Спросить у Google

Вы искали: plas y garreg (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

plas y garreg

Английский

The stone mansion

Последнее обновление: 2017-08-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

pen y garreg

Английский

head and stone

Последнее обновление: 2018-05-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

dyfal donc a dyrr y garreg

Английский

if at first you don't succeed, try, try again.

Последнее обновление: 2013-01-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Dyfal donc a dyrr y garreg!

Английский

Try, try again!

Последнее обновление: 2007-10-02
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Gosodwyn y garreg y hon er cof am y cwmdogion

Английский

the companions

Последнее обновление: 2020-08-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Y garreg filltir fawr nesaf yw lansio Cyllid Cymru ymhen tua wythnos

Английский

The next major milestone is the launch of Finance Wales in about a week's time

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr hyn a ddywedaf yw , dyfal donc a dyrr y garreg : rhaid inni ddyfalbarhau

Английский

What I will say is , dyfal donc a dyrr y garreg : we must persevere

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Y Prif Weinidog : Yn gynharach y mis hwn , cyrhaeddwyd y garreg filltir o £1 biliwn o grantiau

Английский

The First Minister : Earlier this month , the £1 billion grant milestone was reached

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Y garreg filltir nesaf yw sicrhau nad oes neb yn aros mwy na chwe mis am y prawf diagnostig hollbwysig hwnnw : yr angiogram

Английский

The next milestone is ensuring that nobody waits more than six months for that all-important diagnostic test : the angiogram

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyflawnodd y prosiect y garreg filltir gyntaf o ran codi arian a ddisgwyliwyd ganddo drwy godi £4 .8 miliwn erbyn 31 Rhagfyr 1999

Английский

The project achieved the first of the fund raising milestones expected of it by raising £4 .8 million by 31 December 1999

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gwyddoch fod menter GTi wedi'i hariannu drwy Amcan 1 , a gyrhaeddodd y garreg filltir o £1 biliwn yr wythnos diwethaf

Английский

You will be aware that the GTi initiative is funded by Objective 1 , which reached its £1 billion milestone last week

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Christine Chapman : Wrth drafod y garreg filltir bwysig hon yn rhaglen Amcan 1 , rhaid inni gydnabod y cynnydd yr ydym wedi'i wneud

Английский

Christine Chapman : In debating this important milestone in the Objective 1 programme , we must acknowledge how far we have come

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae angen yn awr inni fynd yn gadarn ar y cynllun amlinellol hwn , a chaniatáu i dîm y prosiect a'r pensaer gyrraedd y garreg filltir o symud y cynllun ymlaen at gam y cais cynllunio

Английский

We now need to go firm on this outline design , and allow the project team and the architect to reach the milestone of progressing the design to the planning application stage

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fel y dywedais , dim ond yn ddiweddar y cyhoeddais ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir o ymrwymiad o £3 biliwn o arian Ewropeaidd yng Nghymru , sy'n fuddsoddiad sylweddol

Английский

As I said , I only recently announced that we had reached the £3 billion commitment milestone for European funding in Wales , which is a significant investment

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae buddsoddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi golygu ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir gyntaf y bu inni osod inni'n hunain yn y fframwaith gwasanaeth cenedlaethol -- sef na fyddai neb yn aros mwy na 12 mis am lawdriniaeth ar y galon erbyn mis Mawrth 2002

Английский

The Welsh Assembly Government's investment has resulted in our reaching the first milestone that we set ourselves in the national service framework -- that nobody would be waiting more than 12 months for heart surgery by March 2002

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cefais bleser mawr , fis Medi diwethaf , o ymweld â'r milfed ffermwr i ymuno â Tir Gofal a dylem gyrraedd y garreg filltir nesaf , cytundeb rhif dwy fil , erbyn diwedd y flwyddyn hon

Английский

It gave me great pleasure , last September , to visit the thousandth farmer to have joined Tir Gofal and the next milestone , the two-thousandth agreement , should be reached by the end of this year

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fel rhan o'r polisi hwn , a wnewch chi gynnull is-grwp i ystyried y posibilrwydd o brynu 20 Plas-y-Parc , a elwir yn gyffredin yn Burgess House , i'w ddefnyddio gan y cyhoedd ? Gofynnaf yn daer ichi wneud hyn

Английский

As part of this policy , would you convene a sub-group to consider the possibility of purchasing 20 Park Place , commonly known as Burgess House , for public use ? I ask you to do this in all earnestness

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gyda golwg ar y cyd-destun cyffredinol , mae'n debyg y cyrhaeddir y garreg filltir gyntaf -- nid am fod y Llywodraeth yn dweud hynny neu am fy mod i'n dweud hynny , ond am fod y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol wedi dweud hynny

Английский

In the overall background picture , the first milestone looks set to be achieved -- and that not because the Government says so or because I say so , but because the Institute for Fiscal Studies has said so

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Alun Pugh : Mae'ch gwaith o ran pleidio achos 20 Plas-y-Parc yn adnabyddus iawn , ac mae'r mater yn codi'n rheolaidd mewn cwestiynau

Английский

Alun Pugh : Your championing of the cause of 20 Park Place is well known , and the matter regularly appears in questions

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fodd bynnag , byddaf yn aml yn cyfarfod ag aelodau o'r bartneriaeth leol yn anffurfiol , a gwneuthum hynny wrth ymweld ag Ynys Môn yn ddiweddar , pan gyhoeddais ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir o ymrwymiad o £3 biliwn o arian Ewropeaidd , a grant o £137 ,000 yn cael ei roi i brosiect adfywio cymunedol yn Ynys Môn

Английский

However , I often meet informally with members of the local partnership and did so when I visited Anglesey recently , where I announced that we had reached the £3 billion milestone of European funding commitment , with a £137 ,000 grant going to a community regeneration project in Anglesey

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK