Спросить у Google

Вы искали: pregethu (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Nid yw pregethu wrthynt yn ddigon da

Английский

Preaching at them is not good enough

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nid lle'r Torïaid yw pregethu ar hyn

Английский

We will not take lectures from the Tories on this

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhaid inni berswadio pobl ifanc , nid pregethu iddynt

Английский

We must persuade young people and not simply preach to them

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Buom i gyd yn pregethu am wleidyddiaeth gonsensws yn ystod yr etholiad

Английский

We all preached about consensus politics during the election

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Beth am ei hepgor rhag i bobl deimlo ein bod yn pregethu)<PROTECTED>

Английский

Why not leave it out, so that people do not think we’re preaching)<PROTECTED>

Последнее обновление: 2007-10-02
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Nid oes angen pregethu wrth y Cynulliad hwn am bwysigrwydd dysgu ac athrawon

Английский

There is no need to lecture this Assembly about the importance of teaching and teachers

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Buoch yn pregethu am system o reolaeth wladol a oedd yn hen ffasiwn yn yr hen Roeg

Английский

You have been preaching about a system of state control that was old hat in ancient Greece

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nid ydynt am gael David Davies yn pregethu wrthynt am eu harferion ysmygu ac iechyd

Английский

They do not want David Davies preaching to them about their smoking and health habits

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhodri Glyn Thomas : pregethu boddhaol , ond heb weld y canlyniadau et ; dalier ati

Английский

Rhodri Glyn Thomas : preaching satisfactory , but yet to see the result ; keep trying

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Elin Jones : Pan oedd Dewi Sant yn pregethu yn Llanddewibrefi 1 ,500 mlynedd yn ôl , nid oedd cyflenwad trydan yno

Английский

Elin Jones : When St David preached in Llanddewibrefi 1 ,500 years ago , there was no electricity supply there

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Er mwyn i'r Cynulliad olygu rhywbeth i gymunedau tlawd , rhaid inni gyflawni pethau ac nid dim ond pregethu

Английский

If the Assembly is to mean something to poor communities , then we must deliver the goods and not just pontificate

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ni fydd rôl y comisiynydd plant yn cynnwys pregethu ar y ffordd wleidyddol gywir i fagu plant , sut bynnag y gwelir hynny ar adeg benodol

Английский

The children's commissioner's role will not include issuing strictures on politically correct parenting , however conceived at a specific time

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Efallai ei bod yn gallu pregethu wrth ei hochr ei hun , ac efallai y bydd y Gweinidogion ar yr ochr honno'n ei goddef

Английский

She may be able to preach to her own side , and perhaps the Members on that side will tolerate it

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nid ein gwaith ni yw pregethu wrthynt ynghylch eu safonau neu eu hymddygiad , er y gallai Aelodau unigol godi'r materion hyn ar lefel leol

Английский

It is not for us to preach to them about standards or behaviour , although individual Members may take matters up at a local level

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Diolch i chi , George Bush -- yr ydych yn pregethu masnach rydd o gwmpas y byd ond diffyndollaeth i'ch gwlad eich hun

Английский

Thank you , George Bush -- you preach free trade around the world but protectionism for your own country

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ni fyddai'r Torïaid , yn eich dwylo chi , byth yn deall partneriaeth , felly peidiwch chi â sefyll yno yn pregethu i ni

Английский

The Tories , in your hands , would never understand partnership , so please do not stand up to lecture us

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Tra fy mod yn pregethu , fel y gwnaeth Kirsty , cytunaf â Churchill fod Lloyd George yn un o'r Prif Weinidogion ceidwadol gorau a gafodd y wlad hon

Английский

While I am proselytising , as Kirsty did , I agree with Churchill that Lloyd George was one of this country's better conservative Prime Ministers

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'n bwysig inni roi trefn ar ein pethau ein hun fel sefydliad cyn inni ddechrau pregethu wrth gyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad neu'r sector cyhoeddus a'r sector preifat

Английский

It is important for us as an institution to get our own house in order before we begin to preach to ASPBs or the public sector and the private sector

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Safasant yma'n pregethu'r un pethau yn union ag yr ydym ni'n eu pregethu'n awr : yr angen am arian cyfatebol yn ogystal â fformiwla Barnett a'r elfen Ewropeaidd

Английский

They stood here preaching exactly the same things that we now preach : the need for match funding in addition to the Barnett formula and the European element

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Tra'n pregethu yn yr awyr agored , sylweddolodd Dewi nad oedd ei lais i'w glywed uwchlaw'r dorf felly rhoddodd liain ar y ddaear , a gododd o dan ei draed , a daeth colomen wen , symbol yr ysbryd glân , i orffwys ar ei ysgwydd

Английский

While preaching in the open air , David realised that he could not make himself heard above the crowd so he placed a cloth on the ground , which rose beneath his feet , and a white dove , a symbol of the holy spirit , settled on his shoulder

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK