Спросить у Google

Вы искали: billionfor (Английский - Шведский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Шведский

Информация

Английский

In 2004, the EIB lent EUR1.7 billionfor 18education projects.

Шведский

Under 2004 lånade EIB ut 1,7 miljarder euro till18 utbildningsprojekt. Fleraavdessagäller högre utbildningeller univer-sitetsundervisning,exempelvis iNiedersachsen, Nordrhein-West- falen, Bremen och Schleswig-Holstein iTyskland.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

In 2004, the Bank signedloans totalling EUR 1.6 billionfor PPP projects.

Шведский

Under 2004 tecknadebankenlån på totalt 1,6 miljarder för partnerskapsprojekt mellanoffentligoch privat sektor.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

4.6 billionfor thenew Central and Eastern European Member States along with Cyprus and Malta; o

Шведский

4,6 miljarder till de nya medlemsstaterna i Central- och Östeuropa samt Cypern och Malta, o

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

'cohesion countries'. The financial allocation has risen to EUR 213 billion (including EUR 195 billionfor the Structural Funds and EUR 18 billion for the Cohesion Fund) for the period 2000-06.

Шведский

I Essen uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna att inrätta fleråriga program för sysselsättning en och att till kommissionen upprätta rapporter över genomförandet.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

As theleading sourceofbankfinancefor thesemajornetworks in the enlarged EU, the EIB is supporting twelveof thefourteenpriority transport projects and sevenofthe tenpriority energy projects pinpointedby the Essen European Council in December 1994,as wellas themainlarge-scale telecommunications projects.Over aperiodof10 years (1993-2003),loans amounting to56 billionhavebeen signedfor transport TENs, 6.7 billionfor energy TENs and EUR 19 billion for telecommunications TENs.

Шведский

Somden störstakällan tillbankfinansieringför dessastoranät iden utvidgade unionen,deltar bankeni tolvav defjortonprioriterade transportprojektenoch sju avde tioprioriteradeenergiprojekten somfastställdes av Europeiska rdet i Essen i december 1994 samt de viktiga stora telekommunikationsprojekten.Under tioår(1993-2003)har 56 miljarder tecknats ilånför transeuropeiska transportnät, 6,7 miljarder för transeuropeiskaenerginät och19miljarder för transeuropeiska telekommunikationsnät.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Objective 2 is financed primarily by the ESFand ERDF and represents 11.5% oftotal Structural Funds spendingor 22.5 billionfor 2000-2006.Thenumber of people inthe EU covered by this Objective is 68 million.

Шведский

Mål 2 finansierashuvudsakligen medmedelfrån ESF och ERUF ochstår för 11,5 % av strukturfondernas sammanlagda utgifter,eller 22,5 miljarder euro underperioden 2000–2006.Antalet personer i EU som omfattas avdettamål är68miljoner.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Objective 2 is financed primarily by the ESFand ERDF and represents 11.5% oftotal Structural Funds spendingor 22.5 billionfor 2000-2006.Thenumber of people inthe EU covered by this Objective is 68 million.

Шведский

Mål 2 finansierashuvudsakligen medmedelfrån ESF och ERUFochstår för 11,5 % av strukturfondernas sammanlagda utgifter,eller 22,5 miljarder euro underperioden 2000–2006.Antalet personer i EU som omfattas avdettamål är68miljoner.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Optimisationof thefundingcost onasustainablebasis andenhancement of secondary market liquidity willremain thepillar of the Bank’s funding strategy.Indecidingon the Corporate Operational Plan 2004-2006, the Board of Directors also approved a global borrowing authorisation for 2004of up to50 billionfor prudential coverage of maximum projected funding requirements.

Шведский

Enhållbar optimeringav lånekostnaden och en förbättrad likviditet påandrahandsmarknaden utgör fortsattde viktigastebeståndsdelarnaiban-kens upplåningsstrategi.I sambandmedatt styrelsengodkände verksamhetsplanen 2004-2006,godkändedenocksåett globalt upplåningsmandatför 2004på upp till50 miljarder för atttäckadet högsta planerade finansieringsbehovet påett betryggande sätt.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The Commissionwill present an amending budget early in 2004 in order to adjust the budget to enlargement at1 May 2004 and raise the totals to EUR 111.3 billion for commitments and EUR 99.72 billionfor payments and so to take account of the agreement on the amounts for the 25-member Unionreached at the conciliation meeting between the Council and Parliament on 24 November.

Шведский

En ändringsbudget kommer att framläggas för kommissionen i början av 2004 i syfte att anpassa budgeten till utvidgningen av EU den 1 maj 2004 och därmed höja den totala budgetomslutningen till 111,3 miljarder euro i anslag för åtaganden och 99,72 miljarder euro i anslag för betalningar, samtidigt som man tar hänsyn till det avtal om beloppen för EU-25 som slöts vid samrådsmötet mellan rådet och parlamentet den 24 november.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The EIB is supporting twelve of Essen’s fourteen priority transportprojects andeight of the twelve priorityenergy schemes.In theperiod1993-2004,lendingamounted to EUR 63 billionfor transport TENs, EUR 8.2 billionfor energyTENs and EUR 18.7 billionfor telecommunications TENs.

Шведский

EIB stöder tolv av Essens 14 prioriterade transportprojekt ochåttaavde12 priori-teradeenergiprojekten. Under perioden1993-2004 uppgick utlåningen till 63 miljarder euroför transeuropeiska transportnät,8,2 miljarder för transeuropeiskaenerginät och18,7 miljarder för transeuropeiska telekommunikationsnät.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

The appropriations for Heading 1 (Agriculture) came to EUR 44.255 billion, of which EUR 39.66 billion was for compulsory marketexpenditure (0.3 % higher than in 2001, and EUR 2.332 billion below the ceiling of the financial perspective) and EUR 4.495 billionfor rural development and accompanyingmeasures.

Шведский

Anslagen under rubrik 1 (jordbruk) uppgicktill 44,255 miljarder euro, varav 39,66 miljarder för obligatoriska marknadsutgifter (+ 0,3 % i förhållande till 2001 och 2,332 miljarder under taket i budgetplanen) och 4,495miljarder för landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Under thei2iprogramme, the EIB lent almost 2.7 billionfor 27 healthandeducationprojects in 2003.Alargenumber of theseinvolve theconstruction, renovation or upgrading of higher educationor university facilities,notably in Helsinki, Madrid, Toulouse and North Rhine-Westphalia.

Шведский

Inom ramenför i2i-programmet har EIBlnat ut under2003 nrmare 2,7 miljarder till 27 projekt inomhälso-vårds-och utbildningssektorn.Fleraav dessaavser byggandet av universitet eller anläggningar avseddaförhögre utbildning samt renoveringoch teknisk uppgradering, särskilt i Helsingfors, Madrid, Toulouse och i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK