Спросить у Google

Вы искали: lliniarol (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Mae gennym ymgynghorwyr ym maes gofal lliniarol

Английский

We have consultants in palliative care

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dywedodd cyfreithiwr y diffynnydd yn ei ddatganiad lliniarol ,

Английский

His defence counsel said in mitigation ,

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae gofal lliniarol yn tueddu i ganolbwyntio ar ganser

Английский

Palliative care tends to focus on cancer

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr ydym wedi aros am y strategaeth gofal lliniarol ers amser

Английский

We have waited for the palliative care strategy for some time

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhaid llongyfarch pobl Llanelli ar eu hymrwymiad i ofal lliniarol

Английский

The people of Llanelli must be congratulated on their commitment to palliative care

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dylai gofal lliniarol fod yn rhan annatod o ymarfer clinigol

Английский

Palliative care should be an integral part of clinical practice

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fodd bynnag , mae gofal lliniarol yn ymwneud â mwy na chanser

Английский

However , palliative care is not only about cancer

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhaid i hynny fod yn rhan allweddol o strategaeth gofal lliniarol

Английский

That has to be a key part of a palliative care strategy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dyna pam yr ydym wedi llunio'r strategaeth ddrafft ar ofal lliniarol

Английский

That is why we have drawn up the draft palliative care strategy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae argaeledd cyffuriau modern yn rhan o reoli poen ym maes gofal lliniarol

Английский

The availability of modern drugs is part of pain management in palliative care

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gobeithiaf y bydd Alun yn cyfrannu at yr ymgynghoriad ar y strategaeth gofal lliniarol

Английский

I hope that Alun will contribute towards the consultation on the palliative care strategy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gyda'n swyddogion mae'n cwblhau'r strategaeth gofal lliniarol

Английский

With our officials she is finalising the palliative care strategy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae heddiw'n gam pwysig ymlaen ar gyfer gofal lliniarol yng Nghymru

Английский

Today sees an important step forward for palliative care in Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae eisoes wedi gwneud gwaith arloesol yn ei gymuned a thrwy ofal lliniarol allanol

Английский

It has already done pioneering work in its community and through outreach palliative care

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae dyletswydd ar y rhwydwaith hefyd feithrin ymchwil ac addysg mewn gofal lliniarol

Английский

The network also has a duty to foster research and education in palliative care

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae hynny'n cynnwys pwynt perthnasol Geraint ynglyn â gofal lliniarol

Английский

That includes Geraint's relevant point about palliative care

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Brian Gibbons : Mae gofal lliniarol yn rhan amlwg o holl brofiad y claf

Английский

Brian Gibbons : Palliative care is a clear part of the total patient experience

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae gofal lliniarol , fel y gwyddoch , yn fater ehangach na gofal hosbis

Английский

Palliative care , as you know , is a wider issue than just hospice care

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhaid i strategaeth gofal lliniarol ymdrin â'r materion hynny hefyd

Английский

A palliative care strategy also needs to address those issues

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr ydym hefyd ar fin lawnsio strategaeth gofal lliniarol ar gyfer Cymru gyfan

Английский

We are also about to launch a palliative care strategy for the whole of Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK