Спросить у Google

Вы искали: élelmiszerellátási (Венгерский - Испанский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Венгерский

Испанский

Информация

Венгерский

emberi táplálkozás az élelmiszerellátási jogszabályokkal kapcsolatban,

Испанский

nutrición humana, en relación con la legislación alimentaria,

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

A Bizottság 80/1073/EGK határozata az élelmiszerellátási konzultatív bizottság új jogállásáról hatályát veszti.

Испанский

Queda derogada la Decisión 80/1073/CEE sobre un nuevo estatuto del Comité consultivo de productos.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

A Bizottság 80/1073/EGK határozatával [5] létrehozta az élelmiszerellátási konzultatív bizottságot.

Испанский

El Comité consultivo de productos alimentarios se creó en virtud de la Decisión 80/1073/CEE de la Comisión [5].

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

Létre kell hozni a polgárok állandó konzultációs rendszereit, európai szinten, a közösségi élelmiszerellátási jog kidolgozásában, értékelésében és felülvizsgálatában.

Испанский

Es fundamental establecer unos sistemas permanentes de consulta de los ciudadanos a escala europea durante la elaboración, la evaluación y la revisión de la legislación alimentaria comunitaria.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

A feldolgozás és értékesítés támogatásának célja az élelmiszerellátási lánc integrációjának segítése volt a termeléstől az értékesítésig, valamint az, hogy hozzájáruljon a mezőgazdaság szerkezetének és az elsődleges ágazat versenyképességének további fejlesztéséhez.

Испанский

La ayuda a la transformación y comercialización se destinaba a contribuir a la integración de la cadena alimentaria desde la fase de producción hasta la de comercialización y a mejorar las estructuras agrícolas y la competitividad del sector primario.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

a 2. rovatban feltüntetett raktárban elhelyezték és azokat kizárólag élelmiszerellátás céljára fogják felhasználni (2)

Испанский

Se encuentran en el almacén indicado en la casilla 2 y se utilizarán exclusivamente para avituallamiento (2)

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

Az összes rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, élelmiszerellátás és a Közösségből származó exportként kezelt rendeltetési helyek).

Испанский

Todos los destinos (terceros países, otros territorios, avituallamiento y destinos asimilados a una exportación extracomunitaria).

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

Az európai mezőgazdasági és halászati politika kidolgozásának, végrehajtásának és monitoringjának – az élelmiszerbiztonságra, az élelmiszerellátás biztonságára és a biogazdaság fejlesztésére is kiterjedő – támogatása például termés-előrejelzés, valamint technikai és társadalmi-gazdasági elemzések és modellezés, illetve az egészséges és produktív tengerek elősegítése révén.

Испанский

Apoyar el desarrollo, aplicación y seguimiento de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común, inclusive la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos y el impulso de la bioeconomía a través de, por ejemplo, previsiones de producción de los cultivos y análisis y modelización técnicos y socioeconómicos, y promover unos mares saludables y productivos.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

Az uniós fejlesztéspolitikai célok elérésének előmozdítása az alapvető erőforrásokkal való megfelelő ellátás biztosítását szolgáló kutatás révén, a környezeti és erőforrásbeli paraméterek monitoringjára, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerellátás-biztonság elemzésére és a tudásátadásra összpontosítva.

Испанский

Prestar apoyo a los objetivos de la política de desarrollo de la Unión mediante una investigación encaminada a garantizar el abastecimiento adecuado de recursos esenciales, centrada en el seguimiento de los parámetros ambientales y de los recursos, los análisis relacionados con la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, y la transferencia de conocimientos.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

A 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [3] rendelkezik az élelmiszerellátási jog alapelveinek és általános előírásainak megfogalmazásáról, létrehozza az Európai Élelmiszerellátás-biztonsági Hatóságot és meghatározza az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos eljárásokat, előirányozva hogy „a polgárokat nyílt és transzparens formában kell megkérdezni, közvetlenül vagy érdekképviseleti szerveik közvetítésével, az élelmiszerellátási jogszabályok kidolgozása, értékelése és felülvizsgálata során, kivéve ha a szóban forgó kérdés sürgőssége ezt nem teszi lehetővé.”

Испанский

El Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria [3], prevé la consulta abierta y transparente de los ciudadanos, bien directamente, bien a través de organismos representativos, durante la elaboración, evaluación y revisión de la legislación alimentaria, excepto cuando no sea posible debido a la urgencia del asunto.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

A konzultatív csoport összetétele nem kell, hogy túl széles körű legyen gyakorlati szervezési okokból, miközben garantálnia kell a megfelelő érdekképviseletet az élelmiszerellátás, valamint az állat- és növényegészségügy terén.

Испанский

Por razones prácticas de organización, la composición del grupo consultivo no debe ser demasiado amplia, aunque ha de garantizar una representación adecuada de los intereses de la cadena alimentaria y de la sanidad animal y vegetal.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

A konzultációs rendszerek minősége feltételezi, hogy a Bizottság és az európai szintű képviseleti szervezetek közötti információcsre teret kapjon a strukturált megbeszélések során a konzultatív csoport keretei között, különösen, ami a Bizottság munkaprogramját illeti az élelmiszerellátás területén.

Испанский

La calidad de los sistemas de consulta exige que puedan celebrarse intercambios directos entre la Comisión y los organismos representativos a escala europea en el marco de reuniones estructuradas en un grupo consultivo, en particular en lo que respecta al programa de trabajo de la Comisión en el ámbito alimentario.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

Figyelembe véve egy globális fogyasztóvédelmi megközelítés szükségességét az élelmiszerlánccal, valamint az állat- és növényegészségüggyel összefüggésben, fontos a konzultációs rendszerek területén is foglalkozni az élelmiszerellátási joghoz fűződő kérdések együttesével. Az élelmiszerellátási jog érinti az élelmiszercímkézéssel és -megjelenítéssel, az állati táplálékokkal, az élelmiszer- és állateledel-biztonsággal, az élelmiszerellátási joggal összefüggő emberi táplálkozással, az állategészségüggyel és -egészségi állapottal, valamint a növényegészségüggyel kapcsolatos területeket is, így a növényvédelmet, a növénygyógyszer-termékeket és származékaikat, valamint a vetőmagok és reprodukciós anyagok piaci forgalmazásának feltételeit, beleértve a biológiai sokféleséget és az ezekhez kapcsolódó ipari tulajdoni területeket.

Испанский

Habida cuenta de la necesidad de un enfoque global de la cadena alimentaria y de la sanidad animal y vegetal para garantizar la protección de los consumidores, es importante incluir en el ámbito de los sistemas de consulta todas las cuestiones relacionadas con la legislación alimentaria, lo cual incluye aspectos relacionados con el etiquetado y la presentación de los alimentos y los piensos, con la seguridad de los alimentos y los piensos, con la nutrición humana en lo que respecta a la legislación alimentaria, con la sanidad animal, pero también con los aspectos relativos al bienestar de los animales y a los distintos ámbitos de la sanidad vegetal, como la protección de los vegetales, los productos fitofarmacéuticos y sus residuos, así como las condiciones de comercialización de las semillas y del material de reproducción, incluida la biodiversidad y los ámbitos de propiedad industrial correspondientes.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

az egészségügyi rendszerek és az élelmezés javítása, az éhezés és az alultápláltság felszámolása, valamint a megfelelő élelmiszerellátás és biztonság biztosítása;

Испанский

mejorar los sistemas de salud y nutrición, eliminar el hambre y la desnutrición, garantizar la seguridad y el suministro de alimentos;

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

A francia hatóságok ugyanezen információi alapján a Le Levant üzemeltetése 1,66 millió EUR közvetlen kiadást eredményezett Saint-Pierre és Miquelonban (a hajó üzemanyag- és élelmiszerellátásnak biztosításával és az utasszállítással stb. összefüggésben) az 1999 és 2001 közötti időszakban [45].

Испанский

Según la misma información de las autoridades francesas, la explotación de Le Levant generó 1,66 millones EUR de gastos directos en San Pedro y Miquelón (relacionados con el avituallamiento del buque, los traslados de pasajeros, etc.) en el período 1999-2001 [45].

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

az uniós fejlesztéspolitikai célok támogatása a technológia átadásának előmozdításával, az alapvető erőforrások (mint az erdők, a talaj, az élelmiszerellátás) nyomon követése, valamint kutatások végzése az éghajlatváltozás hatásainak és az erőforrás-használat környezeti hatásainak a korlátozása érdekében, továbbá kompromisszumos megoldások találása olyan esetekben, amikor annak eldöntésért folyik a verseny, hogy egy adott földet élelmiszer- vagy energiatermelésre használjanak-e vagy a biológiai sokféleség megóvásának céljára fordítsák;

Испанский

Apoyar los objetivos de política de desarrollo de la Unión promoviendo la transferencia de tecnología, el seguimiento de los recursos esenciales (como los bosques, el suelo y el suministro de alimentos), y la investigación para limitar los impactos del cambio climático y los impactos medioambientales del uso de los recursos, y para buscar soluciones de compromiso entre la utilización del suelo para producir alimentos y energía y la utilización del suelo con otros fines, como por ejemplo, proteger la biodiversidad.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

(1) A Közösség részt vehet a kedvezményezett ország, a Bizottság, a nemzetközi vagy regionális szervezetek vagy nem kormányzati szervezetek által végrehajtott, az I., II., és III. címben (az I. és II. fejezetben) leírt típusú, a biztos élelmiszerellátást támogató műveletek finanszírozásában.

Испанский

1. La Comunidad podrá participar en la financiación de las acciones de apoyo a la seguridad alimentaria definidas en los títulos I, II y III (capítulos I y II) llevadas a cabo por el país beneficiario, la Comisión, organizaciones internacionales o regionales, o no gubernamentales.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

(1) A Szerződésben említett kiegészítő jelleg alapelvének biztosítása, és az élelmiszerellátást támogató közösségi és nemzeti élelmiszersegély-rendelkezések és műveletek hatékonyságának és koherenciájának javítása érdekében a Bizottság törekedni fog arra, hogy saját tevékenységét, mind a döntéshozatal szintjén, mind a helyszínen, a lehető legszorosabban koordinálja a tagállamok tevékenységével és az Európai Unió céljaival, és erre törekedve megfelelő kezdeményezéseket tegyen.

Испанский

1. Con objeto de garantizar el carácter complementario mencionado en el Tratado y de reforzar la eficacia y la coherencia de los dispositivos comunitarios y nacionales de ayuda alimentaria y las acciones de apoyo a la seguridad alimentaria, la Comisión se esforzará por garantizar, en la medida de lo posible, una estrecha coordinación de sus actividades y de las de los Estados miembros, así como de las demás políticas de la Unión Europea, tanto a nivel de las decisiones como sobre el terreno, y podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

(1) A fejlődő országokkal való együttműködési politikája alapján, valamint annak érdekében, hogy megfelelően tudjon válaszolni az élelmiszerhiány vagy élelmiszerválság következtében kialakult bizonytalan élelmiszerellátási helyzetekre, a Közösség élelmiszersegély-műveleteket és az élelmiszerellátást támogató műveleteket hajt végre a fejlődő országokban.

Испанский

1. En el marco de su política de cooperación con los países en vías de desarrollo, así como con el fin de garantizar una respuesta adecuada frente a las situaciones de inseguridad alimentaria causadas por déficits alimentarios graves o por crisis alimentarias, la Comunidad llevará a cabo acciones de ayuda alimentaria y acciones de apoyo a la seguridad alimentaria en favor de los países en vías de desarrollo.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Венгерский

(1) A halászati erőforrásokat, amelyek kimeríthető természeti erőforrások, a biológiai egyensúly és a globális élelmiszerellátás érdekében védeni kell.

Испанский

(1) Los recursos pesqueros son un recurso natural agotable que debe protegerse en aras del equilibrio biológico y de la seguridad alimentaria global.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK