Спросить у Google

Вы искали: brynglas (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Croesawaf sylwadau'r Gweinidog ynglyn â thwnneli Brynglas

Английский

I welcome the Minister's comments in relation to the Brynglas tunnels

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gwyddom fod Casnewydd , a thwneli Brynglas yn arbennig , yn rhwystr posibl i fuddsoddiad economaidd i'r gorllewin o afon Wysg

Английский

We know that Newport , and the Brynglas tunnels in particular , is a potential bottleneck for economic investment west of the river Usk

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

John Griffiths : Mae gormod o ddamweiniau o lawer yn digwydd o hyd ar yr M4 o amgylch Casnewydd , yn enwedig yn ardal twnneli Brynglas

Английский

John Griffiths : Far too many accidents still occur on the M4 around Newport , particularly in the area of the Brynglas tunnels

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

John Griffiths : Gwyddoch ein bod yn parhau i weld damweiniau bron bob dydd ar yr M4 ger Casnewydd , yn enwedig o amgylch twnneli Brynglas

Английский

John Griffiths : You know that we continue to see accidents almost daily on the M4 around Newport , especially around the Brynglas tunnels

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae angen cymryd camau i ymdrin â'r tagfeydd ar yr M4 yng Nghasnewydd , yn nhwnelau Brynglas , ar fyrder o ran datblygu economaidd , diogelwch ffordd ac anghenion cynllunio brys

Английский

The congestion on the M4 at Newport , at the Brynglas tunnels , requires urgent action with regard to economic development , road safety and emergency planning needs

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Caiff delweddau o Gymru gyda thagfeydd drwy dwneli Brynglas a'r ffyrdd tuag at Gasnewydd eu darlledu , am fod Peter Hain wedi torri'r gyllideb drafnidiaeth yn wreiddiol ac oherwydd diffyg ymrwymiad yn wreiddiol i'r rhaglen hon gan y Gweinidog

Английский

Images of Wales with cars in a gridlock through the Brynglas tunnels and the roads approaching Newport will be sent out , because Peter Hain cut the transport budget originally and because of the lack of commitment that the Minister originally showed to this programme

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Byddem hefyd am archwilio mathau eraill o liniaru traffig i weld a fyddent yn ateb y broblem o atal twnelau Casnewydd a Brynglas , yn benodol , rhag rhwystro trafnidiaeth rhwng y dwyrain a'r gorllewin rhwng yr ardaloedd i'r gorllewin o'r twnelau a Phont Hafren a phrif farchnadoedd diwydiant Cymru yn Lloegr

Английский

We would also want to explore other forms of traffic alleviation to see if they would solve the problem of preventing Newport and the Brynglas tunnels , especially , blocking east-west transport between the areas west of the tunnels and the Severn Bridge , and Welsh industry's main markets in England

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae gennym sawl opsiwn , nad yw pob un ohonynt yn cynnwys ffordd liniaru'r M4 , i sicrhau nad yw tynelau Brynglas yn cyfyngu i raddau helaeth ar y datblygiadau i'r gorllewin o afon Wysg yng Nghymru

Английский

We have many options , not all of which involve the M4 relief road , to ensure that Brynglas tunnels do not hugely restrict development west of the river Usk in Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Prif Weinidog Cymru : O ran ffordd liniaru'r M4 , mae sicrhau nad yw tynelau Brynglas , sy'n tueddu i fod yn brysur am tua awr neu awr a hanner yn y bore a'r nos , yn dod yn rhwystr mawr i fuddsoddwyr yn un o'r materion pwysicaf ar agenda Sue Essex , fel y Gweinidog sy'n gyfrifol am drafnidiaeth , ac agenda Robin Shaw , fel y cyfarwyddwr trafnidiaeth

Английский

The First Minister : As regards the M4 relief road , ensuring that the Brynglas tunnels , which tend to congest for an hour to an hour and a half at morning and evening peak times , do not become a major blockage to investment is at the top of the agenda for Sue Essex , as the Minister responsible for transport , and Robin Shaw , as the director of transport

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK