Спросить у Google

Вы искали: gors (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

glan gors

Английский

marsh shore

Последнее обновление: 2017-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Cwm-gors

Английский

Cwmgors

Последнее обновление: 2015-02-09
Частота использования: 8
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Llusen y gors

Английский

Vaccinium uliginosum

Последнее обновление: 2015-06-02
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Britheg y gors

Английский

Marsh fritillary

Последнее обновление: 2011-06-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ers hynny , aeth yr olwynion i'r gors

Английский

Since then , the wheels have become bogged down

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gall llywodraethu fod yn gymhleth a gall y ffordd ymlaen fod yn gors o ddryswch

Английский

Government can be complex and the way forward can be a morass of confusion

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ieuan Wyn Jones : Yr ydych yn mynd yn ddyfnach i'r gors

Английский

Ieuan Wyn Jones : You are driving yourself down a cul-de-sac

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ymwelais â fferm ger arfordir Sir Benfro ddoe lle mae gloynnod byw brith y gors yn bridio

Английский

I visited a farm near the Pembrokeshire coast yesterday where marsh fritillary butterflies breed

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cofiaf achlysur pan hyrwyddodd datblygwr eiddo bolisi o'r fath a ffynnodd iâr fach yr haf brith y gors

Английский

I recall an occasion when a property developer promoted such a policy and the Marsh Fritillary butterfly population flourished

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fil o flynyddoedd yn ôl , darn o gors oedd hwn a oedd yn rhan o deyrnas ddadleuol Morgannwg , a reolid gan ddisgynyddion Rhodri Fawr

Английский

A thousand years ago , this was a piece of marsh ground forming part of the disputed kingdom of Glamorgan , ruled over by descendants of Rhodri the Great

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yn ogystal â chyflwyno Te yn y Grug a rhai o’r themâu ar eu newydd wedd, bydd elfen gymunedol gref yn canolbwyntio ar dreftadaeth a diwylliant yr ardal a'r cyfnod. Rydym eisoes wedi creu partneriaeth gyda Cadw a bydd Cae’r Gors yn rhan bwysig o hyn, wrth ddysgu pobl am yr awdures a’i chyfnod.

Английский

In addition to making tea in the Heather and some of the new-style themes, strong community component will focus on the heritage and culture of the area and the period. We have already created a partnership with Cadw and cae'r Gors are an important part of this, in teaching people about the author and his period.

Последнее обновление: 2018-05-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Bydd mwsoglau migwyn a rhywogaethau eraill y gors yn ymateb yn gyflym i’r newid hwn, gan gytrefu’r pyllau a’u hamgáu’n araf.

Английский

The EU has introduced a number of ways to identify animals, including eartags, tattoos, registers and passports.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Ceir anghysondeb amlwg y mae'n rhaid i'r Senedd fynd i'r afael ag ef , ond y mae'n gors gyfreithiol

Английский

There is a clear anomaly that Parliament needs to address , but it is a legal quagmire

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'r gampfa wedi ei chau'n ddiweddar oherwydd difrod gan wiwerod , mae fframiau'r ffenestri wedi pydru ac mae'r dramwyfa flaen a'r man parcio yn gors leidiog ar ddiwrnodau gwlyb

Английский

The gym has closed recently because of squirrel damage , window frames are rotten and the front drive and parking area on a wet day is a muddy quagmire

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ni ddylem fynd i gors gyda'r manylion , ond dylem gofio'r egwyddorion sy'n sylfaen i'r polisi hwn

Английский

We should not get bogged down with the detail , but should remember the principles that underline this policy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Os nad yw'r cwmnïau hyn yn gallu dod o hyd i ddiffiniad o'r gair cronig , byddwn ni'n sicr o fynd i drafferthion ac o fynd i gors wrth geisio ei ddiffinio

Английский

If these companies cannot find a definition of the word chronic , we will certainly get into difficulties and become bogged-down in the definition

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Y mater y mae Gordon Brown yn ei godi'n awr -- a diweithdra'n disgyn , fel y soniodd David Melding y tro diwethaf imi ateb y cwestiynau hyn -- yw a allem fod yn fwy perswadiol gyda gwell mentora a gwell cymorth gyda hyfforddiant , i berswadio mwy o bobl ddi-waith i edrych ar y swyddi sydd ar bob cornel stryd yn Abertawe , neu efallai ar rai corneli stryd yn Abertawe , pe bai'r cymwysterau ganddynt ac os gallent eu perswadio eu hunain i godi o'r gors anobaith y mae llawer o bobl ddi-waith dymor hir yn mynd iddi ar ôl blynyddoedd lawer ar y dôl

Английский

The issue that Gordon Brown is now raising -- with unemployment falling , as David Melding mentioned the last time I answered these questions -- is whether we could be more persuasive with better mentoring and better assistance with training , to persuade more unemployed people to look at the jobs that are there on every Swansea street corner , or maybe on some Swansea street corners , if only they had the qualifications and could persuade themselves to get out of the slough of despondency that many of the long-term unemployed get into after many years on the dole

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr wyf wedi sylwi'n ddiweddar fod plant mewn pentrefi fel Brynaman , Gwauncaegurwen a Chwm-gors yn tueddu i siarad Saesneg ar yr heol

Английский

I have recently noticed that children in villages such as Brynaman , Gwauncaegurwen and Cwm-gors tend to speak English in the street

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae Tir Gofal yn talu am ddiogelu cynefinoedd ysgyfarnogod brown , ehedyddion , cornicyllod , brithion y gors , brithion perlog , a llu o greaduriaid eraill

Английский

Tir Gofal pays for the protection of the habitats of brown hares , skylarks , lapwings , marsh fritillaries , pearl-bordered fritillaries , and a host of other creatures

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK