Спросить у Google

Вы искали: glasgow (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Glasgow

Английский

Glasgow

Последнее обновление: 2014-12-22
Частота использования: 7
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Glasgow

Английский

Glasgo

Последнее обновление: 2013-03-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Llwyddodd y polisi hwn pan gyflwynwyd ef ledled dinas Glasgow

Английский

This policy worked when it was introduced across the city of Glasgow

Последнее обновление: 2013-04-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhoddodd Cymdeithas Dai Glasgow warantau rhent i'r tenantiaid hefyd ar y pryd

Английский

Glasgow Housing Association also provided rent guarantees to the tenants at the time

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ar y pryd , yr oeddem yn Glasgow gyda Huw Lewis yn ymweld â Chyngor yr Alban dros Dechnoleg Addysgol

Английский

At the time , we were in Glasgow with Huw Lewis visiting the Scottish Council for Educational Technology

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pan fu Glasgow yn Brifddinas Diwylliant Ewrop rai blynyddoedd yn ôl , clywodd pobl am yr Alban gyfan o ganlyniad

Английский

When Glasgow was the Cultural Capital of Europe a few years ago , people heard about the whole of Scotland as a result

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'n anurddasol bod yn rhaid i rywun sydd am dderbyn bil yn Gymraeg ffonio cwmni yn Glasgow i ofyn am un

Английский

It is degrading that someone wishing to receive a bill in Welsh must telephone a company in Glasgow to ask for one

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gweithiodd Gwasanaeth Labordai Iechyd y Cyhoedd yng Nghaerdydd yn agos â Chanolfan y Byd er Rheoli Clefydau yn Atlanta a gwyddonwyr yn Glasgow

Английский

The PHLS in Cardiff worked closely with the World Centre for Disease Control and Prevention in Atlanta and scientists in Glasgow

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ym mlwyddyn gyntaf cynllun tebyg yn Glasgow , gwelwyd cynnydd o 120 y cant yn nifer y bobl ifanc a ddefnyddiai byllau nofio

Английский

I understand that a similar scheme in Glasgow led to an increase of 120 per cent in the number of juveniles using swimming pools in the first year

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cafodd y fenter nofio am ddim gyntaf , a ragbrofwyd yn Glasgow , fwy o effaith o lawer yn y gymuned fwyaf difreintiedig

Английский

The free swimming initiative , first piloted in Glasgow , had much more effect in the most deprived community

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Edwina Hart : Trosglwyddwyd stoc dai Cyngor Dinas Glasgow i Gymdeithas Dai Glasgow , ar ôl pleidlais ymysg y tenantiaid

Английский

Edwina Hart : Glasgow City Council's housing stock was transferred to Glasgow Housing Association , following a ballot of tenants

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dengys ymchwil ddiweddar gan y Cyngor Ymchwil Meddygol a Phrifysgol Glasgow fod rolau wedi gwrth-droi'n sylweddol

Английский

Recent research by the Medical Research Council and Glasgow University indicates a major role reversal

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

William Graham : Byddwch yn gwybod bod Gweithrediaeth yr Alban wedi cael llwyddiant mawr o ran trosglwyddo stoc , yn enwedig yn Glasgow

Английский

William Graham : You will know that the Scottish Executive has had a major success in stock transfer , particularly in Glasgow

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Achosodd epidemig o farwolaethau ymysg rhai sydd yn gaeth i heroin yn ardal Glasgow sydd yn ei chwistrellu , yn ogystal ag mewn rhannau eraill o'r DU

Английский

It has caused an epidemic of deaths amongst heroin addicts in the Glasgow area who inject , as well as in other parts of the UK

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae John wedi dadlau y dylem fuddsoddi yn y prosiect hwn , nid leiaf gan fod y lein yn rhedeg fel cangen oddi ar brif lein arfordir y gorllewin i Glasgow , sydd yn cael ei thrydaneiddio ar hyn o bryd

Английский

John has argued that we should invest in this project , not least because the line runs as an offshoot of the west coast main line to Glasgow , which is currently being electrified

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr wyf yn falch iawn bod y rheolwr , Roger Bowen , sydd o Lanelli , wedi fy ngwahodd i deithio gyda'r tîm i Glasgow yn 2005

Английский

I am delighted that the Llanelli-based manager , Roger Bowen , has invited me to accompany the team to Glasgow in 2005

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ni fûm ond mewn dau gyfarfod ond yr oeddwn yn y cyfarfod yn Glasgow ddydd Gwener diwethaf , fel yr oedd Jane Hutt , y Prif Weinidog , Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn y blaen

Английский

I have only been to two but I was at the meeting in Glasgow last Friday , as were Jane Hutt , the Prime Minister , the Secretary of State for Wales and so on

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Meddyliwch am Glasgow , er enghraifft , lle mae saith o seddi y byddwch am eu lleihau i bedair -- bydd y broses honno'n anodd

Английский

Take Glasgow , for example , with , say , seven seats that you want to reduce to four -- that process will be difficult

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ar y Cyswllt Mileniwm yn yr Alban , mae'r prosiect £80 miliwn uchelgeisiol i ailgysylltu Glasgow a Chaeredin wedi creu 4 ,000 o swyddi

Английский

On the Millennium Link in Scotland , the ambitious £80 million project to rejoin Glasgow and Edinburgh has generated 4 ,000 jobs

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mabwysiadodd Gweithrediaeth yr Alban bolisi o hybu trosglwyddo stoc ac mae Glasgow -- sydd prin yn fagwrfa ar gyfer Ceidwadaeth -- ar hyn o bryd yn ystyried trosglwyddo bron i 100 ,000 o dai

Английский

The Scottish Executive has adopted a policy of promoting stock transfer and Glasgow -- not exactly a hotbed of Conservatism -- is currently considering transferring almost 100 ,000 homes

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK