Спросить у Google

Вы искали: wrthgyferbyniad (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Dyna wrthgyferbyniad llwyr i'r modd yr ymdriniwyd ag Arlywydd Pinochet

Английский

That is a stark contrast to the way in which President Pinochet was treated

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

O ran y tirlun , ni welaf wrthgyferbyniad rhwng ffermio a thwristiaeth

Английский

On the landscape , I do not see a contradiction between farming and tourism

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Am wrthgyferbyniad , ac mor wael y mae'n adlewyrchu ar wrthbleidiau yng Nghymru

Английский

What a huge contrast , and how badly that reflects on opposition parties in Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ceir rhywfaint o wrthgyferbyniad rhwng y ddau , ac weithiau bydd un yn dilyn y llall

Английский

There is some play-off between the two , and one will sometimes follow the other

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fel y dywedodd Ron Davies , mae'n wrthgyferbyniad clir i brotest ddoe y tu allan i adeilad y Cynulliad

Английский

As Ron Davies said , it is in stark contrast to yesterday's protest outside the Assembly building

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gwelir cymaint o wrthgyferbyniad pan gymharwch agwedd y cwmni ag agwedd y gweithlu , yr undebau llafur , y cymunedau a phob lefel o Lywodraeth

Английский

There is such a contrast when you compare the company's attitude with that of the workforce , the trade unions , the communities and all levels of Government

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae fy mhrofiad o ddysgu Cymraeg fel oedolyn yn wrthgyferbyniad llwyr : bu'r pwyslais ar siarad Cymraeg gyda darllen , ysgrifennu a gramadeg yn dilyn

Английский

Contrast that with my experience of learning Welsh as an adult : the emphasis has been on the spoken word and allowing reading , writing and grammar to follow

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

A gytunwch fod y cyfleuster hyfforddiant i staff nyrsio yn y Gogledd yn bolisi gwych gan y Blaid Lafur i gyflwyno mwy o staff i'r proffesiwn nyrsio ? Mae hyn yn wrthgyferbyniad llwyr i'r hyn a ddigwyddodd o dan y llywodraeth Dorïaidd

Английский

Do you agree that the provision of the training facility for nursing staff in north Wales is a wonderful Labour policy to bring more staff into the nursing profession ? This is in sharp contrast to what happened under Tory rule

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr oedd yn wrthgyferbyniad llwyr i'r ffordd y mae Ford yn ymdrin â'r dadfuddsoddiad yn Cleveland , Ohio , a'r buddsoddiad a groesawyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr , sydd yn digwydd ar ddwy ochr Môr Iwerydd

Английский

It was in marked contrast to the way Ford in handling the disinvestment in Cleveland , Ohio , and the welcome investment in Bridgend , operated on both sides of the Atlantic

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fodd bynnag , mae'r arian y mae Llywodraeth y Cynulliad a Llywodraeth y DU yn ei fuddsoddi yn y seilwaith rheilffyrdd yn wrthgyferbyniad llwyr â'r arian a ddarparwyd gan blaid Alun pan oedd honno mewn grym¾ [ Torri ar draws . ]

Английский

However , the amount of money that the Assembly Government and the UK Government is investing in the rail infrastructure is in marked contrast to the level of funding that Alun's party provided when it was in Government -- [ Interruption . ]

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae hynny'n wrthgyferbyniad trawiadol i'r 70 ysbyty a gaewyd dan y Llywodraeth Geidwadol ddiwethaf yng Nghymru rhwng 1979 a 1997 , heb sôn am yr 8 ,000 a rhagor o welyau cyffredinol ac aciwt a gollwyd -- gostyngiad o fwy nag un rhan o dair

Английский

That is an impressive contrast with the 70 hospitals that were shut down under the last Conservative Government in Wales between 1979 and 1997 , not to mention the more than 8 ,000 general and acute beds that were lost -- a reduction of over a third

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK