Спросить у Google

Вы искали: consequences of repentance and faith (Английский - Себуанский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Себуанский

Информация

Английский

act of repentance (cebuano version) prayer

Себуанский

akto sa paghinulsol (cebuano version)prayer

Последнее обновление: 2019-12-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.

Себуанский

sa pagpanghimatuod sa atubangan sa mga Judio ug sa mga Gresyanhon mahitungod sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtoo kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;

Себуанский

tungod kay pagahidunggan ko man ugod ang mahitungod sa imong pagkamahigugmaon ug pagkamasaligon sa Ginoong Jesus ug sa tanang mga balaan;

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,

Себуанский

Busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuloohan mahitungod kang Cristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong, sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtoo ngadto sa Dios,

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:

Себуанский

Tungod niini, kami gayud mao ang nagapasigarbo kaninyo ngadto sa mga iglesia sa Dios tungod sa inyong pagkamainantuson ug pagtoo sa taliwala sa tanang mga paglutos ug mga kasakitan nga karon inyong ginasagubang.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.

Себуанский

diha sa mga awaaw si Juan nga magbabautismo mitungha nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.

Себуанский

Sa wala pa kini siya moabut, si Juan nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol ngadto sa tanang katawhan sa Israel.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;

Себуанский

Ug ang tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan giadto niya nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

Себуанский

ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran, sugod sa Jerusalem.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, That God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

Себуанский

Sa ingon niana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol, ug ayaw ninyo sugdi ang pag-ingon nganha sa inyong kaugalingon, `Si Abraham among amahan; kay sultihan ko kamo, nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat ug mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears.

Себуанский

Kay kamo nasayud nga sa kapulihay, sa gitinguha na niya ang pagpanunod sa panalangin, siya gisalikway; kay siya wala na makakaplag ug higayon sa paghinulsol bisan pa nga gipangita unta niya kini nga inubanan sa paghilak.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus.

Себуанский

Ug si Pablo miingon, "Si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol, nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig niadtong moabut sa ulahi kaniya, sa ato pa, kang Jesus."

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

I vow to love you as you love me, through all hardship, darkness, and pain to reach for our joys, our hopes, and always with honesty and faith. All I have in this world I give to you, I promise to hold and keep you, comfort, protect, and shelter you, for all the days of my life.

Себуанский

I vow to love you as you love me, through all hardship, darkness, and pain to reach for our joys, our hopes, and always with honesty and faith. All I have in this world I give to you, I promise to hold and keep you, comfort, protect, and shelter you, for all the days of my life.

Последнее обновление: 2021-01-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

Себуанский

"Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga maut! kay nagahatag kamog ikapulo sa yerbabuyna ug sa anis ug sa komino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasugoan, nga mao ang hustisya, ug kaluoy, ug pagtoo; kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton, sa walay pagbiya sa uban.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK