Спросить у Google

Вы искали: and destroys (Английский - Коса)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Коса

Информация

Английский

and destroys

Коса

sikhululekile

Последнее обновление: 2017-01-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

instantiate and destroy the conduit

Коса

zekelisa ukwatshabalalisa isinikezeli

Последнее обновление: 2014-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Persecute and destroy them in anger from under the heavens of the LORD.

Коса

Basukele ngomsindo, ubatshabalalise, bangabikho phantsi kwamazulu kaYehova.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, saith the LORD.

Коса

Ke ukuba bathe abeva, ndolunyothula olu hlanga, ndilunyothule, ndilutshabalalise; utsho uYehova.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.

Коса

Kodwa ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu bazeyisela izihlwele ekuthini zicele uBharabhas, zimtshabalalise uYesu.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The Invincible and the Inflexible were sent far from home to intercept and destroy Graf Spee's successful cruiser squadron.

Коса

Invincible kunye neInflexible zathuwayelwa kude nekhaya ukuthintela nokutshabalalisa iinqanawa eziliqela zemfazwe eziphumelelayo zikaGraf Spee.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.

Коса

Banekisa imibane, uziphangalalise; Thuma iintolo zakho, uziduba-dube.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The chance of coming on a rich town, to fight and kill, to take what they wanted and destroy what they did not.

Коса

Kwakukho amathuba okuza kwidolophu ezityebileyo ukuzela uzokulwa nokubulala bathathe abakufunayo bahsiye abangakufuniyo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Their aircraft also intercept and destroy enemy attacking and reconnaissance aircraft, and provide long-range reconnaissance for their own Fleet.

Коса

Inqwele-meyo zazo zikwathintela, zitshabalalise uthshaba eluhlaselayo nenqwele-meya ezihlelayo, inikeze ukuhlola oku thatha umgama emde kwinqanawe zayo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

What shall therefore the lord of the vineyard do? he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others.

Коса

Uya kwenza ntoni na ke ngoko umninisidiliya? Wofika abatshabalalise abo balimi, asinikele kubambi isidiliya eso.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

He shall come and destroy these husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard it, they said, God forbid.

Коса

Uya kufika abatshabalalise abo balimi, asinikele bambi isidiliya eso. Bathe ke bakukuva oko, Mayingabikho loo nto!

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And am I now come up without the LORD against this land to destroy it? the LORD said unto me, Go up against this land, and destroy it.

Коса

Ngokunje ndinyuke ndeza kulonakalisa eli lizwe, ndingenaye uYehova, yini na? UYehova uthe kum, Nyuka uye kweli lizwe, ulonakalise.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And he will stretch out his hand against the north, and destroy Assyria; and will make Nineveh a desolation, and dry like a wilderness.

Коса

Uya kusolula isandla sakhe ngakwelisentla, ayitshabalalise iAsiriya, ayenze ibe linxuwa iNineve, ayenze umqwebedu onjengentlango.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Am I now come up without the LORD against this place to destroy it? The LORD said to me, Go up against this land, and destroy it.

Коса

Ngokunje ndinyuke ndeza kuyonakalisa le ndawo, ndingenaye uYehova yini na? NguYehova lo uthe kum, Nyuka, uye kulonakalisa eli lizwe.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And I will appoint over them four kinds, saith the LORD: the sword to slay, and the dogs to tear, and the fowls of the heaven, and the beasts of the earth, to devour and destroy.

Коса

Ndobavelela ngeentlobo ezine, utsho uYehova: ikrele, ukuba libulale; izinja, ukuba zirhwiqilize; iintaka zezulu nezilo zomhlaba, ukuba zidle, ukuba zonakalise.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And they shall make a spoil of thy riches, and make a prey of thy merchandise: and they shall break down thy walls, and destroy thy pleasant houses: and they shall lay thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the water.

Коса

Baya kubuthimba ubutyebi bakho, bayiphange into orhweba ngayo, bazigunguxule iindonga zakho, bazidilize izindlu zakho ezinqwenelekayo, bawatshonise emanzini amatye akho, nemithi yakho, nothuli lwakho.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And thou shalt say to Jehoiakim the king of Judah, Thus saith the LORD; Thou hast burned this roll, saying, Why hast thou written therein, saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from thence man and beast?

Коса

Uze uthi kuYehoyakim ukumkani wakwaYuda, Utsho uYehova ukuthi, Wena uyitshisile le ncwadi isongwayo, usithi, Yini na ukuba ubhale kuyo ukuthi, Ukumkani waseBhabheli uya kuza eze, alonakalise eli lizwe, aphelise umntu nenkomo kulo?

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down, and destroy it; yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till seven times pass over him;

Коса

Le nto yokuba ukumkani ebone umlindi ongoyingcwele esihla emazulwini, esithi, Wugawuleni lo mthi, niwonakalise; kodwa isiphunzi esineengcambu zawo, sishiyeni emhlabeni, siphanjiwe ngesinyithi nobhedu eluhlazeni lwasendle; sinyakamiswe ngumbethe wezulu, ahlulelane neenkomo ngotyani, kude kudlule phezu kwakhe amaxesha amisiweyo asixhenxe:

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Come against her from the utmost border, open her storehouses: cast her up as heaps, and destroy her utterly: let nothing of her be left.

Коса

Yizani kulo, nivale ngeenxa zonke; vulani amaqonga alo; lifumbeni ngokwezidimbilili, nilisingele phantsi, kungasali nento kulo.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Go ye up upon her walls, and destroy; but make not a full end: take away her battlements; for they are not the LORD's.

Коса

Nyukani ezindongeni zayo, nonakalise; kodwa ningagqibeli kuphele; susani amasebe ayo, ngokuba engengakaYehova.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK