Спросить у Google

Вы искали: measurability (Английский - Мальтийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Мальтийский

Информация

Английский

Measurability

Мальтийский

Tkejjil

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The difficult measurability of undeclared work makes this particularly difficult.

Мальтийский

Id-diffikultà biex jittieħed kejl tax-xogħol mhux iddikjarat tagħmel dan partikularment diffiċli.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The specificity and measurability of the award criteria in the Concordia Bus case

Мальтийский

L-ispeċifiċità tal-kriterji ta’ lgħoti u l-mod kif setgħu jitqiesu lkaż ta’ Concordia Bus w al ta

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The specificity and measurability of the award criteria in the Concordia Bus case:

Мальтийский

L-ispeċifiċita’ ul-mod ta’ kif kriterji talaġġudikazzjoni ta’ kuntratt jistgħu jiġu mkejjla l-każ tal-Concordia Bus:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

measurability of interim targets and their adaptability to technical and scientific progress.

Мальтийский

il-possibbiltà li l-objettivi intermedji jkunu jistgħu jitkejlu u jiġu adattati għall-iżvilupp tekniku-xjentifiku.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

measurability of interim targets and their adaptability to technical and scientific progress; and

Мальтийский

il-possibbiltà li l-objettivi intermedji jkunu jistgħu jitkejlu u jiġu adattati għall-iżvilupp tekniku u xjentifiku; u,

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

measurability of the interim targets and their adaptability to technical and scientific progress;

Мальтийский

il-possibbiltà li l-objettivi intermedji jkunu jistgħu jitkejlu u jiġu adattati għall-iżvilupp tekniku-xjentifiku;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Work has beenlaunched since the time of the auditinsummer 2009toimprovethe measurability ofstrategic objectives and improveresultsindicators.

Мальтийский

Tniedaxogħolsamill-perjoduta’ verifika tas-Sajftal-2009biexjittejjebit-tkejjilta’ għanijietstrateġiċi u biexitejbul-indikaturi tar-riżultati.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The time frame and measurability of intermediate outcomes of actions and impacts in terms of injury reduction.

Мальтийский

Id-dewmien u l-kejl ta’ riżultati intermedji ta’ azzjonijiet u impatti f’termini ta’ tnaqqis ta’ korrimenti.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Such a system is a pre-requisite for the effectiveness and efficiency of individual activities and the basis for their measurability.

Мальтийский

Sistema bħal din hija prerekwiżit għall-effettività u l-effiċjenza ta' attivitajiet individwali u l-bażi għall-kapaċità ta' kejl tagħhom.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

This implies taking into account the different starting points and capabilities of countries and the need to ensure achievability, ownership and measurability.

Мальтийский

Dan jimplika li għandhom jiġu kkunsidrati l-punti ta’ tluq u l-kapaċitajiet differenti tal-pajjiżi u l-ħtieġa li l-għanijiet jitħaddnu mill-pajjiżi differenti, ikunu jistgħu jitkejlu, u jistgħu jinkisbu.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The Commission has taken oris undertaking measures to improve project/monitoring data further and to improve the measurability ofstrategic objectives.

Мальтийский

IlKummissjoni ħadet jew qed twettaq miżuri biex ittejjeb ulterjorment id-dejta tal-proġett/ tal-monitoraġġubiexittejjebit-tkejjiltal-għanijiet strateġiċi.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Systematic application of indicators in all the programmes approved bythe Commission would makeitpossible to harmonise further the entire promotion policy and enhance the measurability of the objectives pursued.

Мальтийский

L-applikazzjoni sistematika ta’ indikaturi fil-programmi kollha approvati mill-Kummiss joni jippermetti iktar armonizzazzjoni fil-politika ta’ p ro mozz jonikollha u żieda tal-potenzjal ta’ kejl tal-għanijiet miksuba.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Another element of the necessary clarity and measurability of the award criteria as formulated by the Court of Justice was that the contracting authority should only set criteria against which the information provided by the tenderers can actually be verified. ed.

Мальтийский

Intqal ukoll li piż ta’ 45 % attribwit lil dan il-kriterju ma jżommx lill-awtorità kontraenti milli tagħmel evalwazzjoni sintetika neċessarja tal-kriterji ta’ lgħoti biex tidentifika l-iktar o erta vantaġġjuża ekonomikament.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

It also states that there is scopeforimprovingthe measurability of the MIPDobjectivesalthoughthe measurability of objectivesincertain areas of actiondependslessonthedesignthan on politicalsupport(risks/assumptions).

Мальтийский

Tiddikjara wkollli hemmambitu biex tittejjebil-miżurabbiltàtal-għanijiettal-MI-PD għalkemmlil-miżurabbiltàtal-għanijiet f’ċerti oqsma ta’ azzjoni tiddependi inqas fuq it-tfassil millifuqis-sostenn politiku(riskji/ipotesijiet).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Another aspect of the necessary clarity and measurability of the award criteria, as formulated by the CJEU, was that the contracting authority can only set criteria against which the information provided by the tenderers can actually be verified. ed.

Мальтийский

meħtieġa ul-possibilita’ li l-kriterji talaġġudikazzjoni ta’ kuntratt jistgħu jitkejlu, kien li l-awtorità kontraenti biss tista’ tisabbilixxi kriterji ma’ xiex l-informazzjoni pprovduta mill-offerenti tista’ tiġi verament ivverifikata. kata.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Such projects should aim to develop common procedures to collect, collate and analyse energy consumption and emissions data to improve the measurability, transparency, social acceptability, planning and visibility of energy use and its environmental impacts.

Мальтийский

Tali proġetti għandhom jimmiraw għall-iżvilupp ta' proċeduri komuni għal ġbir, tqabbil u analizzar tad-dejta dwar il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet sabiex isir titjib fil-kejl, trasparenza, aċċettabbiltà soċjali, ippjanar u viżibbiltà tal-użu tal-enerġija u l-impatti ambjentali.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

These relate to the economics of biodiversity and ecosystem services, development and fine-tuning of indicators to allow measurability and defining how much pressure biodiversity can withstand before its loss becomes irreversible – with potentially catastrophic consequences.

Мальтийский

Dawn huma relatati mal-ekonomiji tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi, mal-iżvilupp u l-irfinar ta' indikaturi li jippermettu l-kalkolabbiltà u mad-definizzjoni dwar l-ammont ta' pressjoni li tista' tissaporti l-bijodiversità qabel it-telf tagħha jsir irriversibbli - b'konsegwenzi potenzjalment katastrofiċi.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Randomisation was stratified by geographic region, time to progression from the start of first-line therapy (<6 months versus ≥6 months) and disease measurability.

Мальтийский

L-għażla b’mod arbitrarju ġiet stratifikata skont ir-reġjun ġeografiku, iż-żmien għall- progressjoni mill-bidu tat-terapija li tintuża l-ewwel (<6 xhur versus ≥6 xhur) u l-grad ta’ kemm setgħet titkejjel il-marda.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

In attempting to quantify this potential, strong evidence emerged that it was the very issue of quantification, measurability and accountability across virtually all economic and civic sectors that posed one of the greatest problems in terms of realising energy efficiency gains and, conversely, one of the greatest opportunities for the ICT sector to contribute to meeting the EU’s energy efficiency goals.

Мальтийский

Waqt it-tentattiv biex dan il-potenzjal jiġi kkwantifikat, ħarġet evidenza soda li kienet proprja l-kwistjoni tal-kwantifikazzjoni, il-kejl u l-akkontabbiltà fis-setturi ekonomiċi u ċiviċi, tista' tgħid kollha, li kienet tqajjem waħda mill-akbar problemi f'termini ta' seħħ ta' kisbiet fl-effiċjenza tal-enerġija u bil-maqlub, kienet waħda mill-akbar opportunitajiet biex is-settur tal-ICT jikkontribbwixxi fl-ilħiq tal-miri tal-UE għall-effiċjenza enerġetika.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK