Спросить у Google

Вы искали: nelson (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Nelson

Английский

Nelson

Последнее обновление: 2014-08-20
Частота использования: 3
Качество:

Валлийский

Fort Nelson

Английский

Fort Nelson

Последнее обновление: 2014-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Валлийский

Nelson Mandela

Английский

Mandela

Последнее обновление: 2011-03-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ymwelodd Nelson Mandela a Bill Clinton â Chymru

Английский

Nelson Mandela and Bill Clinton visited Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Bûm i yng Nghomin Greenham ac ar orymdeithiau dros y glowyr a thros ryddhau Nelson Mandela

Английский

I was at Greenham Common and on marches to support the miners and to call for the freeing of Nelson Mandela

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Credaf fod Nelson wedi dweud y geiriau hynny yn union cyn un o'i fuddugoliaethau mwyaf

Английский

I believe that the quotation by Nelson was made just before one of his greatest victories

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Os yw Nelson Mandela yn dweud hynny yn Affrica , rhaid i ni ddweud hynny yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Английский

If Nelson Mandela says that in Africa , we must say that in the National Assembly for Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae hyn yn f'atgoffa o John Hywel , cyfaill i mi a oedd yn byw yn Llanfabon , Nelson yn y 1950au

Английский

This reminds me of John Hywel , a friend of mine who lived in Llanfabon , Nelson in the 1950s

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yn ystod y gynhadledd fawr ar AIDS yn Durban , De Affrica , dywedodd Nelson Mandela fod rhaid inni oll gydymladd yn erbyn gwarthnodi

Английский

During the big AIDS conference in Durban , South Africa , Nelson Mandela said that we must all fight together against stigma

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ddydd Llun yr wythnos hon , cynhaliodd Radio Cymru gyfweliad â'm merch hynaf yn Ne Affrica , ar ben-blwydd ethol Nelson Mandela

Английский

On Monday of this week , Radio Cymru interviewed my eldest daughter in South Africa , on the anniversary of Nelson Mandela's election

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Wrth y bwrdd bwyd yn ei dy yn Nhref y Penrhyn , yr oedd Vorster wedi rhoi Ivor i eistedd mewn cadair yn fwriadol lle y gallai weld Robin Island drwy'r ffenestr yn y pellter fel y gallai feddwl am Nelson Mandela a'r carcharorion eraill

Английский

At the dining table at his house in Cape Town , Vorster deliberately placed Ivor in a chair where he could see Robin Island in the distance through the window so that he could think about Nelson Mandela and the other inmates

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rod Richards : Wrth ystyried darparu ffynhonnau dŵr , a ystyriwch hefyd gael pedwar llew carreg ac ychydig o golomennod o amgylch colofn â'r Arglwydd Nelson arni , fel y gall y rhai ohonom sydd am ddathlu dydd Trafalgar wneud hynny mewn steil ?

Английский

Rod Richards : In considering the provision of water fountains , will you also consider acquiring four stone lions and some pigeons to encircle a column headed by Lord Nelson , so that those of us who wish to celebrate Trafalgar day may do so in style ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pan ystyriwn fod miloedd o bobl wedi ciwio am ddyddiau , heb ddim i'w fwyta nac unrhyw gysuron , i bleidleisio dros Nelson Mandela yn Ne Affrica , mae'n warthus nad yw ieuenctid heddiw'n sylweddoli bod democratiaeth yn dibynnu arnynt hwy am ei pharhad

Английский

When we consider that thousands of people queued for days , without anything to eat or any comforts , to vote for Nelson Mandela in South Africa , it is appalling that the youth of today do not appreciate that the continuation of democracy depends on them

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae wedi fy nharo ers cryn amser fod sawl tebygrwydd rhwng y Gweinidog a'r Arglwydd Nelson , a ddaliodd ysbienddrych wrth ei lygad dall ychydig cyn brwydr Trafalgar a datgan , ` Ni welaf longau '

Английский

It has struck me for some time that there are many similarities between the Minister and Lord Nelson , who just before the Battle of Trafalgar held a telescope up to his blind eye only to declare , ` I see no ships '

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ysgrifennodd John at y Llywodraeth yn Llundain a dweud , os na sicrheid bod trydan yn cael ei gyflenwi i Nelson , y byddai'n ysgrifennu at Kruschev a'i wahodd i Nelson i weld sut yr oedd gweithwyr Cymru'n byw

Английский

John wrote to the Government in London and said that , if it did not ensure that electricity was supplied to Nelson , he would write to Kruschev and invite him to Nelson to see how the workers of Wales lived

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK