Спросить у Google

Вы искали: occasions (Английский - Коса)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Коса

Информация

Английский

It is unwise not to use tugs on occasions.

Коса

Asibobulumko ukungasebenzisi oodokolwane ngamaxa athite.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

But on occasions the operation of either may be prohibited.

Коса

Kodwa ngamanye amaxesha ukusebenza kwayo nayiphi kunganqandwa.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The Captain is usually called on the following occasions.

Коса

Umphathi ubizelwa okukulandelayo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The operation of decorating a ship with flags on occasions of celebration.

Коса

Umsebenzi wokuhombisa inqanawe ngeflegi kwimicimbi yesikhumbuzo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

There are occasions when the employment of a commercial pilot is compulsory.

Коса

Kubakho amaxesha apho kunyanzelekile ukuba kuqeshwe umqhubi ongowezorhwebo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

On other occasions the services of a pilot to control tugs may be necessary.

Коса

Maxa wambi kungayimfuneko ukusetyenziswa komqhubi ukulawula oodokolwane.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The awning is spread beneath the main awning on ceremonial and state occasions.

Коса

Isikhuseli seseyile sisasazeka ngaphantsi kondoqo osisikhuseli seseyile kwitheko kunye nakumatheko esizwe.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

They may also be required on ceremonial occasions, or for certain operations in war.

Коса

Zingafuneka kwiziganeko ezithile zenkonzo eyodwa okanye kumsebenzi othile kwimfazwe.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Behold, he findeth occasions against me, he counteth me for his enemy,

Коса

Yabona, ufuna izizekabani zokuthibana nam, Uthi ndilutshaba lwakhe.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Military parades are formal occasions, thus the dress and behaviour are also formal.

Коса

Ukuhamba ngoluhlu komkhosi ukuze wenze umboniso kungumcimbi osesikweni, yiyo lonto isinxibo nokuziphatha kusesikweni.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Special attention should be paid to the condition of shackles on all occasions of weighing.

Коса

Ingqwalaselo inokungxininisa kwimeko yamakhamandela kwithuba lonke lokuveyisha.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Occasions arise when it is necessary to search for, locate and salvage an aircraft.

Коса

Amathuba avela xa kuyimfuneko ukuwakhangela, bonisa kwaye uzindise ilahleko yenqwelo-moya.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Unfortunately many occasions requiring drastic and rapid action are allowed to arise quite unnecessarily.

Коса

Ngelishwa kumathumba amaninzi kufuneka ngendlela ekhawulezileyo kwaye zivumelekile ukuba zinyuke xa ziyimfuneko.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

He needs your social participation on these occasions and a negative attitude will make it unpleasant for everyone.

Коса

Iqabane lakho lifuna uthathe inxaxheba kwimicimbi yasekuhlaleni kwaye ukuziphatha ngendlela engalunganga kuya konakalisa izinto kumntu wonke.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

However, the Nelson was unlucky in being hit on various occasions by two mines and a torpedo.

Коса

Ngoko iNelson yaba nelishwa lokubetha izihlandlo ezohlukeneyo ngeebhombu ezimbini kunye nembumbulu.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

On these occasions the pilot is in control in order to avoid the controversial procedure of dual control.

Коса

Kwezo meko umqhubi nguye olawulayo ukwenzela ukunqanda ingxuba-kaxaka yolawulo lomgqaqo ngabantu ababini.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The same can be said for occasions when the speed of the boat should be reduced before altering course.

Коса

Kunokuthethwa ngokufana kwizehlo xa isantya sesikhephe sinokucuthwa phambi kwenkqubo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

A flagstaff erected in the foremost part of the bows of a ship on which the Jack is worn on specified occasions.

Коса

Abasebenzi beflegi bayimisa kweyona ndawo iphambili yamatolo enqanawa apho isixhobo sokunyusa iflegi simiswa khona ngamaxesha akhethekileyo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

However, on some occasions it may be necessary for the man himself to control his own positioning of the chair.

Коса

Ngoko, kwamanye amathuba kungaba yimfuneko kwindoda ukulawula indawo yakhe yesitulo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Most Captains require in addition that the Officer of the Watch should report to them on the following occasions.

Коса

Abaphathi abaninzi bafuna ukongeza ukuba umphathi wabalindi makachaze ingxelo kubo kulemiba ilandelayo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK