Prag, Sir Peter Vanneck and Sir James Scott-Hopkins, on behalf of the European Democratic Group, Mr Den iau, Mrs Veil and Mr Gawronski, on behalf or the Liberal and Democratic Group, and Mr Coste-Floret, on behalf of the Group of the European Democratic Alliance.

Датский

Herman (PPE), ordfører. — (FR) Hr. formand, jeg er glad for at kunne meddele Dem, at udvalget om øko nomi, valutaudvalget og industripolitik enstemmigt vedtog den betænkning, som jeg har den ære at fore lægge for Dem.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The Guides tab lets you toggle whether non-objects are displayed (ie;, constellation lines, constellation names, the Milky Way contour, the celestial equator, the ecliptic, the horizon line, and the opaque ground). You can also choose whether you would like to see Latin constellation names, IAU -standard three-letter abbreviations, or constellation names using your local language.

Датский

Med indstillingerne på fanebladet Hjælpelinjer bestemmer du om ikke objekter skal vises. Det drejer sig f. eks. om: linjer i stjernebilleder, stjernebilledernes navne, omridset af mælkevejen, himmelens ækvator, ekliptika, horisontlinjen og de dele af himmelrummet jorden selv skygger for. Du kan også vælge om stjernebilledernes navne skal skrives på dansk, latin eller forkortelser på 3 bogstaver i følge IAU s standarder.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The Guides tab lets you toggle whether non-objects are displayed (ie;, constellation lines, constellation names, the Milky Way contour, the celestial equator, the ecliptic, the horizon line, and the opaque ground). You can also choose whether you would like to see Latin constellation names, IAU-standard three-letter abbreviations, or constellation names using your local language.

Датский

Med indstillingerne på fanebladet Hjælpelinjer bestemmer du om ikke objekter skal vises. Det drejer sig f.eks. om: linjer i stjernebilleder, stjernebilledernes navne, omridset af mælkevejen, himmelens ækvator, ekliptika, horisontlinjen og de dele af himmelrummet jorden selv skygger for. Du kan også vælge om stjernebilledernes navne skal skrives på dansk, latin eller forkortelser på 3 bogstaver i følge IAUs standarder.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK