MyMemory — самая большая база памяти переводов в мире
Click to expand

Языковая пара: Click to swap content  Тематика   
Спросить у Google

Вы искали: ddosrannu ( Валлийский - Английский )

    [ Выключить цвета ]

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Gwall wrth ddosrannu% 1:% 2

Английский

Error parsing

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Валлийский

Methu agor y map diwethaf a gafodd ei ddefnyddio. Gwall wrth ddosrannu% 1:% 2

Английский

Could not open last used map. Error parsing %1: %2

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Валлийский

Problemau wrth ddosrannu ffeil '% 1'.

Английский

Problems during parsing file '%1 '.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Валлийский

Bu'n rhaid inni ddosrannu costau wrth ystyried y ddeddfwriaeth , ond ni fydd unrhyw gostau ychwanegol

Английский

We had to apportion costs in considering the legislation , but there will not be any additional costs

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Bydd Jane Hutt yn cyhoeddi yn fanwl sut y bwriada ddosrannu'r adnoddau ychwanegol hyn yn ystod y dyddiau nesaf

Английский

Jane Hutt will announce in detail how she proposes to allocate those additional resources over the course of the next few days

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Croesawn y gwariant ychwanegol ar iechyd ac y mae'n dda gennym fod yr arian hwn yn cael ei ddosrannu i'r gyllideb iechyd

Английский

We welcome the additional spending on health and we are pleased that this money is being allocated to the health budget

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Cymeradwyodd y Cynulliad adroddiad grant arbennig tebyg y llynedd i ddosrannu £20 miliwn ar gyfer y dibenion hyn a dylai'r swm ychwanegol o £25 miliwn eleni sicrhau parhad gwelliannau mewn ysgolion ar draws y tri maes pwysig hwn

Английский

The Assembly approved a similar special grant report last year to distribute £20 million for these purposes and the increased amount of £25 million this year should ensure the continuation of school improvement across these three important areas

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Dengys y patrwm o ddosrannu adnoddau'r loteri yn glir mai'r ardaloedd cyfoethocaf yng Nghymru a dderbyniodd y rhan helaethaf o arian y loteri , a'r ardaloedd tlotaf a dderbyniodd y ganran leiaf

Английский

The pattern of distributing lottery resources shows clearly that the wealthiest areas of Wales received the greatest share of lottery money , and the poorest areas received the smallest percentage

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Dim ond ffordd arall o ddosrannu adnoddau prin yw unrhyw fformwla

Английский

Any formula is just another way of distributing scarce resources

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Dylem dderbyn barn CLlLC bod angen fformwla ddosrannu newydd ond rhaid ei newid wrth i ddata newydd fod ar gael er mwyn sicrhau y bydd yn gadarnach gyda threigl amser

Английский

We should accept the WLGA's view that the new distribution formula is needed but must be amended as the new data becomes available to ensure that it becomes more robust over time

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Er enghraifft , pe baem i ddosrannu'r arian cyfatebol sydd ar goll ar gyfer y flwyddyn nesaf -- amcangyfrifaf fod hynny oddeutu £75 miliwn yn ôl y gyfran a wariwn ar ysgolion ar hyn o bryd -- byddai ysgolion yng Nghymru ar gyfartaledd yn derbyn tua £5 ,500 yn llai nag ysgolion cyfatebol yn Lloegr

Английский

For example , if we were to apportion the missed match funding for next year -- which I estimate to be about £75 million according to the proportion that we currently spend on schools -- schools in Wales would receive on average about £5 ,500 less than their English counterparts

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Fel y dywedwyd ddwywaith cyn hyn , yn achos unrhyw newid i'r fformwla ddosrannu adnoddau , bydd rhai ar eu hennill a rhai ar eu colled

Английский

As has been said twice before , in any change of formula for distribution of resources , there are winners and losers

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Fodd bynnag , mae problemau wrth ddefnyddio dadansoddi atchwel fel modd o lywio dull newydd o ddosrannu adnoddau llywodraeth leol

Английский

However , there are problems with using regression analysis as a means of informing a new local government resource allocation mechanism

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Gwnaethoch bwynt da am y Loteri Genedlaethol , a chyfeiriaf bryderon cyrff gwirfoddol ynghylch y dull o ddosrannu arian i Alun Pugh

Английский

Your point on the National Lottery is well made , and I will refer to Alun Pugh the concerns of voluntary organisations regarding how money is dispersed

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Hyd yn hyn , mae arian y loteri mewn perthynas â ffilm yng Nghymru wedi cael ei ddosrannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Английский

So far , lottery money in relation to film in Wales has been allocated by the Arts Council of Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Jonathan Morgan : Efallai y credwch eich bod yn gwasanaethu ardal Rhondda Cynon Taf yn ` dda iawn ', ond pa gyfran o gyfanswm y gyllideb a ddyrannwyd i Rondda Cynon Taf at ddibenion buddsoddiad cyfalaf sy'n cael ei gwario ar ysgolion yn yr ardal ? Gwyddom eich bod yn mwynhau'r syniad mai awdurdodau lleol sy'n gwneud y penderfyniad , sy'n caniatáu i arian gael ei ddosrannu ar gyfer gwasanaethau hanfodol eraill

Английский

Jonathan Morgan : You may think that you are serving the Rhondda Cynon Taf area ` very well indeed ', but what proportion of the total budget allocated to Rhondda Cynon Taf for capital investment purposes is being spent on schools in the area ? We know that you enjoy the idea of local authority determination , which allows money to be hived off for other essential services

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Mae llywodraeth leol yn derbyn yr amrywiadau hynny ac maent yn agwedd angenrheidiol ar fformiwla ddosrannu sy'n seiliedig ar anghenion gwario a nodir yn annibynnol

Английский

Local government accepts those fluctuations and they are a necessary aspect of a distribution formula that is based on independent indications of need to spend

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Mae'n dda gennyf nodi bod y grŵp dosrannu yn dweud y bydd yn ceisio defnyddio mesurau gwrthrychol mwy penodol o angen a , hefyd , ddefnyddio canlyniadau arolygiadau gwerth cyntaf a lywir yn fwy gofalus fel modd o ddosrannu adnodau ar gyfer yr anghenion hyn a nodir yn dda

Английский

I am pleased to see that the distribution group is saying that it will try and use more clearly identified objective measures of need and , also , to use more carefully informed first value review outcomes as a means of allocating resources to these well identified needs

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

Mae'r ymrwymiad llwyr i ddefnyddio mentrau cyllid preifat a phartneriaethau cyhoeddus-preifat a fynegir yn y ddogfen hon , a'r ffordd y dileodd y broses ymgynghori fel y'i gelwir unrhyw opsiynau eraill , yn tanseilio'r egwyddor bwysig honno drwy ddosrannu rheolaeth llawer o brosiectau yn y sector cyhoeddus

Английский

The total commitment to the use of private finance initiatives and public-private partnerships expressed in this document , and the way in which the so-called consultation process totally ruled out any other options , undermines that important principle by giving away control of many public sector projects

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Валлийский

O ran Amcan 1 , dyma'r tro cyntaf ers amser hir imi glywed ei fod mewn anrhefn , gan fod rhyw £275 miliwn bellach wedi ei roi iddo , sy'n golygu , wrth gynnwys arian cyfatebol , fod £550 miliwn wedi ei ddosrannu ar gyfer prosiectau Amcan 1

Английский

On Objective 1 , that is the first time in a long time that I have heard mention of it floundering , now that some £275 million has been allocated , which , including match funds , means that £550 million has been allocated for Objective 1 projects

Последнее обновление: 2009-11-19
Тематика: Юриспруденция и нотариальная практика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Добавить перевод

Поиск по предложениям, переведенным пользователямиСейчас пользователи ищут:video za ngono marekani (Суахили>Английский) | i was (Английский>Французский) | ladki gand ko english mein kya kehta hai (Хинди>Английский) | skill of illustrating with example (Английский>Хинди) | enthalt sulfite (Немецкий>Английский) | he lives (Английский>Валлийский) | fren (Английский>Французский) | fema (Датский>Английский) | christofilopoulou (Французский>Английский) | xem phim loan luan (Вьетнамский>Английский) | kasalungat ng tala (Тагальский>Английский) | our love to you both (Валлийский>Английский) | nil conscire sibi (Латинский>Английский) | onion (Английский>Африкаанс) | dank u wel (Английский>Итальянский)


Сообщить о нарушении  | О MyMemory   | Свяжитесь с нами


MyMemory на вашем языке: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK