Спросить у Google

Вы искали: pwysleisia (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Pwysleisia undod y pleidiau

Английский

It shows party unity

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r cynllun y ffaith y'i lluniwyd yng Nghymru

Английский

The plan makes much of being made in Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia hefyd yr angen am niferoedd digonol o staff mewn swyddi allweddol

Английский

It also emphasises the need for sufficient numbers of staff in key posts

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia bod angen rheolaeth addas a chyson ar wybodaeth am ffynonellau terminolegol.

Английский

It emphasises the need for appropriate on-going management of terminological sources of information.

Последнее обновление: 2007-08-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Pwysleisia y dylid defnyddio talentau a sgiliau staff ym mhob rhan o'r NHS

Английский

It emphasises using the talents and skills of staff in all parts of the NHS

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia hynny fod y Blaid Lafur wedi mabwysiadu polisïau'r Torïaid yn llwyr

Английский

That underlines the Labour Party's wholehearted adoption of Tory policies

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r gwelliant hwn pa mor bwysig ydyw bod digon o arian cyfatebol ar gael

Английский

This amendment emphasises the importance of the availability of sufficient match funding

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia gwelliant 3 yr angen am weithredu'r cynllun , fel y gwna gwelliant 4

Английский

Amendment 3 emphasises the need to implement the scheme , as does amendment 4

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia fod angen strategaeth a phroses safonol o fonitro sut y caiff amcanion eu cyflawni

Английский

She emphasises the need for a strategy and for standard monitoring of the achievement of objectives

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r adroddiad hefyd fod yn rhaid inni werthfawrogi ac ymfalchïo yn ein hamrywiaeth diwylliannol

Английский

The report also emphasises that we must value and take pride in our cultural diversity

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia wendid y setliad presennol yn yr ystyr ei fod yn gyfyng a bod y pwerau yn gyfyng

Английский

He emphasises the weakness of the current settlement , in the sense that it is limited and that the powers are limited

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r adroddiad yn gymeradwy y dylai'r celfyddydau a diwylliant fod ar gael i bawb

Английский

The report commendably stresses that the arts and culture must be available to all

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia arweiniad ar gynlluniau datblygu unedol bod yn rhaid i hynny fod yn rhan annatod o raglen integredig

Английский

The unitary development plan guidance stresses that that must be part and parcel of an integrated programme

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r cytundeb partneriaeth yr angen i annog buddsoddiad uniongyrchol tramor ag iddo sgiliau a gwerth uwch drwy farchnata gwell

Английский

The partnership agreement stresses the need to encourage higher skill , higher value foreign direct investment through improved marketing

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r adroddiad y ffaith mai'r ffordd orau i wireddu ein gweledigaeth yw drwy addysgu plant yn yr ysgol

Английский

The report gives weight to the fact that our vision can best be realised by nurturing children in school

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r ffaith bod ymddygiad plant , yn amlach na pheidio , yn adlewyrchu eu hamgylchiadau a phwysleisia bwysigrwydd ymyrryd yn gynnar

Английский

It emphasises the fact that children's behaviour is , more often than not , a reflection of their circumstances and it stresses the importance of early intervention

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r adroddiad bod angen inni symud oddi wrth y system gwasanaeth ysbyty aciwt , yr ymddengys mai ei hunig fraint yw ymdrin â rhestrau aros

Английский

The report emphasises that we need to move away from the acute hospital service system , the sole prerogative of which seems to be dealing with waiting lists

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia hynny ein bod yn gweithio'n galed i lunio gweledigaeth sy'n anelu at wneud y diwydiant yn sefydlog unwaith eto

Английский

That underlines that we are working hard to map out a vision that aims to return stability to the industry

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pwysleisia'r papur fod angen ychwanegu gwerth at y sector gweithgynhyrchu a'r sector amaethyddiaeth er mwyn gwthio twf yng Nghymru yn y dyfodol ymlaen

Английский

This paper highlights the need to add value to manufacturing and agriculture to drive forward future growth in Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

O ran safon ansawdd tai Cymru , pwysleisia ` Cartrefi Gwell i Bobl Cymru ' y dylai pob teulu gael y cyfle i fyw mewn tai o safon

Английский

On the Welsh housing quality standard , ` Better Homes for People in Wales ' emphasises that all households should have the opportunity to live in good quality homes

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK