Спросить у Google

Вы искали: ynys y bwl (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Ynys y Pasg

Английский

Easter Island

Последнее обновление: 2015-01-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ynys y Garn

Английский

Guernsey

Последнее обновление: 2012-01-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ynys y Nadolig

Английский

Christmas Island

Последнее обновление: 2015-01-19
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ynys y NadoligName

Английский

Christmas Island

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ynys y Gogledd

Английский

North island

Последнее обновление: 2012-10-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ynys y Tywysog Edwardcanada. kgm

Английский

Prince Edward Island

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Ynys y Nadolig(Keeling)Cocos Island

Английский

Christmas Island

Последнее обновление: 2014-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Валлийский

Arferai miloedd o bobl heidio i Ynys y Barri

Английский

Thousands of people used to flock to Barry Island

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ynys y NadoligRegion/ state name (optional, rarely needs a translation)

Английский

Christmas Island

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dyna fu'r patrwm i dwristiaeth ledled y wla ; nid yn unig ar gyfer Ynys y Barri

Английский

That has been the pattern for tourism across the countr ; not only for Barry Island

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae gan bob un ohonom ein hatgofion a bydd y rheini ohonom a dreuliodd ein plentyndod yn y Barri ac Ynys y Barri yn eu cofio

Английский

We all have our memories and those of us who spent our childhood in Barry and Barry Island will remember them

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr wyf yn falch y gallwn ymffrostio yn awr mewn rheilffordd stêm sydd yn rhedeg o orsaf Ynys y Barri i orsaf y Barri , ychydig filltiroedd ar draws y sarn

Английский

I am proud that we now boast a steam railway which runs from Barry Island station to Barry station , a couple of miles across the causeway

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gallech fod yn cyfeirio at y syniad o ddymchwel hen wersyll gwyliau Butlins ar y penrhyn i'r dwyrain o Ynys y Barri neu fae Whitmore

Английский

You may be referring to the idea of demolishing the former Butlins holiday camp on the headland east of Barry Island or Whitmore bay

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'r Barri yn agos iawn at fy nghalon ac wedi bod ers bron i 50 mlynedd ers adeg teithiau ysgol , capel a chlwb i Ynys y Barri

Английский

Barry holds a special place in my heart , which goes back nearly 50 years to school trips , chapel trips and club trips to Barry Island

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr oedd bob amser yn gyffrous i rywun o'r Rhondda i fod y cyntaf i weld y mô ; dyna oedd ein her ar y daith bws i Ynys y Barri

Английский

It was always exciting for someone from the Rhondda to be the first to see the se ; that was our challenge on the bus trip to Barry Island

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'n amlwg bod sylwadau David Davies wedi dod o'r ynys y mae am roi llawer o'r ceiswyr lloches arni nad yw ei blaid wedi'i henwi eto

Английский

David Davies's comments obviously come from the island on which he wants to place many of the asylum seekers that his party have not yet identified

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Os yw Rhodri Morgan a Sue Essex eisiau mynd ar reidiau ffair , yna beth am inni i gyd fynd i'n pocedi a'u hanfon i Ynys y Barri am y dydd a chawn wario'r £20 miliwn ar ysgolion ac ysbytai a materion eraill yng Nghymru

Английский

If Rhodri Morgan and Sue Essex want to go on fairground rides , then let us all chip in and send them off to Barry Island for the day and we will spend that £20 million on schools and hospitals and other issues in Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ym Mro Morgannwg , er enghraifft , mae cymorth i fentrau bach a chanolig a busnesau sydd yn dechrau , isadeiledd ar gyfer datblygu diwydiannol a chyfleusterau twristiaeth , fel canolfan dreftadaeth y rheilffyrdd yn Ynys y Barri , wedi eu hwyluso a'u helpu gan arian Amcan 2 neu gynlluniau a'i rhagflaenodd

Английский

In the Vale of Glamorgan for example , support for SMEs and starter businesses , infrastructure for industrial development and tourism facilities , such as the railway heritage centre at Barry Island , have been facilitated and helped by Objective 2 monies or predecessor schemes

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Prif Weinidog Cymru : Yr ydych yn gywir bod y trefi glan môr hynny -- gan gychwyn yn y Rhyl a Phrestatyn , a mynd o amgylch Bae Ceredigion i lawr i Ddinbych-y-pysgod , ac ar draws i Ynys y Barri -- yn fannau gwael i bobl yr effeithir yn uniongyrchol arnynt gan yr isafswm cyflog

Английский

The First Minister : You are right that all of those seaside towns -- starting at Rhyl and Prestatyn , going around Cardigan Bay to Tenby , and across to Barry Island -- are hotspots for people directly impacted by the minimum wage

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'r 12 ward hynny yn ddifreintiedig ac yn eithriedig a chyffyrddant â phob rhan o'm hetholaeth i , o Ben-y-waun yn y gogledd , Aberpennar yn y canol i Abercynon ac Ynys-y-bwl yn y de

Английский

Those 12 wards are deprived and excluded and they touch every part of my constituency , from Pen-y-waun in the north , Mountain Ash in the centre to Abercynon and Ynys-y-bwl in the south

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK