Спросить у Google

Вы искали: my deepest sympathy with you and your family (Английский - Коса)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Коса

Информация

Английский

my deepest sympathy with you and your family

Коса

Uvelwano lwam olunzulu nawe kunye nosapho lwakho

Последнее обновление: 2020-07-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

may god bless you and your family

Коса

wanga uThixo angakusikelela wena nosapho lwakho

Последнее обновление: 2016-07-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

God be with you and your family during this di fficult time

Коса

Wanga uThixo angaba nawe nosapho lwakho kula maxesha anzima

Последнее обновление: 2021-04-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;

Коса

Yabonani, mna ndiyawumisa umnqophiso wam nani, nembewu yenu emva kwenu,

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The LORD shall increase you more and more, you and your children.

Коса

UYehova wonandisa nina ngakumbi nangakumbi, Abandise oonyana benu.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

I hope you and your loved ones are well in this still very difficult time.

Коса

inkumbulo yam iguqulelwe

Последнее обновление: 2020-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.

Коса

oko ke kukuze ndivuseleleke nam phakathi kwenu, ngalo ukholo olukuthi sobabini, ngolwenu kwanangolwam.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.

Коса

Wathi ngoko uYesu kuwo, Liselixesha elifutshane endinani, ndize ndiye kowandithumayo.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.

Коса

Bubugwenxa benu obunahlukanisileyo noThixo wenu, zizono zenu ezibusithelisileyo ubuso bakhe kuni, ukuba angevi.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you.

Коса

Ndonibeka, ndiniqhamise, ndinandise, ndiwumise umnqophiso wam nani, nidle amahasa,

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Now therefore stand still, that I may reason with you before the LORD of all the righteous acts of the LORD, which he did to you and to your fathers.

Коса

Kaloku ke yimani, ndimangalelane nani phambi koYehova ngayo yonke imisebenzi yobulungisa kaYehova, ayenzileyo kuni nakooyihlo.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And Israel said unto Joseph, Behold, I die: but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers.

Коса

USirayeli wathi kuYosefu, Yabona, ndiza kufa; uThixo uya kuba nani, anibuyisele ezweni looyihlo.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you; and so doth Marcus my son.

Коса

Liyanibulisa ibandla eliseBhabheli, elinyuliweyo kunye nani; noMarko unyana wam uyabulisa.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

One law and one manner shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you.

Коса

Umyalelo woba mnye, nesiko loba linye kuni, nakumphambukeli ophambukele kuni.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And he said unto them, Let the LORD be so with you, as I will let you go, and your little ones: look to it; for evil is before you.

Коса

Wathi kubo, Makube njalo kambe; uYehova makabe nani, njengokuba ndinindulula nina nentsapho yenu. Khangelani, kukho ububi phambi kwenu.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Ye shall walk in all the ways which the LORD your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.

Коса

Hambani ngeendlela zonke awaniwisela umthetho ngazo uYehova uThixo wenu, ukuze niphile; kulunge kuni, niyolule imihla ezweni eloniya kulima.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.

Коса

Soninika ke iintombi zethu, sizeke iintombi zenu, sihlale nani, sibe bantu banye.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And behold, Boaz came from Bethlehem, and said unto the reapers, The LORD be with you. And they answered him, The LORD bless thee.

Коса

Wathi gqi uBhohazi, evela eBhetelehem, wathi kubavuni, UYehova makabe nani. Bathi kuye, UYehova makakusikelele.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Now therefore fear ye not: I will nourish you, and your little ones. And he comforted them, and spake kindly unto them.

Коса

Ngoko musani ukoyika; ndonondla nina, nentsapho yenu. Wabathuthuzela ke, wathetha kakuhle nabo.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.

Коса

Waphendula uYesu wathi, Sizukulwanandini singakholwayo, sigwenxa, koda kube nini na ndikuni, ndininyamezele? Mzise apha unyana wakho.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK