Спросить у Google

Вы искали: allgemeine (Английский - Мальтийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Мальтийский

Информация

Английский

"allgemeine Betriebserlaubnis" in German law;

Мальтийский

"allgemeine Betriebserlaubnis" fil-liġi Ġermaniża;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

"allgemeine Betriebserlaubnis" in German law;

Мальтийский

"allgemeine Betriebserlaubnis" fil-liġi Ġermaniża;

Последнее обновление: 2013-02-26
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn - (Bonn Local General Sickness Fund), Bonn

Мальтийский

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn - (il-Fond Lokali għall-Mard Ġenerali), Bonn

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg (Local General Sickness Fund, Bad Godesberg), Bonn-Bad Godesberg

Мальтийский

Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg (il-Fond Lokali għall-Mard Ġenerali, Bad Godesberg), Bonn-Bad Godesberg

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The competent Allgemeine Ortskrankenkasse (Local General Sickness Fund) of the place of residence or place of stay of the person concerned

Мальтийский

L-Allgemeine Ortskrankenkasse (il-Fond Lokali għall-Mard Ġenerali) kompetenti tal-post tar-residenza jew tal-post fejn qiegħda l-persuna interessata

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn - (Bonn Local General Sickness Fund), Bonn, except where insured with an auxiliary fund

Мальтийский

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn - (il-Fond Lokali Ġenerali għall-Mard f'Bonn), Bonn, barra fejn assigurat ma' fond awżiljarju

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Attendance at a school or comparable educational establishment in another Member State shall be regarded as equivalent to attendance at a school or educational establishment pursuant to Articles 227(1)(1) and 228(1)(3) of the Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (general social security act), Article 116(7) of the Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (Federal Act on Social Insurance for Persons engaged in Trade and Commerce) and Article 107(7) of the Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (social security act for farmers), when the person concerned was subject at any time to Austrian legislation on the grounds that he pursued an activity as an employed or self-employed person, and the contributions provided for under Article 227(3) of the ASVG, Article 116(9) of the GSVG and Article 107(9) of the BSGV are paid.

Мальтийский

L-attendenza fi skola jew stabbiliment edukattiv komparabbli fi Stat Membru ieħor għandha titqies bħala ekwivalenti għal attendenza fi skola jew fi stabbiliment edukattiv skond l-Artikoli 227(1)(1) u 228(1)(3) ta’ l-Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (l-att ġenerali dwar is-sigurtà soċjali), l-Artikolu 116(7) tal-Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (l-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni Soċjali għall-Persuni li jaħdmu fin-Negozju u l-Kummerċ) u l-Artikolu 107(7) tal-Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (l-att dwar is-sigurtà soċjali għall-bdiewa), meta l-persuna kkonċernata kienet suġġetta f’xi żmien għal-leġiżlazzjoni Awstrijaka minħabba r-raġunijiet li huwa żvolġa attività bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha, u li l-kontribuzzjonijiet ipprovduti taħt l-Artikolu 227(3) tal-ASVG, l-Artikolu 116(9) tal-GSVG u l-Artikolu 107(9) tal-BSGV huma mħallsa.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Frankfurter Allgemeine Zeitung (2011) Gemeinschaftsanleihen: Eurobonds erhöhen Zinslast um Milliarden, by Philip Plickert, 19 July 2011, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/gemeinschaftsanleihen-eurobonds-erhoehen-zinslast-um-milliarden-11115183.html#Drucken

Мальтийский

Frankfurter Allgemeine Zeitung (2011) Gemeinschaftsanleihen: Eurobonds erhöhen Zinslast um Milliarden, Philip Plickert, id-19 ta' Lulju 2011, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/gemeinschaftsanleihen-eurobonds-erhoehen-zinslast-um-milliarden-11115183.html#Drucken

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

To calculate the theoretical amount in respect of benefits based on a pension account under the General Pensions Act (Allgemeines Pensionsgesetz – APG) of 18 November 2004 for the purposes of Article 46(2)(a) of the Regulation, the competent institution takes into account, for each insurance month completed under other Member States’ legislation, that portion of the total credit determined in accordance with the APG on the reference date which corresponds to the quotient of the total credit and the number of insurance months on which the total credit is based."

Мальтийский

Għall-kalkolu ta’ l-ammont teoretiku msemmi fl-Artikolu 46(2), punt a tar-Regolament f’dak li jikkonċerna l-benefiċċji bbażati fuq il-kont ta’ pensjoni skond il-liġi ġenerali dwar il-pensjonijiet (APG) tat-18 ta’ Novembru 2004, l-istituzzjoni kompetenti tikkunsidra, għal kull xahar imwettaq ta’ assigurazzjoni taħt il-leġiżlazzjoni ta’ Stati Membri oħra, il-porzjon tal-kreditu totali ddeterminat b’konformità ma’ l-APG fil-ġurnata tal-ftuħ tad-dritt għall-pensjoni li tikkorrispondi mal-kwozjent tal-kreditu totali u tan-numru tax-xhur ta’ assigurazzjoni li fuqu jiġi bbażat il-kreditu totali.”

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

Where [DG 12 of the new Implementing Regulation] leads to periods of childcare pursuant to Articles 227a and 228a of the Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (general social security act), Articles 116a and 116b of the Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (Federal Act on Social Insurance for Persons engaged in Trade and Commerce) and Articles 107a and 107b of the Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (social security act for farmers) being superseded by insurance periods completed in another Member State, the theoretical amount calculated pursuant to Article 52(1)(b)(i) must be increased by the amount which would arise under Austrian legislation if the periods of childcare were taken into account for those insurance periods.

Мальтийский

Fejn [id-DG 12 tar-Regolament Implimentattiv il-ġdid] iwassal biex il-perjodi ta’ kura tat-tfal skond l-Artikoli 227a u 228a ta’ l-Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (l-att dwar is-sigurtà soċjali ġenerali), l-Artikoli 116a u 116b tal-Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (l-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni Soċjali għall-Persuni li jaħdmu fin-Negozju u l-Kummerċ) u l-Artikoli 107a u 107b tal-Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (l-att dwar is-sigurtà soċjali għall-bdiewa) jkunu mibdula minn perjodi ta’ assigurazzjoni kkompletati fi Stat Membru ieħor, l-ammont teoretiku kkalkulat skond l-Artikolu 52(1)(b)(i) għandu jiżdied bl-ammont li kien jirriżulta taħt il-leġiżlazzjoni Awstrijaka kieku l-perjodi ta’ kura tat-tfal kellhom jitqiesu għal dawk il-perjodi ta’ assigurazzjoni.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Where pursuant to Article 6 substitute periods under an Austrian pension insurance scheme have been completed, but these cannot form a basis for calculation pursuant to Articles 238 and 239 of the Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (general social security act), Articles 122 and 123 of the Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (Federal Act on Social Insurance for Persons engaged in Trade and Commerce) and Articles 113 and 114 of the Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (social security act for farmers), the calculation basis for periods of childcare pursuant to Article 239 of the ASVG, Article 123 of the GSVG and Article 114 of the BSVG shall be used.

Мальтийский

Fejn f’konformità ma’ l-Artikolu 6 perjodi sostituttivi taħt skema ta’ assigurazzjoni tal-pensjoni Awstrijaka ġew ikkompletati, iżda dawn ma jistgħux jikkostitwixxu l-bażi għall-kalkolu skond l-Artikoli 238 u 239 ta’ l-Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (l-att dwar is-sigurtà soċjali ġenerali), l-Artikoli 122 u 123 tal-Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (l-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni Soċjali għall-Persuni li jaħdmu fin-Negozju u l-Kummerċ) u l-Artikoli 113 u 114 tal-Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (l-att dwar is-sigurtà soċjali għall-bdiewa), il-bażi tal-kalkolu għall-perjodi ta’ kura tat-tfal skond l-Artikolu 239 ta’ l-ASVG, l-Artikolu 123 ta’ l-GSVG u l-Artikolu 114 ta’ l-BSVG għandhom jintużaw.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

If an Allgemeine Ortskrankenkasse (Local General Sickness Fund) would be competent accordingly, the person concerned comes under the AOK-Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Local General Sickness Fund - Rhineland, Regional Directorate Bonn).`;

Мальтийский

Jekk Allgemeine Ortskrankenkasse (Fond Lokali għall-Mard Ġenerali) ikun kompetenti kif xieraq, il-persuna interessata taqa' taħt l-AOK-Rheinland, ir- Regionaldirektion Bonn (id-Direttorat Ġenerali tal-Fond Lokali għall-Mard Ġenerali għar-Rhineland f'Bonn).';

Последнее обновление: 2017-03-12
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The words 'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Local General Sickness Fund Bonn), Bonn` and 'the sickness insurance institution with which the claimant or pensioner is insured` shall be replaced by 'the sickness insurance fund chosen by the person concerned in the place of residence.

Мальтийский

Il-kliem 'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (il-Fond Lokali ta' Bonn għall-Mard Ġenerali), Bonn' u l-kliem 'l-istituzzjoni ta' l-assigurazzjoni għall-mard li magħha jkunu assigurati l-pretendent jew il-pensjonant' għandhom jiġu mibdula bil-kliem 'il-fond ta' l-assigurazzjoni għall-mard magħżul mill-persuna interessata fil-post ta' residenza permanenti.

Последнее обновление: 2017-03-12
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

under point 1 (a), the words 'the competent Allgemeine Ortskrankenkasse (Local General Sickness Fund) of the place of residence of the person concerned` shall be replaced by 'The sickness fund chosen by the person concerned in the place of residence.`;

Мальтийский

fil-punt 1 (a), il-kliem 'l-Allgemeine Ortskrankenkasse kompetenti (il-Fond Lokali għall-Mard Ġenerali) tal-post ta' residenza permanenti tal-persuna interessata' għandu jiġi mibdul bil-kliem 'Il-fond għall-mard magħżul mill-persuna interessata fil-post tar-residenza permanenti.';

Последнее обновление: 2017-03-12
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

under point 1 (b), the words 'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Local General Sickness Fund, Bonn), Bonn` shall be replaced by 'The sickness fund in the Bonn area chosen by the person concerned.`;

Мальтийский

fil-punt 1 (b), il-kliem 'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (il-Fond Lokali ta' Bonn għall-Mard Ġenerali), Bonn' għandu jiġi mibdul bil-kliem 'Il-fond għhall-mard fl-inħawi ta' Bonn magħżula mill-persuna interessata.';

Последнее обновление: 2017-03-12
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Other entities providing railway services to the public as defined in paragraph 2 Abs. 1 of Allgemeines Eisenbahngesetz of 29 March 1951.

Мальтийский

Entitajiet oħra li jipprovdu servizzi tal-ferroviji lill-pubbliku kif definit fil-paragrafu 2 Abs. 1 ta' Allgemeines Eisenbahngesetz tad-29 ta' Marzu 1951.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

'Gebietskrankenkasse (Regional Health Insurance Fund) competent for the place of residence or place of stay of the person concerned or, in the event of treatment at a hospital or clinic for which a Landesfonds (Land fund) is responsible, the Landesfonds competent for the place of residence or place of stay of the person concerned or the Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (General Accident Insurance Institution), Wien, which may also grant benefits`;

Мальтийский

'Gebietskrankenkasse (Fond Reġonali għall-Assigurazzjoni tas-Saħħa) kompetenti għall-post tar-residenza jew post fejn qiegħda l-persuna kkonċernata jew, fil-każ ta' trattament fi sptar jew klinika li hu responsabbli għalihom Landesfonds (Fond tal-Land), il-Landesfonds kompetenti għall-post ta' residenza jew post fejn qiegħda l-persuna kkonċernata jew l-Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzzjoni dwar Assigurazzjoni dwar Inċidenti Ġenerali), Wien, li jistgħu ukoll jagħtu benefiċċji';

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

If the employed person has no residence on German territory, German legislation shall apply as if he were employed in a place for which the Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Local General Sickness Fund of Bonn), Bonn, is competent.

Мальтийский

Jekk il-persuna impjegata m'għandhiex residenza fit-territorju Ġermaniż, il-leġislazzjoni Ġermaniża tapplika bħallikieku kienet impjegata f'post li għalih l-Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Il-Fond tal-Mard Lokali u Ġenerali ta' Bonn)), Bonn, huwa kompetenti.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The amount established as the debt of the German institutions under Article 95 of Regulation (EEC) No 574/72 for 1980 shall be settled by the Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonn Local General Sickness Fund) on behalf of all German sickness insurance institutions with the exception of the Bundesknappschaft (Federal Insurance Fund for Miners) and the agricultural sickness funds.

Мальтийский

L-ammont stabbilit bħala d-dejn ta' l-istituzzjonijiet Ġermaniżi taħt Artikolu 95 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72 għall-1980 għandu jkun sistemat mill-Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Fond Ġenerali Lokali ta' Bonn għal Mard) f'isem l-istituzzjonijiet ta' assigurazzjoni Ġermaniżi kollha għal mard, bl-eċċezzjoni tal-Bundesknappschaft (Fond ta' Assigurazzjoni Federali għal Ħaddiema tal-Minjieri) u tal-fondi għal mard agrikolu.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

lump-sum payments under Article 95 of Regulation (EEC) No 574/72 shall be determined with respect to Italian claims up to 1979 and German claims up to 1980 in accordance with Title V of that Regulation; (c) lump-sum payments owing to Italy under Article 95 of Regulation (EEC) No 574/72 for 1980 shall be established by projection of the lump-sum settlement between the German and Italian institutions for the period 1977, 1978 and 1979, account being taken of the pensioners' register of the Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonn Local General Sickness Fund) for 1977 to 1980;

Мальтийский

ħlasijiet f'somom sħaħ taħt l-Artikolu 95 tar-Regolamentent (KEE) Nru 574/72 għandhom ikunu stabbiliti għal talbiet Taljani sa l-1979 u talbiet Ġermaniżi sa l-1980, skond Titolu V ta' dak ir-Regolament; (ċ) ħlasijiet f'somom sħaħ dovuti lill-Italja taħt l-Artikolu 95 tar-Regolament Nru 574/72 għall-1980 għandhom ikunu stabbiliti b'kalkolu tas-sistemazzjoni ta' ħhlasijiet f'somom sħaħ bejn l-istituzzjonijiet Ġermaniżi u Taljani għall-perjodu 1977, 1978 u 1979, meħud kont tar-reġistru tal-penzjonanti ta' l-Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Fond Ġenerali Lokali ta' Bonn għal Mard) mill-1977 sa l-1980;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK