Спросить у Google

Вы искали: discriminative (Английский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Польский

Информация

Английский

Discriminative Learning

Польский

Uczenie się przez różnicowanie

Последнее обновление: 2014-12-09
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Английский

discriminative learning

Польский

Uczenie się przez różnicowanie

Последнее обновление: 2014-12-09
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Английский

The second point is the issue of discriminative knowledge.

Польский

Drugi punkt to jest sprawa wiedzy rozróżniania.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Discriminative knowledge plays an important role in shaping the personality.

Польский

Wiedza rozróżniania odgrywa ważną rolę w krztałtowaniu osobowści.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Английский

When our discriminative power guides our actions, the results will be very good.

Польский

Kiedy siła rozróżniania kieruje nami rezultaty będą bardzo dobre.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Any such condition shall be based on objective criteria and shall not be discriminative.

Польский

Każdy taki warunek musi opierać się na obiektywnych kryteriach i nie może być dyskryminujący.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

c. continued actions to address discriminative government practice in the awarding of public procurement;

Польский

c) ciągłe działania mające na celu rozwiązanie problemu dyskryminujących praktyk rządowych w zakresie udzielania zamówień publicznych;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Why the comparison of all the individual stages is not more discriminative to detect differences between formulations that may have clinical relevance b.

Польский

Dlaczego porównanie wszystkich poszczególnych etapów nie jest bardziej zróżnicowane, aby umożliwić wykrycie różnic pomiędzy preparatami, które mogą mieć znaczenie kliniczne? b.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 2
Качество:

Английский

Discriminative knowledge will help us not to perform wrong actions, knowing that we have to face the results of the wrong actions we perform.

Польский

Wiedza rozróżniania pomoże nam w wstrzymaniu się przed niewłaściwym zachowaniem wiedząc że będziemy musieli ponieść ich konsekwencje.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Английский

If the outcome of this study were that the banking sector is not under-taxed, then we would emphasize the discriminative nature of a bank tax.

Польский

Gdyby badanie pokazało, że obciążenia podatkowe w sektorze bankowym wcale nie są zbyt niskie, wówczas podkreślilibyśmy dyskryminacyjny charakter podatku bankowego.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Stakeholders reported more specifically that the processes leading to the delivery of safety certificate and vehicle authorisation are not sufficiently harmonised and transparent to prevent arbitrary and discriminative decisions by NSAs.

Польский

W szczególności zainteresowane podmioty zgłosiły, że procedury wydawania certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu nie są wystarczająco zharmonizowane i przejrzyste, co pozwala krajowym organom ds. bezpieczeństwa na podejmowanie arbitralnych i dyskryminujących decyzji.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

If the outcome of this study were that the banking sector is not under-taxed, then the EESC would emphasise the discriminative nature of a bank tax.

Польский

Gdyby badanie pokazało, że obciążenia podatkowe w sektorze bankowym wcale nie są zbyt niskie, wówczas EKES podkreśliłby dyskryminacyjny charakter podatku bankowego.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Drug discrimination studies show that GHB produces a unique discriminative stimulus that in some respects is similar to that of alcohol, morphine and certain GABA-mimetic drugs.

Польский

Badania rozróżniania leku wykazały, że GHB stanowi wyjątkowy bodziec wyróżniający, który pod niektórymi względami jest zbliżony do działania alkoholu, morfiny i niektórych leków działających na układ GABA- ergiczny.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 2
Качество:

Английский

Member States may establish their own additional objective and non-discriminative eligibility criteria for this category of farmers as regards appropriate skills, experience or education.

Польский

Państwa członkowskie mogą ustanowić swoje własne dodatkowe obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do tej kategorii rolników w zakresie posiadania odpowiednich umiejętności, doświadczenia lub wykształcenia.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 2
Качество:

Английский

Drug discrimination studies show that GHB produces a unique discriminative stimulus that in some respects is similar to that of alcohol, morphine and certain GABA-mimetic medicinal products.

Польский

Badania rozróżniania leku wykazały, że GHB stanowi wyjątkowy bodziec wyróżniający, który pod niektórymi względami jest zbliżony do działania alkoholu, morfiny i niektórych produktów działających na układ GABA-ergiczny.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The reason for stage pooling is to become discriminative in terms of lung deposition and the measurement of particle size with an instrument such as an impactor is a way to obtain information on particle size of the aerosolized medication and the particle size distribution.

Польский

Powodem tworzenia zbiorów etapów jest potrzeba zróżnicowania w odniesieniu do depozycji płucnej, a pomiar wielkości cząsteczek za pomocą urządzenia takiego jak impaktor umożliwia uzyskanie informacji o wielkości cząsteczek leku w aerozolu i dystrybucji wielkości cząsteczek.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 2
Качество:

Английский

Member States shall ensure that a system based on objective and non-discriminative criteria is in place, so that the maximum quantities per Member States referred to in the Annex are not exceeded.

Польский

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie systemu w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, tak by maksymalne ilości, o których mowa w załączniku, przypadające na poszczególne państwa członkowskie nie były przekraczane.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Английский

This Regulation therefore sets out harmonized Union-wide rules on balancing which have the objective to give network users the certainty that they can manage their balance positions in different balancing zones throughout the Union in an economically efficient and non-discriminative manner.

Польский

Niniejsze rozporządzenie określa w związku z tym zharmonizowane, obejmujące całą Unię zasady dotyczące bilansowania, które mają na celu zagwarantowanie użytkownikom sieci, że mogą zarządzać swoimi pozycjami bilansowymi na różnych obszarach bilansowania w obrębie Unii w sposób racjonalny pod względem kosztów i niedyskryminacyjny.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 2
Качество:

Английский

The Commission proposal sought to ensure the non-discriminative application of national systems aimed at guaranteeing, for the purpose of short news reports, broadcasters' access to events of high interest to the public.

Польский

Wniosek Komisji miała zapewnić niedyskryminacyjne stosowanie krajowych systemów w celu zagwarantowania nadawcom chcącym przygotowywać krótkie relacje informacyjne dostępu do wydarzeń budzących duże zainteresowanie odbiorców.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Moreover where the conduct of publicly financed advertising activities is entrusted to private firms, in order to exclude the possibility of aid to the firms carrying out the campaigns, the choice of the private firm concerned must be made on market principles, in a non-discriminative way, where necessary using tendering procedures which are in accordance with Community law, and in particular with case-law using a degree of advertising sufficient to enable the services market to be opened up to competition and the impartiality of procurement procedures to be reviewed.

Польский

Poza tym, jeżeli realizacja działań reklamowych finansowanych ze środków publicznych powierzana jest firmom prywatnym, w celu niedopuszczenia do udzielania pomocy przedsiębiorcom przeprowadzającym kampanie, wybór wykonawcy prywatnego musi odbywać się z zachowaniem zasad wolnego rynku, w sposób niedyskryminacyjny i, w razie konieczności, z zastosowaniem trybu przetargowego, zgodnego z prawem i w szczególności orzecznictwem wspólnotowym, poprzez zachowanie jawności tych działań, aby rynek usług pozostawał otwarty na konkurencję i aby było możliwe stwierdzenie bezstronności postępowania przetargowego.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK