Спросить у Google

Вы искали: constructivism focuses (Английский - Тагальский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Тагальский

Информация

Английский

constructivism focuses

Тагальский

nakatuon ang konstruktivismo

Последнее обновление: 2020-02-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

focuses

Тагальский

administratib

Последнее обновление: 2019-02-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

social constructivism

Тагальский

Social constructivism

Последнее обновление: 2020-02-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

constructivism theory

Тагальский

tagalog

Последнее обновление: 2019-02-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

constructivism theory

Тагальский

teorya ng constructivism

Последнее обновление: 2019-01-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

managing focuses on continuous improvement of the status quo, whereas leadership is a force for change that compels a group to innovate and depart from routine

Тагальский

ang pamamahala ay nakatuon sa patuloy na pagpapabuti ng katayuan quo, samantalang ang pamunuan ay isang puwersa para sa pagbabago na pumipilit sa isang pangkat na magbago at umalis sa nakagawiang

Последнее обновление: 2019-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The campaign focuses on a video with a hip-hop song urging mothers to get better informed before accepting C-sections as a necessary procedure.

Тагальский

Nakasentro ang nasabing kampanya sa isang bidyo na may tugtuging hip-hop na humihikayat sa mga nagdadalantao sa matalinong pagdedesisyon kung kailangan ba talagang sumailalim sa C-section.

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

This study is conducted from June 2019 to October 2019. This research focuses on the Facebook usage and study habits of senior high school students in Riverside College Inc. The grade 11 and 12 TVL,ABM,HUMSS and STEM are the respondents who will be involve in this study

Тагальский

Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa mula Hunyo 2019 hanggang Oktubre 2019. Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa paggamit ng Facebook at mga gawi sa pag-aaral ng mga mag-aaral ng senior high school sa Riverside College Inc. Ang Baitang 11

Последнее обновление: 2019-10-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Self focuse

Тагальский

Self focused

Последнее обновление: 2020-03-03
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

In this study, we will utilize the qualitative research design through phenomenological method. Qualitative research focuses in understanding the humanistic or idealistic approach. It is used to understand people's beliefs, experiences, attitudes, behavior, and interactions. It generates non numerical data (Vibha & Bijayini 2013)

Тагальский

Sa pag-aaral na ito, gagamitin namin ang disenyo ng pananaliksik sa husay sa pamamagitan ng pamamaraan na phenomenological. Ang Qualitative research ay nakatuon sa pag-unawa sa humanistic o idealistic na pamamaraan. Ginagamit ito upang maunawaan ang mga paniniwala, karanasan, saloobin, pag-uugali, at pakikipag-ugnayan ng mga tao. Bumubuo ito ng mga data na hindi pang-numero (Vibha & Bijayini 2013)

Последнее обновление: 2020-03-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

In this study, we will utilize the qualitative research design through phenomenological method. Qualitative research focuses in understanding the humanistic or idealistic approach. It is used to understand people's beliefs, experiences, attitudes, behavior, and interactions. It generates non numerical data (Vibha

Тагальский

Sa pag-aaral na ito, gagamitin namin ang disenyo ng pananaliksik sa husay sa pamamagitan ng pamamaraan na phenomenological. Ang Qualitative research ay nakatuon sa pag-unawa sa humanistic o idealistic na pamamaraan. Ginagamit ito upang maunawaan ang mga paniniwala, karanasan, saloobin, pag-uugali, at pakikipag-ugnayan ng mga tao. Bumubuo ito ng mga data na hindi pang-numero (Vibha

Последнее обновление: 2020-03-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Queer Theory studies which focuses on sexuality and gender. Also analyses and critiques societal and political norms in particular as they relate to the experience of sexuality and gender. A field of critical theory that emeged in the early 1990's out of the field of queer studies and women studies. The theory includes botg queer reading texts and the theorization of queerness itself. Influenced by the work of Laurent Berlant, Leo Bersani, Judith Butler, Lee Eldelman, Jack Halberstam and Eve Kos

Тагальский

Mga pag-aaral ng Teorya ng Queer na nakatuon sa sekswalidad at kasarian. Sinusuri din at pinagsisiksik ang mga pamantayan sa lipunan at pampulitika partikular na nauugnay sa karanasan ng sekswalidad at kasarian. Isang larangan ng kritikal na teorya na sumikat noong unang bahagi ng 1990 mula sa larangan ng mga pag-aaral ng mga queer at pag-aaral ng kababaihan. Ang teorya ay may kasamang botg queer na binabasa ang mga teksto at ang teorisasyon ng kalangitan mismo. Naimpluwensyahan ng gawain ni Laurent Berlant, Leo Bersani, Judith Butler, Lee Eldelman, Jack Halberstam at Eve Kos

Последнее обновление: 2020-02-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

his study focuses on the effects of memes to a person. Internet memes are popular to share and reblog, repost or retweet especially among teens like us Internet memes are as a result or consequence of this, It’s important to make people aware of what memes really mean. After all, so many are being shared to social media. There can be many different versions of the same meme, and even some that Photoshop the person in bizarre situations. Still, what’s funny to one person could be offensive t

Тагальский

ang kanyang pag-aaral ay nakatuon sa mga epekto ng memes sa isang tao. Ang mga meme sa internet ay popular na ibabahagi at reblog, muling pag-retost o muling pag-retweet lalo na sa mga kabataan tulad ng mga memes sa Internet ay bilang isang resulta o bunga nito, Mahalagang ipagbigay-alam sa mga tao ang talagang ibig sabihin ng mga memes. Pagkatapos ng lahat, napakaraming ibinahagi sa social media. Maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang mga bersyon ng parehong meme, at kahit na ilan sa Photoshop ang tao sa mga kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, kung ano ang nakakatawa sa isang tao ay maaaring nakakasakit t

Последнее обновление: 2020-01-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Amazon.com, Inc., is an American multinational technology company based in Seattle, Washington, that focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence. It is considered one of the Big Four technology companies along with Google, Apple, and Facebook.

Тагальский

Yahoo! ay isang American web service provider na headquarter sa Sunnyvale, California, at pag-aari ng Verizon Media. Ang orihinal na Yahoo! ang kumpanya ay itinatag ni Jerry Yang at David Filo noong Enero 1994 at isinama noong Marso 2, 1995. Ang Yahoo ay isa sa mga payunir sa unang panahon ng Internet noong 1990

Последнее обновление: 2019-10-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

According to the Heroic Imagination Project (HIP), a non profit organization that focuses on teaching people to become heroes in their everyday lives, heroism involves a behavior or action on behalf of another person or for a moral cause.

Тагальский

Ayon sa Heroic Imagination Project (HIP), isang non profit organization na nakatutok sa pagtuturo sa mga tao na maging mga bayani sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang kabayanihan ay nagsasangkot ng pag-uugali o pagkilos sa ngalan ng ibang tao o para sa isang moral na dahilan.

Последнее обновление: 2018-12-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Anak is a movie of the great actress Vilma Santos together with Ms. Claudine Barreto. It focuses on the relationship of a parent and a child who comes across a trial which concerns misunderstanding due to communication gaps between the daughter (claudine) and the mother (vilma). Its moral lesson evolves around the understanding of how parents try to make a living for their children. The sacrifices one has to give in order for her children to have a better future and to meet their needs. Especially in our country, many have worked overseas hoping to uplift their livelihood and to look for success. Children have to understand all their parent's hardships. At the child's growth, he/she may start to look for deprived parental guidance and love due to their distance. Both have to realize these shortcomings and constant communication is a must to avoid these gaps. A parent will always wish the best things for her children. Open communication is the solution. Never resort to peers and distance is not a hindrance to show how you care for your children.

Тагальский

nagta-type ang buong pangungusap sa iyong langage

Последнее обновление: 2016-01-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Many men and women who are molding the minds of future generations have to look for other income sources to make both ends meet. One of them is Teacher V, who has been teaching in a local high school in Burgos, Pangasinan for two years now. Her passion for teaching came from her aunt, a teacher in a local elementary school in the province who supported her studies. “I’m happy with my teaching job because I know that in my own way, I’m not just teaching my students. I’m also touching their lives and inspiring them,” Teacher V said. Professors can be some of the most influential figures you will ever meet. While many school rankings include “academic rigor” as a way to determine the quality of scholarship at a given institution, this can fall short, and ignore a number of important factors. Factors like the ability of students to actually access professors, the extent to which the school enables collaboration between students and faculty, and if students rank professors positively or not. For this reason we’ve constructed our own rankings of the top 50 schools in the nation with the best professors. This member of the Five Colleges Consortium is the oldest college in Massachusetts, and perennially a top ranked liberal arts school. This year Amherst was ranked the second best liberal arts school in the nation by US News and World Report, and the 10th ranked liberal arts school by Forbes. The college is known for an unusually open curriculum, allowing freshman to take advanced courses and seniors to take introductory courses if they should choose. This places greater trust in quality students and instructors to create their own good outcomes and course interactions. A small student body (around 2,000 students) and a low student-teacher ratio (8 to 1) aids in creating quality interactions in class. Amherst has been known for quality instruction for years, so much so that in 2007,Harvard and Columbia consulted Amherst when reviewing their teaching programs. Swarthmore is one of the “little na buhay ,” and one of only three schools to hold the number one spot of the US News liberal arts rankings. Swarthmore is noted as the number one value for a private school in the US, and also for its rate of over 90% of graduates who attend either graduate or professional school, as well as 20% of graduates that proceed to garner their Doctor of Philosophy (PhD), numbers only topped by CalTech, Harvey Mudd, and Reed College. Swarthmore is a member of the Tri-College Consortium with Bryn Mawr and Haverford, allowing students to cross register at all three, as well as for Swarthmore students to register at UPenn’s College of arts and sciences (a school sharing a Quaker heritage). The school itself is quite small, with just over 1,500 students, with a student faculty ratio of 8 to 1. While not for everyone, for the select few who gain admission to West Point (you must both gain admission from the school and be nominated, often by a Senator), you are offered a full ride by the US Army (provided you serve in the armed forces upon graduation). Most graduates leave the academy commissioned as second lieutenants in the Army, though graduates may choose to be commissioned in another branch of the armed forces if wanted. Teaching styles at West Point follow the Thayer system, which focuses on daily homework, brought to class and collaboratively discussed. Curriculum is highly structured at West Point, with all students taking the same classes until junior year, including mathematics, information technology, chemistry, physics, engineering, history, physical geography, philosophy, leadership and general psychology, English composition and literature, foreign language, political science, international relations, economics, and constitutional law. Regardless of major, all graduates receive a Bachelor’s of Science. Slightly over 4,500 cadets attend the school, which has a student faculty ratio of seven to one. West Point was the 24th ranked national liberal arts school by US News this year. Bryn Mawr is a small (1,300+ undergraduate students) women’s liberal arts college that is one of the seven sisters colleges as well as the tri-college consortium (with other quaker-founded schools Haverford and Swarthmore). Bryn Mawr is tied for the 27th ranked liberal arts college in the nation by US News, and the 65th ranked overall college by Forbes. The college is noted for small class sizes, with over 3/4th of classes having under 20 students. The most popular majors are STEM heavy for a liberal arts school, with the most popular majors including (in decreasing rank) mathematics (11% of students), English, psychology, political science, and biology/biological sciences. There have been numerous professors of great fame at Bryn Mawr, and the institution itself has been progressive in organizing its academic programs, being the first institute of higher education to award doctorates in social work, as well as to award graduate and doctorate degrees to women. Washington and lee is the 14th ranked liberal arts school by US News, and the 33rd ranked overall university by Forbes. Though it has refused to send data to the Princeton Review for years, the 2007 edition of the Princeton Review ranked Washington and Lee 4th for “Professors get high marks” and sixth for “professor accessibility.” Home to 1,800 undergraduates housed in two college, Washington and Lee has a student-faculty ratio of eight to one. Washington and Lee has a great community centered around student, faculty, and community traditions. One of the more notable traditions enjoys coverage on national news every four years: the Mock Convention. A mock presidential election that has predicted the winning presidential nominee every election save two since 1948 (Ted Kennedy in 1972 and Barack Obama in 2008).

Тагальский

fulltext

Последнее обновление: 2016-01-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Greenpeace is a non-governmental[3] environmental organization with offices in over forty countries and with an international coordinating body in Amsterdam, the Netherlands.[4] Greenpeace states its goal is to "ensure the ability of the Earth to nurture life in all its diversity"[5] and focuses its campaigning on world wide issues such as climate change, deforestation, overfishing, commercial whaling, genetic engineering, and anti-nuclear issues. It uses direct action, lobbying, and research to achieve its goals. The global organization does not accept funding from governments, corporations, or political parties, relying on 2.9 million individual supporters and foundation grants.[6][7] Greenpeace has a general consultative status with the United Nations Economic and Social Council[8] and is a founding member[9] of the INGO Accountability Charter; an international non-governmental organization that intends to foster accountability and transparency of non-governmental organizations.

Тагальский

What is the meaning of the dream

Последнее обновление: 2015-02-03
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

emotivistsHe focuses on propositions of the first class—moral judgments—saying that those of the second class belong to science, those of the third are mere commands, and those of the fourth (which are considered in normative ethics as opposed to meta-ethics) are too concrete for ethical philosophy. While class three statements were irrelevant to Ayer's brand of emotivism, they would later play a significant role in Stevenson's. Ayer argues that moral judgments cannot be translated into non-ethical, empirical terms and thus cannot be verified; in this he agrees with ethical intuitionists. But he differs from intuitionists by discarding appeals to intuition as "worthless" for determining moral truths,[17] since the intuition of one person often contradicts that of another. Instead, Ayer concludes that ethical concepts are "mere pseudo-concepts":

Тагальский

emotivists

Последнее обновление: 2014-12-03
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK