Спросить у Google

Вы искали: persian (Английский - Коса)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Коса

Информация

Английский

Persian

Коса

i-Persian

Последнее обновление: 2014-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Persian

Коса

umPersia

Последнее обновление: 2014-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Farsi (Persian)

Коса

FrisianName

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Английский

So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian.

Коса

Lo Daniyeli waba nempumelelo ebukumkanini bukaDariyo, nasebukumkanini bukaKoreshi umPersi.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The "Batillus" carries oil from the Persian Gulf to a French deepwater port near Le Havre.

Коса

Ibatillus ithatha i-oyile ukusuka kwiPersian Gulf iye nayo kumanzi anzulu esiFrentshi kumacala asekhohlo enqanawa ecaleni le Le Haure.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

They were designed to replace the Loch and Bay class frigates for service in the Persian Gulf and foreign stations.

Коса

Zazakhelwe ukuthathindawo yeqela iLoch neBay iinqanawa zemfazwe ezibalekayo ekusebenzeni kwiPersian Gulf nezikhululo zamanye amazwe.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The West European countries and Japan draw their imports primarily from countries in the Persian Gulf area and from North and West Africa.

Коса

Amazwe asentshona Europe ne Japan atsale abangenisi babo okokuqala kwizizwe ezikwingingqi yePersian Gulf nakumntla wentshona ye Afrika.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

It is also no longer the Persian Gulf-Japan route which in the past employed all the record-breaking tankers.

Коса

Ayiseyiyo I (Persian Gulf-Japan) indlela kwiminyaka edlulileyo eyaphula irekodi ngesithuthi sepetroli.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The main supply areas at present are the USSR, countries in the Persian Gulf area, Algeria, Libya, Nigeria, Canada and the USA.

Коса

Izixhobisi ezizintloko zengingqi ngalomzuzu iUSSR, amazwe akwingingqi ye Persian Gulf, Algeria, Libya, Nigeria, Canadakunye ne USA.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

If there is a sufficient quantity of cargo on offer on fixed routes, such as the transportation of oil from the Persian Gulf to Japan or to Europe, the ships will become very large.

Коса

Ukuba kukho umlinganiselo owaneleyo womthwalo ubonelelo kwindlela ezinga guquguqukiyo, njengothutho lwe -oyile ukusuha kwiGalufu Persian ukuya eJapani okanye eYurophu, iinqanawa ziya kuba nkulu.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The Levites in the days of Eliashib, Joiada, and Johanan, and Jaddua, were recorded chief of the fathers: also the priests, to the reign of Darius the Persian.

Коса

Malunga nabaLevi, ngemihla kaEliyashibhi, noYoyada, noYohanan, noYaduwa, kwabhalwa iintloko zezindlu zooyise; nezababingeleli, ebukumkanini bukaDariyo umPersi.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Similar developments are also likely in the future for the trade between Europe and the Near East (Western Europe-USSR-Persian Gulf) and between Asia and Australia.

Коса

Iinkqubela-phambili ezifanayo zizakuthetheka kwixa elizayo kuthengiso phakathi kwe-Europe kunye ne Mpuma esondeleyo naphakathi kwe-Asia neAustralia.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

In the approaches to the world's ports, the English Channel, the Straits of Malacca and the Straits of Hormuz in the Persian Gulf, there are large concentrations of ships, and the captains and navigating officers require a great deal of skill and experience to manoeuvre a large tanker or a fast container ship through in safety.

Коса

Indlela yokubona amazibuko ehlabathi umjelokazi wesingesi iNyoba yaseMalacca neNyoba zeHamuz kwiPersian Gulf kukho ugxininiso olukhulu lwenqanawa nekhapteni nabaqhubi benqanawa abakhulu abafuna ubuchule obukhulu nolwazi olwandileyo ukuphamba itanki enkulu okanye ibhokisi yenqanawa ekhawulezayo kuphepho

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

It is therefore by no means improbable that the sizes of ship employed on the Persian Gulf-Japan route in particular will increase initially to 500,000 tons, then to 700,000 tons and finally by the turn of the century to 1,000,000 tons.

Коса

Ayifanelekanga kubakho into yokuba umlinganiselo wenqanawa eqheshiweyo kwiPersian Gulf kwindlela yaseJapani iyakunyuka ekuqaleni ukuya kumakhulu emahlanu amawaka eetoni, uye kumakhula asixhenxe amawaka eetoni okokugqibela ekuqaleni kwenkulungwane ukuya kwisigidi seetoni.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The Malacca Straits offer considerable savings in distance, time and costs for shipping bound from Europe, East Africa, South Asia, or the Persian Gulf to the Far East Draught limitations in this channel prevent ships of more than 200,000 deadweight tons making this passage however.

Коса

Izithintelo zenkqubela zase Malacca zinika ugcino-mali oluqwalasekekayo kumgama okude, kwixesha nakumaxabiso oshishino ngenqanawa, abambeke ukusuka e-Europe,empuma-Afrika, kumantla e-Asia okanye kwi Persian Gulf ukuya kwi Ntsona ekude, izithintelo kweli jelo lunqanda iinqanawa ezingaphezulu kwamakhulu amabini amawaka abunzima bufileyo beetoni ekwenzeni ipaseji nakanjani.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.

Коса

Kaloku ke, kumkani, siqinise isalelo, uwubhale umbhalo, ongenakuguqulwa wona, ngokomthetho wamaMedi namaPersi, ongenakutshitshiwa bani.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

PERES; Thy kingdom is divided, and given to the Medes and Persians.

Коса

Elokuba peres lithi, Buyahlulwa ubukumkani bakho, bunikwe amaMedi namaPersi.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is, That no decree nor statute which the king establisheth may be changed.

Коса

Aza la madoda eza edlongozela kukumkani, athi kukumkani, Yazi, kumkani, ukuba amaMedi namaPersi anomthetho wokuba singabi nakuguqulwa sonke isalelo nommiselo, abewumisile ukumkani.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Then they came near, and spake before the king concerning the king's decree; Hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a petition of any God or man within thirty days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.

Коса

Ezo asondela, athetha phambi kokumkani ngesalelo sokumkani, athi, Akusibhalanga na isalelo sokuthi: Bonke abathandaza nakongubani, uthixo nomntu, ongenguwe, kumkani, ngeentsuku ezimashumi mathathu, mabajulelwe emhadini weengonyama? Waphendula ukumkani wathi, Loo nto iqinisekile ngokomthetho wamaMedi namaPersi, ongenakutshitshiswa bani wona.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that it be not altered, That Vashti come no more before king Ahasuerus; and let the king give her royal estate unto another that is better than she.

Коса

Ukuba kuthe kwalunga kukumkani, makuphume ilizwi lokumkani ebusweni bakhe, libhalwe emithethweni yamaPersi namaMedi, ukuze lingatshitshi, lokuba uVashti angabi seza phambi kokumkani uAhaswerosi, ukumkani abunikele ubukumkanikazi bakhe kuwabo olungileyo kunaye.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK