Спросить у Google

Вы искали: morning (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Good morning

Английский

Последнее обновление: 2020-05-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Ok my friend see ya in morning

Английский

see

Последнее обновление: 2019-03-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

heddiw@ item: inlistbox Morning, as in 2am

Английский

today

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Yr oedd y sylwadau a wnaed gan Gomisiynydd Plant Cymru , Peter Clarke , ar Good Morning Wales yn briodol

Английский

The comments made by the Children's Commissioner for Wales , Peter Clarke , on Good Morning Wales were apt

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

achub ar y cyfle i gywiro'r gohebu plentynnaidd braidd o eiddo Good Morning Wales a Good Evening Wales

Английский

` take the opportunity to correct the rather juvenile reporting of Good Morning Wales and Good Evening Wales '

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Beth yw'r cymhellion y tu ôl i'r cynnig ? Difyr oedd gwrando ar Nick Bourne ar Good Morning Wales heddiw

Английский

What are the motives behind the motion ? It was interesting to hear Nick Bourne on Good Morning Wales today

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'n debyg nad oedd y Gweinidog ar gael y bore hwnnw i gymryd rhan yn Good Morning Wales ac i ymateb i'r cyhuddiadau hynny

Английский

The Minister was apparently unavailable that morning to take part in Good Morning Wales and to respond to those accusations

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

O ran y 200 o swyddi dysgu a grybwyllwyd gennych , clywais y drafodaeth y bore yma ar Good Morning Wales ac yr wyf wedi gofyn i Jane Davidson pa un ai a yw'n cyddnabod y ffigur hwnnw

Английский

In terms of the 200 teaching posts that you mention , I heard this morning's discussion on Good Morning Wales and I have asked Jane Davidson whether she recognises that figure

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yn wir , clywais y rheolwr gyfarwyddwr yn codi'r pwynt hwnnw ar Good Morning Wales ddoe , ac yn dweud sut mae'r maes awyr wedi ehangu

Английский

In fact , I heard the managing director , on Good Morning Wales yesterday , making that point and saying how the airport has expanded

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mark Isherwood : Yn dilyn eich datganiad ar Good Morning Wales , ddau fore yn ôl , fe gredaf , cysylltais â'r BBC a gwirio bwletin economaidd Cyfarwyddiaeth Ystadegol y Cynulliad ar gyfer Medi

Английский

Mark Isherwood : Following your statement on Good Morning Wales , two mornings ago , I believe , I contacted the BBC and checked the Assembly Statistical Directorate's economic bulletin for September

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Leighton Andrews : Weinidog , pan gewch eich trafodaethau nesaf gydag awdurdodau lleol am y gronfa adfywio lleol , arian cyfatebol ac Amcan 1 , a fanteisiwch ar y cyfle i gywiro'r adroddiadau ychydig yn anaeddfed a wnaed yn Good Morning Wales a Good Evening Wales ar y mater hwn bythefnos yn ôl , ac egluro iddynt pan ddywedwch eich bod yn ymrwymo £15 miliwn i £20 miliwn yn fwy na'r hyn sydd yn eich cyllideb , eich bod o bosibl yn gwario mwy o arian yn hytrach na llai ?

Английский

Leighton Andrews : Minister , when you next have discussions with local authorities about LRF , match funding and Objective 1 , will you take the opportunity to correct the rather juvenile reporting of Good Morning Wales and Good Evening Wales of this issue two weeks ago , and make it clear to them that when you say that you are committing £15 million to £20 million more than is in your budget , you are potentially spending more money rather than less ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dywedodd y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth ar 28 Tachwedd ar raglen y BBC , Good Morning Wales , nad oedd problem o ran cyllid cyfatebol , ac eto , mewn papur a gyhoeddwyd lai na deufis yn ddiweddarach , ym mis Ionawr , ar gyfer y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth , datganwyd yn bendant fod diffyg o £15 miliwn i £20 miliwn yng nghyllideb y Ffordd i Ffyniant

Английский

The Minister for Economic Development and Transport said on 28 November on the BBC programme , Good Morning Wales , that there was no match funding problem , yet a paper published less than a couple of months later , in January , for the Economic Development and Transport Committee , clearly stated that there was a shortfall of £15 million to £20 million in the Pathway to Prosperity budget

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Credaf fod rhai o'r lluniau gwych a geir yn y BBC yn Llandaf , y'u gwelaf pan af yno yn gynnar yn y bore i gael cyfweliad ar Good Morning Wales , yn rhan o'r casgliad hwnnw

Английский

I believe that some of the impressive paintings in the BBC in Llandaf , which I see when I go there early in the morning to be interviewed on Good Morning Wales , are part of that collection

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Richard Edwards : Ymhellach i'r pwynt o drefn hwnnw , a gaf fi wneud cais am y Morning Post ? [ Aelodau'r Cynulliad : ` The Morning Star . ']

Английский

Richard Edwards : Further to that point of order , can I put in a bid for the Morning Post ? [ Assembly Members : ` The Morning Star . ']

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ieuan Wyn Jones : Pa bryd y daethoch i wybod yn gyntaf am y llanastr hwn y mae rhai'n ei alw'n ad-drefnu'r Cabinet ? Rhoesoch ddisgrifiad manwl i ni o safbwynt pawb arall , ond ni wnaethoch rannu cymaint â hynny o ffydd â'r genedl pan gyfwelwyd chi ar Good Morning Wales ddydd Gwener

Английский

Ieuan Wyn Jones : When did you first become aware of this shambles that some describe as a Cabinet reshuffle ? You have given us a detailed explanation of where everyone stands , but you did not share such confidence with that nation when you were interviewed on Good Morning Wales on Friday

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr oedd pobl ddiddorol yn cymryd rhan yn y meddiannu hwn , megis y dyn sy'n cyflwyno Good Morning Wales , Vaughan Roderick , myfyriwr Palestinaidd , Mohammad Abu-Koash , a helpodd i greu Cytundebau Oslo yn ddiweddarach , a chyfarwyddwraig genedlaethol British Telecom

Английский

Some interesting people were involved in that occupation , such as the presenter of Good Morning Wales , Vaughan Roderick , a Palestinian student , Mohammad Abu-Koash , who was later involved in the creation of the Oslo Accords , and the national director of British Telecom

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gall eich cyfarchiad ffôn dwyieithog fod yn un syml i ddechrau er mwyn hwyluso pethau i’ch staff, e.e. ‘<PROTECTED> da, <PROTECTED> morning, <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED>’.

Английский

Your bilingual telephone greeting can be a simple one to start with in order to facilitate things for your staff, e.g. ‘<PROTECTED> da, <PROTECTED> morning, <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED>’.

Последнее обновление: 2009-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK